expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

ROI: Forstå avkastning på investering i handel

Avkastning: Dette bildet viser papirpenger i forskjellige valutaer.

Hva er ROI?

Return On Investment (ROI) er en finansiell beregning som brukes til å måle lønnsomheten til en investering i forhold til det investerte beløpet. Den uttrykkes som en prosentandel og indikerer effektiviteten til en aktiva.

Det er en viktig indikator for investorer og bedrifter, da den hjelper til med å evaluere effektiviteten til investeringer og ta informerte beslutninger. ROI gir en enkel og tydelig måte å måle suksessen til et prosjekt, en kampanje eller eiendel, og hjelper til med å avgjøre om det var verdt innsatsen og ressursene som ble investert.

Det hjelper også tradere med å vurdere og sammenligne ytelsen til ulike muligheter, identifisere områder for forbedring og optimalisere strategiene deres. Ved å beregne det kan investorer finne ut hvilke eiendeler som er mest lønnsomme og justere porteføljene deres deretter før de starter trading.

Som sådan er forståelse og beregning av ROI en essensiell ferdighet for enhver investor eller bedriftseier.

Hvordan beregne ROI

Beregning av avkastning er en enkel prosess som involverer å bestemme gevinsten eller tapet som genereres i forhold til investert beløp.

Current Ratio (8)

Det første trinnet er å bestemme netto overskudd eller tap generert. Dette kan gjøres ved å trekke kostnadene fra de totale inntektene eller inntektene som genereres. Når det er bestemt, kan det deles på kostnaden for selve investeringen, og resultatet kan multipliseres med 100 % for å få prosentverdien.

Hva er din trading stil?

Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.

Ta quizen

Et eksempel

La oss vurdere et virkelig eksempel. Anta at en investor kjøper 100 aksjer i et selskap for $10 hver og selger dem et år senere for $15 per aksje. I tillegg til kapitalgevinsten mottar han et utbytte på $1 per aksje i løpet av året. Han pådrar seg også en transaksjonskostnad på $0,50 per aksje ved kjøp og salg av aksjen.

 1. For å beregne avkastningen må vi først bestemme den totale inntekten som genereres:

14

15

 1. Deretter må vi bestemme kostnadene for investeringen, som inkluderer kjøpesummen og transaksjonskostnadene:

16

17

 1. Nå som vi kan beregne netto fortjeneste eller tap:

18

19

 1. La oss beregne avkastningen nå:

20

I dette eksemplet er avkastningen positiv, noe som indikerer at investeringen resulterte i en gevinst.

Beregning av denne indeksen kan hjelpe investorer og bedrifter til å evaluere resultatene til investeringene deres og ta informerte beslutninger.

Hvordan bestemme en god avkastning

Når du analyserer ROI, er det viktig å forstå hvilke faktorer du bør vurdere for å avgjøre om avkastningen din er god eller ikke. Her er noen viktige faktorer å huske på:

Tidsrammen som du beregner den over kan påvirke resultatene betydelig. Kortsiktig verdi kan være høy, men den er kanskje ikke bærekraftig på lang sikt. På den annen side kan langsiktige tall være lavere, men de kan være mer stabil og pålitelig.
Ulike bransjer har forskjellige standarder for hva som anses som en god avkastning på investeringen. Det er viktig å sammenligne beregningen din mot industristandarder.
Når du evaluerer ROI, er det viktig å vurdere mulighet kostnadene ved investeringen. Ville pengene dine vært bedre investert andre steder, eller er denne investeringen den beste bruken av midlene dine?
Hver investering har en viss grad av risiko. Det er viktig å vurdere de som er knyttet til en investering og ta dem med i beregningen din.
Investeringsmålene dine kan også påvirke det du anser for å være en god avkastning. Hvis målet ditt er å generere stabil inntekt, kan en lavere verdi være akseptabel. Men hvis målet ditt er å oppnå rask vekst, en høyere avkastning kan være nødvendig.

Begrensningene

Det er også viktig å forstå begrensningene av ROI som en beregning. Den tar bare hensyn til den økonomiske avkastningen av en investering, og den tar ikke hensyn til andre faktorer som sosial eller miljømessig påvirkning. I tillegg tar det ikke hensyn til tidsverdien av penger eller inflasjon, som kan påvirke den sanne verdien av en eiendel over tid.

Bransjer med høyest avkastning

ROI kan variere betydelig på tvers av ulike bransjer, med noen av dem som har høyere verdier enn andre. Å forstå hvilke som har en tendens til å ha høyere avkastning kan være nyttig for å ta investeringsbeslutninger. Her er en oversikt over noen bransjer som har et rykte for høy avkastning på investeringen:

Teknologi selskaper har vært kjent for å ha noen av de høyeste avkastningene på grunn av deres innovative produkter og høye fortjenestemarginer.

helsenæringen er en annen sektor som kan tilby høy avkastning. Bedrifter i denne sektoren kan dra nytte av den økende etterspørselen etter denne typen produkter og tjenester, samt utviklingen av nye medisinske teknologier.

Eiendom er et populært investeringsvalg for mange mennesker på grunn av potensialet. Denne bransjen kan tilby betydelig avkastning gjennom leieinntekter og verdistigning på eiendom.

energi industrien har potensial til å tilby høy ROI gjennom produksjon og distribusjon av energikilder. Spesielt fornybare energiselskaper har vokst i popularitet på grunn av den økende etterspørselen etter rene energikilder.

Forbruksvarer selskaper som produserer daglige husholdningsartikler som mat, rengjøringsprodukter og produkter for personlig pleie kan også tilby høy avkastning. De har en tendens til å ha stabile inntekter og fortjeneste, noe som gjør dem til et populært valg for langsiktige investorer.

Det er viktig å merke seg at selv om noen bransjer har et rykte for høy ROI, garanterer ikke dette at alle selskaper innen den bransjen vil levere høy avkastning. Det er viktig å gjennomføre grundige undersøkelser og analyser før du tar noen beslutninger.

Fordeler og ulemper med avkastning

Her er en rask oversikt over de viktigste fordelene og ulempene:

Fordeler Ulemper
Gir et klart bilde av investeringsresultat og lønnsomhet Kan være vanskelig å nøyaktig beregne ROI, spesielt for komplekse investeringer
Hjelper investorer med å ta informerte beslutninger basert på kvantitative data Tar ikke hensyn til tidsverdien av penger eller inflasjon
Gjør det mulig å sammenligne ulike investeringsmuligheter Ignorerer kvalitative faktorer som merkevareomdømme og kundetilfredshet
Tillater enkel sporing av investeringsavkastning over tid Kan være misvisende hvis den brukes som eneste beregning for investeringsbeslutninger

Viktig! Selv om denne indeksen er en verdifull beregning for å evaluere investeringsmuligheter, bør den brukes sammen med andre indikatorer og faktorer for å ta informerte investeringsbeslutninger.

ROI vs ROE

ROI (Return on Investment) og ROE (Return on Equity) er to viktige beregninger som brukes til å analysere investeringer. Selv om de er like i naturen, representerer de forskjellige aspekter av investeringen.

Metrisk Definisjon Hovedtrekk
ROI Måler lønnsomheten til en investering ved å sammenligne nettofortjenesten med den opprinnelige investeringen.
 • Vurderer lønnsomheten til hele investeringen.

 • Hjelper til beslutningstaking ved å sammenligne ytelsen til ulike investeringer.
 • ROE Måler lønnsomheten til en investering i forhold til egenkapitalen investert i selskapet.
 • Måler lønnsomheten til investeringen i form av egenkapital.

 • Indikerer hvor mye fortjeneste som genereres per investert egenkapitalenhet.
 • Begge beregningene er viktige og kan brukes sammen for å få et mer komplett bilde. ROI er nyttig for å bestemme den samlede lønnsomheten til investeringen, mens ROE er nyttig for å bestemme hvor effektivt selskapet bruker egenkapitalen til å generere fortjeneste. Det er viktig å merke seg at begge har begrensninger og man bør ikke stole på kun når man tar avgjørelser. Andre faktorer som markedsforhold, bransjetrender og bedriftsledelse bør også tas i betraktning.

  Sammendrag

  Investering kan være en givende reise, men det er viktig å huske at ROI bare er én beregning blant mange som investorer bør vurdere når de tar beslutninger. Ved å ta en helhetlig tilnærming og vurdere faktorer som risikotoleranse, diversifisering og langsiktige mål, kan investorer bygge en godt avrundet portefølje som tåler markedsvolatilitet og bidra til å nå sine økonomiske mål.

  Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.