expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Markedsandel: Hva det er og hvordan du beregner det

Markedsandel: Børsdiagram som viser markedsandeler.

Hva er markedsandel?

Markedsandel er et begrep som kastes mye rundt i næringslivet, men hva betyr det egentlig? Enkelt sagt refererer det til prosentandelen av det totale salget innenfor en bestemt bransje som kontrolleres av et selskap eller produkt. Men bak dette tilsynelatende enkle konseptet ligger et komplekst og fascinerende landskap av konkurranse, strategi og forbrukeratferd. Å forstå det er viktig for bedrifter som ønsker å ligge i forkant og dominere sine respektive markeder.

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto

For å bedre forstå markedsandel, forestill deg dette: Det er to selskaper som selger biler og det ene selger dobbelt så mange som det andre, så når det gjelder markedsandel, vil dette bety at førstnevnte har 67 % markedsandel (to tredjedeler av det totale salget), mens sistnevnte har en markedsandel på 33 % (en tredjedel av det totale salget).

  • Investorer bruker markedsandeler som en nøkkelfaktor for å evaluere et selskaps vekstpotensial og kvaliteten på ledelsesteamet. Et selskap med høy markedsandel blir generelt sett på som å ha en sterk konkurranseposisjon og det kan være større sannsynlighet for å fortsette å vokse i fremtiden. Omvendt kan et selskap med lav markedsandel møte utfordringer med å tiltrekke seg kunder og utvide virksomheten.
  • Investorer sammenligner også et selskaps markedsandel med dets konkurrenter for å vurdere dets relative posisjon i markedet. Et selskap med en høyere markedsandel enn konkurrentene blir generelt sett på som å ha et konkurransefortrinn og kan ha større sannsynlighet for å generere høyere fortjeneste og avkastning for investorer.

Hvordan måles markedsandeler?

Formelen for å beregne markedsandel ved salg er:

Markedsandel = Totalt firmasalg / Totalt industrisalg

For å bruke denne formelen, må du vite det totale salget til både selskapet og bransjen der det opererer over en bestemt tidsperiode (det kan være kvartalsvis, årlig eller flere år).

Totalt firmasalg refererer til den totale inntekten generert av selskapet fra alle dets produkter eller tjenester i løpet av en spesifisert periode.

Totalt bransjesalg refererer til den totale inntekten generert av alle selskaper i bransjen i samme periode.

Når du har disse to tallene, kan du dele det totale selskapets salg på det totale bransjesalget for å få selskapets markedsandel.

For eksempel, hvis et selskap genererer $10 millioner i salg i et marked med et samlet bransjesalg på $50 millioner, vil markedsandelen være:

Markedsandel = $10 millioner / $50 millioner = 0,2 eller 20 %

Dette betyr at selskapet tar 20 % av det totale salget i det markedet.

Denne informasjonen kan være nyttig for investorer, ettersom den hjelper dem med å evaluere et selskaps konkurranseposisjon og vekstpotensial innenfor sin bransje.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Hva er forskjellen mellom markedsandel og markedsstørrelse?

Begge er viktige beregninger som brukes i å analysere markeder, men de representerer forskjellige konsepter.

  1. Markedsstørrelse refererer til den totale verdien eller volumet av salg i et spesifikt marked, ofte uttrykt i form av valuta, solgte enheter eller et annet volummål. Det er et mål på den totale størrelsen på markedet og tar ikke hensyn til andelen enkeltselskaper innenfor det markedet.
  2. Markedsandel, som forklart ovenfor, refererer til prosentandelen av det totale salget i et spesifikt marked som et bestemt selskap eller merke kontrollerer. Det er et mål på en bedrifts relative posisjon i markedet sammenlignet med konkurrentene.

Med andre ord gir markedsstørrelse et bilde av den totale etterspørselen etter et produkt eller en tjeneste i et gitt marked, mens markedsandeler gir innsikt i konkurransenivået innenfor det markedet og suksessen til enkeltselskaper med å fange en del av denne etterspørselen.

For eksempel kan markedsstørrelsen for smarttelefoner i en bestemt region være 10 milliarder dollar i årlig omsetning. Hvis et selskap har en markedsandel på 20 %, betyr det at de tar 2 milliarder dollar i salg av smarttelefoner i den regionen. Mens markedsstørrelsen gir et samlet bilde av smarttelefonmarkedet i den regionen, gir markedsandeler innsikt i ytelsen til individuelle selskaper som opererer i det markedet.

Hva påvirker markedsandeler?

  1. Produktkvalitet: Selskaper som produserer produkter av høy kvalitet har en tendens til å ha høyere markedsandeler enn de som produserer produkter av lavere kvalitet.
  2. Merkevareomdømme: Selskaper med et sterkt merkevareomdømme har en tendens til å ha høyere markedsandeler fordi forbrukerne stoler mer på produktene deres.
  3. Prisstrategi: Selskaper som tilbyr lavere priser enn konkurrentene kan være i stand til å vinne markedsandeler fordi forbrukere tiltrekkes av de lavere prisene.
  4. Markedsføring og annonsering: Selskaper som investerer i markedsføring og annonsering har en tendens til å ha høyere markedsandeler fordi de er i stand til å nå et større publikum og øke bevisstheten om produktene deres.
  5. Distribusjonskanaler: Selskaper som har sterke distribusjonsnettverk og er i stand til å få produktene sine inn i flere detaljbutikker og nettmarkedsplasser har en tendens til å ha høyere markedsandeler.
  6. Innovasjon: Bedrifter som er i stand til å introdusere nye og innovative produkter til markedet har en tendens til å ha høyere markedsandeler fordi forbrukere ofte tiltrekkes av nye og unike produkter.

Markedsandel vs aksjekurs

Både markedsandel og aksjekurs brukes til å måle et selskaps prestasjoner i aksjemarkedet. Men hvordan er de forskjellige?

Markedsandel Aksjekursen
Refererer til prosenten av totalt salg innenfor en bestemt bransje som genereres av et bestemt selskap eller produkt. Refererer til prisen som et selskaps aksje omsettes i aksjemarkedet.
Det er et mål for en bedrifts konkurranseposisjon i markedet. Den bestemmes av tilbud og etterspørsel for selskapets aksjer i markedet, og reflekterer den oppfattede verdien av selskapet av investorer.
En høy markedsandel antyder at et selskap er ledende i sin bransje, noe som kan føre til høyere inntekter, lønnsomhet og merkevaregjenkjenning. Aksjekursen kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert selskapets økonomiske resultater, vekstutsikter, ledelse, bransjetrender og investorsentiment.

Du kan også være interessert i: Markedsverdi forklart: en nybegynnerveiledning

Markedsandel: Et eksempel

Apple Inc: Den nyeste statistikken på smarttelefonsalg i USA, per desember 2022, avslører at Apple Inc har en betydelig andel av markedet, og utgjør 55,79 %. Dette betyr at Apple produserer mer enn halvparten av alle smarttelefoner som selges i landet, noe som gjør den til den beste smarttelefonprodusenten.

Sammenlignet med nærmeste konkurrent, Samsung, er Apples markedsandel betydelig høyere. Samsungs markedsandel ligger på 29,85 %, som er en forskjell på 25,94 prosentpoeng fra Apples markedsandel.

I USA har Apple og Samsung en stor markedsandel sammenlignet med andre smarttelefonprodusenter. De samlede markedsandelene til Apple og Samsung utgjør 85,64 %, noe som betyr at over 80 % av smarttelefonene som selges i landet er enten Apple- eller Samsung-enheter.

Motorola har den tredje posisjonen når det gjelder smarttelefonmarkedsandeler, og står for 4,92 %, mens Google og LG følger etter med markedsandeler på henholdsvis 2,17 % og 1,82 %. Den totale markedsandelen til disse tre produsentene utgjør 8,91 %, som er omtrent en sjettedel av Apples markedsandel.

Bunnlinjen

Å forstå markedsandeler er avgjørende for å utvikle effektive markedsføringsstrategier og ta informerte forretningsbeslutninger. Ved å kontinuerlig overvåke og analysere markedsandelsdata, kan bedrifter ligge i forkant av sine konkurrenter og identifisere områder for forbedring.

Hvis du er en bedriftseier, sørg for å jevnlig analysere markedsandelsdataene dine for å forstå din posisjon i markedet og identifisere muligheter for vekst. Ved å gjøre det vil du kunne ta informerte forretningsbeslutninger og ligge i forkant av konkurrentene dine.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen