expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsindikatorer

Hva er Fibonacci Retracements?

Fibonacci Retracements Chart

Fibonacci Retracements (“Retracement”) kan best forklares som “å følge tidligere spor” er et veldig populært verktøy blant tradere som benytter teknisk analyse. Navnet kommer fra matematikeren Leonardo Fibonacci, som levde på 1200-tallet. Han var veldig berømt i sin tid, men ideene hans var selvsagt ikke ment for trading, da det var lite av det på den tiden.

Fibonacci-tallene finner man igjen i flere former i blant annet naturen, kunst og arkitektur.

Untitled design (13).png

Fibonacci Retracements har blitt veldig populært innen trading de siste tiårene, mye på grunn av de matematiske sekvensene (rekken av verdier) og hvordan disse uttrykkes i forhold til hverandre. Ingen vet helt sikkert hvordan Fibonacci-verdiene virker, men mange tradere skjønner verdien av å bruke dem.

Fibonacci sekvenser er en rekke av tall der hvert enkelt tall er utregnet ved å legge sammen de to foregående tallene. Her er tallrekken han identifiserte:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, osv.

Når det gjelder trading er de viktigste Fibonacci Retracement nivåene: 23.6%, 38.2%, 61.8%, 161.8% , som er regnet ut på følgende måte:

38.2% finner man ved å dele et tall i rekken med tallet som er 2 plasser etter. F.eks 55/144 = 0.3819
61.8% - også kalt
det gyldne forholdstall finner man ved å dele et tall i rekken med tallet etter. F.eks: 8/13 = 0.6153, og 55/89 = 0.6179
23.6% finner man ved å dele et tall i rekken med tallet som er 3 plasser etter. F.eks: 8/34 = 0.2352

Opplev Skillings prisvinnende plattformer

Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.

Åpne konto
Phone-Perspective 1.png

Man kan finne noen unøyaktigheter om man tester formlene på flere tall i rekken.

‘Fibo Retracement’

Det er vanlig praksis blant tradere å bruke Fibonacci-nivåene til å finne støtte- eller motstandsnivåer rundt mulige trendskifter. Fibonacci Retracement nivåer finner man ved å “måle” avstanden fra en bunn og en topp i en graf, og dele denne på forholdstallene over.

Det første en bør vite om Fibonacci-verktøyet, er at det fungerer best om markedet trender.

For å plassere disse nivåene i et diagram, må en først identifisere om hovedtrenden er opp eller ned. Er trenden opp (Bullish) drar en linjen fra bunnen (der trenden startet) til toppen (der trenden sluttet). Se bildet under. Skilling plattformen kalkulerer automatisk de viktigste Fibonacci-nivåene for deg!

Untitled design (14).png

Man må huske følgende hvis en bruker Fibonacci Retracement-nivåer:

  1. Fibonacci Retracement-nivåer kan gi tradere signal om mulig trendskifte, motstand- eller støttenivå.
  2. Bruk det IKKE alene/isolert. Normalt brukes Fibonacci sammen med andre indikatorer som glidende gjennomsnitt, stochastics, RSI, eller MACD.
  3. Vent alltid på bekreftelse. Ikke glem at hvis man holder seg til de teoretisk beste handlene vil sannsynligheten for gevinst over tid være større.

Skilling sammendrag

Fibonacci verktøyet er en avansert form for teknisk analyse, og unikt med tanke på “design”. Men det er ekstremt populært og benyttes av mange profesjonelle tradere. Selv om det ser nesten mystisk ut i starten, virker det bra for veldig mange (kanskje nettopp fordi så mange benytter samme metode) Og selv om forholdstallene kan se merkelige ut, betyr det veldig lite, da linjene som tradere vil se på blir tegnet automatisk i diagrammet. Alt i alt kan man si at Fibonacci spiller en viktig rolle for mange avanserte tradere.

Dette er ikke investeringsråd. Tidligere avkastning garanterer ikke fremtidig avkastning.