expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Bull- og Bear-markeder: viktige forskjeller forklart

 • Skilling Team
  • Utdanning
  • Trading
  • Teknisk Analyse
  • Stocks
Okse- og bjørnemarkeder: bilderepresentasjon av en okse som kjemper mot en bjørn på Times Square

I det stadig utviklende landskapet av finansmarkeder er det viktig for både nybegynnere og erfarne investorer å forstå dynamikken i okse- og bjørnemarkeder. Denne artikkelen ser nærmere på disse markedstrendene, og avdekker essensen av hva det vil si å være i et okse- eller et bjørnemarked. Når vi utforsker den historiske opprinnelsen, egenskapene og implikasjonene til disse vilkårene i den virkelige verden, vil reisen vår utstyre deg med kunnskapen til å navigere i finansmarkedene mer effektivt. Enten du ønsker å avgrense investeringsstrategien din eller bare prøver å forstå kreftene som driver markedssvingninger, gir denne veiledningen verdifull innsikt i bullish optimismen og bearish forsiktigheten som former handelsverden i 2024.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko
Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.
Åpne konto

Hva definerer et okse- og bjørnmarked?

Et oksemarked er preget av en vedvarende økning i aksjekursene, typisk med minst 20 % fra siste nedtur. Denne perioden er ofte på linje med sterk økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og økende investortillit. For eksempel var finanskrisen etter 2008 vitne til et betydelig oksemarked, noe som gjenspeiler en robust økonomisk bedring.

Motsatt er et bjørnemarked preget av en nedgang på 20 % eller mer i aksjekursene. Det er ofte ledsaget av økonomisk sammentrekning, økende arbeidsledighet og avtagende investortillit. Markedskrakket i 2020, utløst av pandemi-relaterte usikkerheter, eksemplifiserer et nylig bjørnemarked, og fremhever det raske skiftet i markedsdynamikken.

 Bull and Bear-vilkår kan brukes på alt som handles, for eksempel obligasjoner, valutaer, aksjer og råvarer!

Hva er bull and bear-markeder i handel?

Når analytikere uttrykker meninger om markedssentiment eller prishandling, vil de ofte bruke begrepene "bullish" eller "bearish."

Et oksemarked betyr ganske enkelt at markedet er i en oppgående trend og at prisene på verdipapirer forventes å stige, noe som gjenspeiler optimisme.

I motsetning til dette er et bjørnemarked preget av fallende priser, noe som resulterer i en nedadgående trendlinje som viser et pessimistisk syn på markedstrenden. Denne analogien stammer fra måten en okse eller en bjørn ville angripe eller forsvare seg på i naturen.

Kjennetegn på et oksemarked

Vi kan snakke om oksemarkeder når økonomien går bra, arbeidsledigheten er lav, bruttonasjonalproduktet vokser og aksjemarkedene stiger (for eksempel). Siden det i et slikt scenario er helt naturlig at investorer er optimistiske, er det vanligvis flere kjøpere enn selgere, noe som fører til en samlet prisoppgang.

I et oksemarked søker kjøperen å kjøpe seg inn i markedet når prisene er lave med den hensikt å dra nytte av oppsiden og selge til en høyere pris.

Hvordan identifisere et oksemarked

 • Stigende priser over en lengre periode. Oksemarkeder har en tendens til å ha lengre levetid enn bjørnemarkeder, med den langsiktige primære opptrenden som ofte vedvarer i et par år.
 • Investoroptimisme. Aksjemarkedet er generelt positivt når det er økende tillit og optimisme om fortjeneste og vekst for et selskap eller en bransje.
 • Positive vekstutsikter og sterke økonomiske forhold. Sterk økonomisk vekst er ofte ledsaget av større etterspørsel etter risikoaktiva og økt forbruk.
 • Prisene har kommet seg minst 20 % fra bunnen av markedet. Selv om det ikke er noen faktisk regel for å identifisere et tyremarked, vil den vanligste tekniske antagelsen for et tyremarked være en økning på 20 % eller mer fra det siste laveste markedet.
 • Høyere høyder og høyere nedturer er synlige på langsiktige diagramrammer.

SPX 500 oksemarked - 2020 - 2022 ukentlige diagram

SPX 500 oksemarked - 2020 - 2022 ukentlige diagram
Diagram utarbeidet med TradingView

Kjennetegn på et bjørnemarked:

Det motsatte scenarioet, kjent som et bjørnemarked, er en situasjon der økonomien kan gå dårlig og aksjekursene faller og forårsaker en generell nedadgående spiral slik at investorer best beskrives som pessimistiske og føler en tendens til å selge.

I et bjørnemarked vil prisene gå lavere etter hvert som flere selgere kommer inn på markedet, noe som til slutt resulterer i panikksalg.

Hvordan identifisere et bjørnemarked

 • Prisene faller over en lengre periode. Bear-markeder er generelt preget av en rask prisnedgang som vanligvis skjer mye raskere enn den første stigningen.
 • Investorpessimisme. Investortilliten svekkes og panikksalg oppstår.
 • Negative vekstutsikter og svekkede økonomiske forhold. Selv om bjørnemarkeder vil påvirke aktivaklasser ulikt, er forverrede markedsforhold og en økonomisk nedgang kjennetegn på et bjørnemarked for aksjer.
 • Prisene har falt med minst 20 % fra en markedstopp.
 • Lavere høyder og lavere nedturer er synlige på langsiktige kartrammer.

EUR/USD bjørnemarked – juli – oktober 2023

EUR/USD bjørnemarkedet – juli – oktober 2023
Diagram utarbeidet med TradingView

Oksemarked Bjørnemarked
Høyere topper og høyere daler Høyere topper og høyere daler
Optimistiske vekstutsikter Bygg ned hastigheten
Investortillit Økt frykt og panikk
Positive økonomiske forhold Tegn på økonomisk nedgang eller resesjon
20 % høyere enn bunnen av markedet 20 % ned fra siste markedstopp

Dette er ikke investeringsråd. Historiske resultater indikerer ikke fremtidige resultater.

Selvfølgelig kan ingen av eksemplene vare evig, og det er nesten umulig å konsekvent forutsi når trender vil endre seg.

Hvordan bør du investere i et okse- kontra bjørnemarked?

Å navigere gjennom bull and bear markets krever en forståelse av hvordan ulike typer aksjer presterer under disse forholdene. Vanligvis har vekstaksjer vist en tendens til å utmerke seg i oksemarkeder, og dra fordel av det generelle økonomiske oppsvinget. På den annen side presenterer bjørnemarkeder ofte muligheter for verdiaksjer, som kan være undervurdert på grunn av markedets pessimistiske utsikter, snarere enn iboende forretningsproblemer.

Måten du investerer i disse markedene på bør stemme overens med investeringstidslinjen din. For de som ser på langsiktige gevinster og ikke trenger umiddelbar tilgang til fondene sine, kan det hende at den nåværende tilstanden i markedet – bullish eller bearish – ikke har vesentlig innvirkning på investeringsstrategien deres. Langsiktige kjøp-og-hold-investorer anbefales ofte å opprettholde kursen, uavhengig av kortsiktige markedssvingninger.

Det er også viktig å erkjenne at ulike aktivaklasser kan oppleve bull- eller bear-markeder uavhengig. For eksempel, under et oksemarked for aksjer, kan diversifisering til eiendeler som gull eller eiendom være en sikring mot potensiell inflasjon. Omvendt, i et bearish aksjemarked, kan det å øke obligasjonsbeholdningen eller konvertere noen investeringer til kontanter gi stabilitet. Geografisk diversifisering er en annen strategi som lar investorer kapitalisere på oksemarkeder i ulike globale regioner.

Fremfor alt ligger nøkkelen til vellykket investering, uavhengig av markedsforhold, i å fokusere på det langsiktige potensialet til investeringene dine. Selskaper med solid fundamentale forhold og sterke forretningsmodeller er mer sannsynlig å gi betydelig avkastning over tid, noe som gjør dem til et klokt valg for den kresne investoren.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Sammendrag

Å forstå nyansene i okse- og bjørnemarkeder er nøkkelen til å ta informerte investeringsbeslutninger. Ved å gjenkjenne tegnene til hver markedstype og justere strategiene dine deretter, kan du navigere i kompleksiteten i finansmarkedene med større selvtillit og innsikt.

Vanlige spørsmål

1. Hva er et oksemarked?

Bull Market refererer til en markedstilstand der prisene stiger eller forventes å stige. Det indikerer vanligvis en sterk økonomi med høy investortillit.

2. Hva er et bjørnemarked?

Bear Market er preget av fallende priser og reflekterer ofte en nedgang i økonomien eller mangel på tillit hos investorene.

3. Hvor lenge varer Bull eller Bear Markets?

Varigheten av disse markedene kan variere sterkt. Oksemarkeder har en tendens til å vare lenger enn bjørnemarkeder, men det er ingen faste tidsrammer.

4. Kan du tjene penger på et bjørnemarked?

Ja, investorer kan tjene på et bjørnemarked gjennom shortsalg, salgsopsjoner og andre strategier som drar nytte av kursfall.

5. Hva forårsaker Bull and Bear Markets?

Ulike faktorer, inkludert økonomiske indikatorer investorsentiment, politiske hendelser og globale problemer, kan utløse disse markedsforholdene.

6. Hvordan kan investorer forberede seg på endringer i markedet?

Å diversifisere porteføljer, holde seg informert om markedstrender og å ha en langsiktig investeringsstrategi kan hjelpe investorer med å navigere i markedet.

Klar til å ta handelen din til neste nivå i alle markedsforhold?

Skilling tilbyr omfattende opplæringskurs for å få kunnskapen du trenger for å ta informerte beslutninger, enten markedet er bullish eller bearish. Registrer deg nå og begynn å mestre kunsten å handle i okse- og bjørnemarkeder!

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko
Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.
Åpne konto
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen