expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsstrategier

Svingtrading versus daytrading - en guide

dark minimalist desk with computer screen with candlestick chart and lamp. concept of economics, stock market, cryptocurrencies, decentralized finance and trading. 3d rendering

Hva er daytrading av aksjer og svinghandling?

Det er vanskelig å gjennomgå forskjellene og ulikhetene mellom svinghandel og day-trading hvis begge begrepene ikke har blitt definert på forhånd. Så, før vi ser nærmere på forskjellene mellom de to strategiene så kan det være greit å ta en nærmere titt på hver enkelt av dem.

Svingtrading

Svingtrading er en handelsform hvor målet er å tjene på kortsiktige kursvegevelser i markedet. Sagt på en lettfattelig måte, så går strategien ut på at en venter på at aksjen beveger seg fra et negativt område til et positivt (eller motsatt).

Personer som benytter seg av denne strategien vil gjerne også kombinere med teknisk og fundamental analyse, som hjelper til med å tolke kursgrafer. Når det blir klart at et mønster formes så vil investorer slå til. Særlig gjelder dette hvis en kursendring ser ut til å inntreffe noe som markerer begynnelsen på et bull-marked. Når grafene indikerer det motsatte (bear-marked), så vil investorer gjerne forsøke å komme seg ut av sin posisjon på en hurtig måte. Alt dette inntreffer gjerne over få dager eller uker.

Daytrading

Daytrading eller daghandling på norsk er en intens og utfordrende måte å bedrive kjøp og salg av finansielle instrumenter på nett. Daytrading er en mer hektisk form for trading ettersom du gjerne utfører flere forskjellige handler om dagen, derav navnet daytrading. Tanken er at du entrer, -og går ut av en posisjon innen dagen er omme. Hovedregelen er at man selger seg helt ut før børsslutt.

Personer som benytter seg av denne formen for trading vil gjerne også ta i bruk teknisk analyse og grafer for å ta beslutninger i sanntid. Målet er typisk å innkassere flere små gevinster per handel. Derfor er det ikke nødvendigvis gunstig å inneha en posisjon i markedet over lang tid. Daytradere vil typisk komme seg inn i en aksje, tjene penger så raskt so mulig, og så komme seg ut igjen.

Svingtrading versus Daytrading – Fakta

Er det en forskjell mellom svingtrading og daytrading? Definitivt. Finnes det også likheter? Utvilsomt. Likhetene mellom de to formene for investering er at du typisk ikke innehar en posisjon over lengre tid. Svingtradere holder gjerne på en posisjon i noen dager, men dette er som regel av kort varighet sammenlignet med andre investorer.

En annen likhet mellom disse to strategiene går på hvordan beslutninger fattes. Alle investorer har deres unike måte å drive med investeringer på, men når det gjelder personer som bedriver svingtrading eller daytrading så er det gjerne et fokus på teknisk analyse. Dette skyldes gjerne at ved begge typer trading er fokuset på å tjene penger på mindre kursbevegelser i markedet. Når det er sagt så finnes det også en rekke forskjeller som blir redegjort for i tabellen under:

Svinghandel Daghandling
Innebærer at du besitter en posisjon frem til nytt mønster formes Day-tradere kvitter seg oftest med sine aksjer innen børsdagen er ferdig
Kan gjøres uten sofistikerte analyseverktøy Krever sofistikert analyseverktøy for bedre markedsforståelse og handling
Fokus på færre, men ofte større handler En rekke handler per dag – målet er å avslutte hver dag med profitt
Trender og momentum-indikatorer påvirker beslutninger Bruk av kjøp - og salgssignaler for å avgjøre timing i markedet
Handler kan gjennomføres og legges til siden, noe som gjør dette til et godt valg for tradere som ikke arbeider fulltid Posisjoner kan ikke beholdes over lengre tid

Hvordan velge din stil: Svinghandel versus daghandling

Det å forstå diskusjonen mellom de to ulike strategiene svinghandel og daghandling er en ting, men å slutte seg til en strategi er noe helt annet. Det er vanskelig å la seg begeistre for en strategi for investeringer hvis du ikke finner fram til en strategi som passer til din personlighet. Nedenfor finner du flere aspekter og tips til hvordan du best velger en passende strategi for deg.

Hva er din trading stil?

Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.

Ta quizen
LP-hero-image.png
Hvor erfaren er du?
Daghandling er en fulltidsaktivitet og krever mer enn en god forståelse av markeder, du må også kunne sette deg inn sofistikerte tradingverktøy. Dette betyr likevel ikke at svinghandel ikke krever ferdigheter eller at det er lett. Svinghandel krever ferdigheter i aller høyeste grad. Ettersom du foretar en rekke handler, så vil eventuelle svakheter i valg av selskaper straffe seg. Et eksempel på dette er hvis du investerer i flere selskaper som befinner seg innen samme bransje. Hvis denne bransjen rammes av et børsfall så vil alle dine posisjoner bli rammet. Dette viser viktigheten av diversifisering.
Hvor mye press kan du håndtere?
Daghandling er tidskritisk. Dette betyr at målet ditt er å komme deg inn og ut av en markedsposisjon før andre kaster seg på. Dette er vanskelig å få til i praksis og hvis du er sårbar for emosjonelt stress under pressede situasjoner, så er nok dette feil strategi for deg.
Hvordan holder du oversikt over tap og gevinster?
Day-tradere vil oppleve konstant endring når det gjelder gevinster og tap på papiret. Målet er å ende dagen med en gevinst. Veien for å komme dit er gjerne lang og svært krevende. Om du takler presset knyttet til finansiell usikkerhet, så vil denne strategien gjerne fungere for deg – hvis du heller vil foreta handler og ta et skritt tilbake, så kan nok svinghandel være et bedre valg for deg.

The Capital You Need for Trading Different Assets

Kapitalen du trenger for å handle ulike verdipapirer

Svinghandel sammenlignet med daghandling krever en forståelse for likheter og forskjeller mellom hver stil. Når det er sagt, så er det en ting som ikke påvirkes av strategien din og det er tilgjengelig kapital. I utgangspunktet så vil mengden kapital avgjøres av det finansielle instrumentet som du kjøper eller selger, ettersom det finnes forskjellige krav til kapital avhengig av om du handler aksjer, råvarer eller valuta. Med dette som utgangspunkt så finner du her noen generelle råd basert på instrumentet du handler i motsetning til måten du handler på.

Aksjer

Nettbaserte tradingkontoer krever at du har en viss mengde kapital tilgjengelig på din konto hvis du skal bedrive daghandel. Dette kreves for å dekke opp for volatile markeder. Noen kontoer vil kreve at du har over 200 000 NOK tilgjengelig. Svinghandel av aksjer krever gjerne mindre tilgjengelig kapital, men det er gjerne en god idé å ha nok kapital til å ha minst tre åpne posisjoner samtidig.

Valutatrading (Forex)

Du kan handle valuta med mindre kapital enn aksjer, men det er en god idé å ha minst 5000 NOK tilgjengelig for å gi deg bedre muligheter til å utnytte markedssituasjonen.

Futures

Dette er en form for handel som egner seg best for erfarne investorer ettersom du handler med lånte midler. Dette betyr at du trenger et minstebeløp tilgjengelig på din konto. Kontrakter som benyttes til futures og andre derivater er gjerne svært kostbare. Dette er noe av årsaken til at du gjerne trenger minst 50 000 NOK tilgjengelig hvis du skal daghandle futures og rundt 100 000 NOK hvis du vil benytte deg av svinghandling.

Svinghandel versus daghandel – fordeler og ulemper

Hvilken type handel passer for deg? I tillegg til at du bør tenke på forskjellen mellom svinghandel og daghandel og hvilke personlige egenskaper du besitter så finner du her en oversikt over aspekter som det er verdt å fokusere på:

Svinghandel Daghandel
Fordeler
 1. Du kan handle på tidspunkt som passer for deg
 2. Trenger ikke å være en fulltidsjobb
 3. Det er ikke behov for å fokusere på trading hele dagen
 1. Dine posisjoner lukkes ved slutten av dagen
 2. Små fordeler kan bli til store gevinster
 3. Passende for en stor mengde finansielle instrumenter
Ulemper
 1. Har ikke nødvendigvis det samme potensialet for gevinster slik som day-trading
 2. Det kan gjerne ta tid for en dårlig handel å dukke opp
 3. Det å holde på posisjoner over natten kan lede til uforklarlige prisforskjeller
 1. Du må handle i løpet av dagen
 2. Det er en fulltidsjobb
 3. Krever intenst fokus

Neste steg: Start med å investere i dag

I oversikten over finner du en rekke tips til hvordan du best kan sammenligne de to ulike formene for investeringer, som forøvrig er mye brukte investeringsstrategier. Du finner også fordeler og ulemper samt hvilke strategier som passer din personlighet best. Det neste skrittet er å lære mer om trading, noe som du enkelt kan gjøre gjennom Skilling.

Vi anbefaler å ta en titt på våre handels og nyhetssider for den siste tilgjengelige informasjonen om markedene. Klikk her for å lære mer om daghandling av kryptovaluta. Du finner også en oversikt som viser deg mulighetene som du finner når det gjelder investeringer i CFD-er. I tillegg så anbefaler vi at du leser deg opp på risikoen som er involvert ved investeringer i ulike former for finansielle instrumenter.

Det er viktig å være forberedt på at det er mulig å tape penger på investeringer som gjøres på nett, og for deg som er innforstått med risikoen, så finner du vår sign-up lenke tilgjengelig slik at du får opprettet en konto.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.