CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett
Trading artikler

Penny stock handel: Welche punkte zu beachtenden sind

Blog Images - Skilling (5).png

Kanskje du ser kjøp av penny-stocks (øresaksje) som en mulig investeringsstrategi. Dette er en interessant type aksje som du kan kjøpe og selge, men hva er fordelen og risikoene ved å gjøre det? Med andre ord, hvorfor bør eller burde du ikke invistere i penny stock? Vi kommer til å gå gjennom alt du trenger å vite om denne typen akjsehandling.

Hva er en øresaksje?

Konseptet bak en øresaksje (penny stock) er nesten like gammelt som selve aksjemarkedet, da det alltid har vært selskaper som selger store volum med billige aksjer. Til gjengjeld har det gjerne også vært stor appetitt etter billige aksjer. Dette markedet ble først regulert i 1934 da amerikanske myndigheter introduserte Securities Exchange Act som definerte hva en øresaksje var.

Øresaksjer brukes som betegnelse på aksjer med lav verdi og som ofte utstedes av et mindre selskap. Det amerikanske finanstilsynet også kjent som SEC benytter denne definisjonen på selskaper med aksjer som prises til under 5 amerikanske dollar. Tilsvarende i Storbritannia så brukes samme betegnelsen på selskaper med en aksjepris på under 1 pund.

Øresaksjer kan generelt ikke selges eller handles på nasjonale børser. I mange tilfeller kan en handel kun foretas elektronisk ved å benytte en OTC-informasjonstavle for en over disken handel. Disse aksjene handles ikke hyppig, noe som kan medføre manglende likviditet og vansker med å selge dem ved behov.

5 tegn på en øresaksje som det er verdt å kjenne til

Det finnes en stor bredde når det gjelder aksjemarkedet for øresaksjer på en global basis samtidig som at det kan være stor risiko forbundet med handel i øresaksjer. Noe av forklaringen på dette går ut på at selskapet kan falle mer i verdi eller at selskapet som står bak forsvinner. Svindel med øresaksjer har også kostet investorer penger tidligere, så det er viktig å sjekke detaljene knyttet til hvert selskap nærmere, i stedet for å kun fokusere på aksjeprisen. Nedenfor finner

Et solid fundament for selskapet er viktig.
Dette betyr gjerne at selskapet burde være vært mer. Selskapet kan være genuint underpriset av ulike årsaker, grunnet eksterne faktorer eller tiden kan være moden for at et større selskap kjøper opp selskapet. Se etter vesentlige utfordringer slik som gjeldsgrad og kontantstrøm, to elementer som begge er viktige når det gjelder aksjehandel.
Et annet godt tegn er hvis bransjen som aksjen befinner seg i opplever vekst.
Noen av de mest lovende øresaksjene finner du i bransjer som vokser og som kan nå nye høyder. Typisk så vil denne type industrien være hjem til en rekke mindre selskaper som forsøker å slå igjennom. Mange av disse selskapene vil ikke klare seg, men det er mulig at du klarer å identifisere et selskap som vil klare seg.
Et dyktig lederteam er en annen viktig faktor.
Dette er en av faktorene som illustrerer hvorvidt en bedrift som sliter vil klare seg eller om et fremadstormende selskap kan ende opp som en verdifull aksje.
Hvis folk allerede kjøper aksjen så er dette et godt tegn.
Det å tjene på handel av øresaksjer handler i stor grad om å handle aksjer ved riktig tidspunkt. Hvis folk kjøper aksjen og prisen fortsatt er lav så kan dette indikere at timingen er god. Det motsatte gjelder også – hvis ingen viser interesse for aksjen så kan det være lurt å spørre seg hvorfor.
Det er oppmerksomhet rundt selskapet.
Ofte kan det være vanskelig å definere oppmerksomhet eller «buzz» rundt et selskap, men det handler gjerne om at noe større er i ferd med å skje med selskapet. Ofte vil du gjerne se selskapet dukke opp i forskjellige medier eller finne navnet i diverse rapporter tilgjengelig.

Ideelt sett vil du finne øresaksjer som matcher minst ett av kriteriene nevnt ovenfor. Desto flere kriterier som kan møtes, desto bedre.

Hva investorer bør vite når det gjelder å investere i øresaksjer

Det finnes flere viktige ting som det gjelder å være klar over for den som vil investere i øresaksjer eller som lurer på om dette er riktig investeringsform. I dette avsnittet vil vi starte med å gå gjennom noen av fordelene samt ulempene når det gjelder øresaksjer.

Fordeler med øresaksjer

  • Mulighet for større aksjegevinst.
  • Det kan ofte være nok med en mindre investering.
  • Muligheten til å investere i en gryende industri.
  • Øresaksjer har potensialet til å klare seg bra på kort sikt.

Ulemper ved øresaksjer

  • En høy grad av risiko er involvert, ettersom verdien kan falle ytterligere.
  • Aksjehandel i denne typen aksje kan være ekstremt volatil
  • Det kan være vanskelig å finne nøyaktig informasjon
  • Manglende likviditet kan gjøre det vanskelig å selge aksjen

Listen som du finner over er et godt utgangspunkt, men de fleste tilfeller basert på virkeligheten vil gi deg en bedre forståelse.

Det beste tipset her er å se etter aksjer som møter så mange av de positive aspektene som vi har sett på samt få av de negative. Det er umulig å fjerne all risiko, men du vil gjerne se så få av dem som mulig.

4 Ulike trading stiler innen kjøp av øresaksjer

Ikke alle benytter samme teknikk eller strategi ved kjøp og salg av disse lavkost-aksjene. Grunnet volatiliteten og risikoen som er involvert, velger mange å teste ut aksje trading i stedet for å se på dem som investeringsobjekter med et lengre perspektiv. Med det som utgangspunkt så vil gå gjennom noen av de mest sentrale teknikkene nedenfor.

Day trading
Day trading er en kortsiktig tilnærming hvor du kjøper og selger en aksje samme dag. Dette er en måte å handle aksjer på som gir mening hvis du har tiltro til at en spesifikk aksje vil gjøre et kraftig byks på kort sikt.
Posisjonstrading
Dette er en strategi som gjerne benyttes av investorer med et lengre tidsperspektiv og hvis du er overbevist om selskapets vekstmuligheter. Dette er en strategi hvor du holder på din posisjon eller plassering i flere måneder eller år med øye for å maksimere avkastningen før du selger deg ned.
Sving trading
Dette er en fremgangsmåte hvor du sitter på din posisjon i noen dager eller uker. Sving trading er en populær måte å handle øresaksjer på, ettersom de er sårbare for store prisendringer over en kort tidsperiode.
Scalping
Scalping blir ansett som strategien med kortest tidshorisont. Ved denne fremgangsmåten så gjelder det å kjøpe og selge samme aksje flere ganger på samme dag for å tjene på mindre prisendringer.

Neste steg

Hvis du liker tanken om øresaksjer så kan det være lurt å lese deg mer opp på følgende informasjon for å hjelpe deg med videre steg. Vår guide til CFD handel lar deg forstå hvordan du kan tjene på prisendringer på verdier uten å faktisk eie disse. Denne guiden til ulike handelsstiler gir deg informasjonen du trenger knyttet til hver av de ulike metodene innenfor handel av øresaksjer som du vil prøve ut.

Dette er ikke investeringsråd. Tidligere avkastning garanterer ikke fremtidig avkastning.

Relaterte Artikler

Ulike Typer Formasjoner i Grafer og Hvordan du Leser Dem.

Når man har fått kontroll over trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, kan man ta det neste steget og begynne å se på d...

Hvordan Identifisere Forskjellige Typer Lysestakemønstre?

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a c...

RSI: Hva er Relative Strength Index?

RSI står for Relative Strength Index (Relativ Styrke Indeks). Det er en teknisk indikator for styrken på en oppgang elle...

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett