expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Aksjehandel

Aksjer for nybegynnere: forstå det grunnleggende

Aksjer for nybegynnere: En kvinne som sitter ved et skrivebord og analyserer markedsdiagram.

Er du interessert i å gå inn i aksjehandelens verden, men vet ikke hvor du skal begynne? Lurer du på hvordan traders oppnår gevinster og hvilke strategier de bruker for å utvide porteføljene sine? Hvis du er en nybegynner i verden av aksjehandel, er du på rett sted. I dette blogginnlegget vil vi gi deg en oversikt over det grunnleggende om aksjehandel og gi deg noen punkter du bør vurdere for å hjelpe deg med å starte din handelsreise. Så la oss komme i gang!

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Hva er aksjehandel?

Aksjehandel refererer til kjøp og salg av aksjer eller aksjer i børsnoterte selskaper. Det er en finansiell aktivitet der investorer eller handelsmenn har som mål å tjene på svingningene i aksjekursene. Det foregår på børser, som New York Stock Exchange (NYSE), hvor kjøpere og selgere kommer sammen for å handle aksjer. Traders kan bruke ulike strategier og teknikker for å analysere markedet, ta informerte beslutninger og utføre handler enten manuelt eller gjennom automatisert handel-systemer. Aksjehandel kan gjøres av individuelle investorer, profesjonelle handelsmenn eller gjennom forvaltede fond. Det er viktig å merke seg at aksjehandel innebærer risiko, og det krever kunnskap, forskning og nøye beslutningstaking for å potensielt generere gevinster i aksjemarkedet.

Type aksjer

Det finnes ulike typer aksjer tilgjengelig på aksjemarkedet. Her er noen vanlige typer:

 1. Vanlige aksjer: Dette er den vanligste typen aksjer som investorer kjøper. Vanlige aksjonærer har stemmerett og kan motta utbytte basert på selskapets gevinster.
 2. Foretrukne aksjer: Foretrukne aksjer gir aksjonærene fortrinnsbehandling når det gjelder utbytte og likvidasjon. De har vanligvis en fast utbyttesats, men mangler stemmerett.
 3. Vekstaksjer: Vekstaksjer tilhører selskaper med høyt vekstpotensial. Disse aksjene reinvesterer vanligvis inntektene sine i virksomheten i stedet for å betale utbytte. Investorer kjøper vekstaksjer med forventning om at verdien vil øke over tid.
 4. Verdiaksjer: Verdiaksjer anses å være undervurdert av markedet. Investorer ser etter aksjer som handles til en lavere pris sammenlignet med deres egenverdi. Målet er å kjøpe disse aksjene og selge dem når markedet anerkjenner deres faktiske verdi.
 5. Utbytteaksjer: Utbytteaksjer utstedes av selskaper som deler ut en del av gevinsten til aksjonærene som vanlig utbytte. Disse aksjene appellerer til inntektsfokuserte investorer som søker en jevn strøm av kontantstrøm.
 6. Blue-chip-aksjer: Blue-chip-aksjer tilhører veletablerte, finansielt stabile selskaper med lang suksess. De anses som pålitelige investeringer og har en tendens til å være mindre volatile enn andre aksjer.
 7. Small-cap, mid-cap og large-cap-aksjer: Aksjer er også kategorisert etter markedsverdi. Små selskaper har et relativt lite marked kapitalisering, mellomstore aksjer har en mellomstor markedsverdi, og store aksjer har stor børsverdi. Hver kategori har forskjellig risiko og vekstpotensial.

Hva bør tradere legge merke til i aksjehandel?

 • Forskning og analyse: Undersøk og analyser grundig aksjene du er interessert i å handle. Vurder faktorer som selskapets økonomiske helse, industritrender, konkurranselandskap og fremtidsutsikter. Hold deg oppdatert med nyheter og resultatrapporter som kan påvirke aksjekursene.
 • Risikostyring: Sett en risikostyring strategi for å beskytte kapitalen din. Bestem din risikotoleranse og opprett stop-loss-ordrer for å begrense potensielle tap. Diversifiser porteføljen din for å spre risiko på tvers av ulike aksjer og sektorer.
 • Teknisk analyse: Bruk tekniske analyseverktøy og indikatorer for å analysere prismønstre, trender og markedssentiment. Dette kan bidra til å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter for handler. Husk imidlertid at teknisk analyse ikke er idiotsikker og bør brukes sammen med andre analysemetoder.
 • Fundamental analyse: Gjennomfør fundamental analyse for å forstå den underliggende verdien av en aksje. Vurder aspekter som inntektsvekst, lønnsomhet, gjeldsnivå, markedsposisjon og konkurransefortrinn. Denne analysen hjelper til med å avgjøre om en aksje er undervurdert eller overvurdert.
 • Markedsforhold: Vær oppmerksom på bredere markedsforhold og trender. Forstå hvordan økonomiske indikatorer, geopolitiske hendelser, renter og markedssentiment kan påvirke aksjekursene. Erkjenne at markedsvolatilitet kan by på både muligheter og risiko.
 • Handelsplan: Ha en veldefinert handelsplan som skisserer investeringsmålene dine, risikotoleranse, inn- og utgangsstrategier og regler for handel. Hold deg til planen din og unngå følelsesmessig beslutningstaking basert på kortsiktige markedssvingninger.
 • Kontinuerlig læring: Aksjemarkeder er dynamiske, og det er avgjørende å holde seg oppdatert med bransjenyheter, markedstrender og utviklende handelsstrategier. Fortløpende utdanne deg selv om nye investeringsmuligheter og skiftende markedsdynamikk.

Hvis du vil lære mer handelsrelaterte emner for å øke kunnskapen din, besøk bloggen vår i dag.

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto

Vanlige spørsmål

1. Trenger jeg mye penger for å begynne å handle aksjer?

Nei, du trenger ikke en stor sum penger for å begynne å handle aksjer. Mange meglerhus lar deg åpne en konto med en liten startinvestering. Det er imidlertid viktig å ha nok midler til å dekke transaksjonsgebyrer og potensielle tap.

2. Hvordan velger jeg hvilke aksjer jeg skal handle?

Det er avgjørende å gjennomføre forskning og analyser på potensielle aksjer. Vurder faktorer som selskapets økonomiske helse, bransjetrender og fremtidsutsikter. Mange nybegynnere synes det er nyttig å starte med selskaper de er kjent med eller å søke veiledning fra en anerkjent finansiell rådgiver.

3. Hva er de forskjellige ordretypene i aksjehandel?

Vanlige ordretyper inkluderer markedsordre (kjøp eller salg til gjeldende markedspris), grenseordrer (kjøp eller salg til en bestemt pris eller bedre), stoppordre (utløser en markedsordre når aksjen når en spesifisert pris), og stopp- limitordre (utløser en limitordre til en spesifisert pris).

4. Hvordan håndterer jeg risiko i aksjehandel?

Risikostyring er avgjørende i aksjehandel. Sett et risikotoleransenivå, diversifiser porteføljen din, bruk stop-loss-ordrer for å begrense potensielle tap, og hold deg oppdatert på markedsforhold og nyheter som kan påvirke investeringene dine.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen
Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto