expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Sự trường tồn trong tài chính: hiểu những điều cơ bản

Sự vĩnh viễn: Một thành phố của tương lai với những tòa nhà cao tầng.

Trong thế giới tài chính, khái niệm vĩnh viễn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt khi đánh giá các khoản đầu tư và hiểu được giá trị thời gian của tiền. Sự vĩnh viễn đề cập đến một chuỗi dòng tiền vô hạn tiếp tục mãi mãi. Mặc dù nghe có vẻ giống một khái niệm lý thuyết, nhưng sự vĩnh viễn đóng vai trò rất quan trọng trong tính toán tài chính và ra quyết định.

Bài viết này đi sâu vào bản chất của sự vĩnh viễn, cách tính toán, ứng dụng trong thế giới thực và sự khác biệt của nó với niên kim, cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện cho cả nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và những người đam mê tài chính.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Sự vĩnh viễn trong tài chính là gì?

Sự vĩnh viễn, về mặt tài chính, là một chuỗi thanh toán tiền mặt vô tận kéo dài vô tận. Đó là một loại hình đầu tư hứa hẹn một khoản thanh toán cố định đều đặn mãi mãi. Các ví dụ phổ biến bao gồm cổ phiếu ưu đãi và một số loại trái phiếu nhất định trong đó nhà phát hành trả cổ tức hoặc lãi suất nhất quán trong thời gian không xác định.

Công thức giá trị hiện tại vĩnh viễn:

Giá trị hiện tại của vĩnh viễn có thể được tính bằng công thức: PV = C / r, trong đó PV là giá trị hiện tại của vĩnh viễn, C là số tiền thanh toán mỗi kỳ và r là chiết khấu hoặc lãi suất mỗi kỳ.

Công thức này giúp nhà đầu tư xác định giá trị hiện tại của dòng tiền vĩnh viễn dựa trên tỷ lệ chiết khấu không đổi. Giá trị hiện tại của dòng tiền vĩnh viễn có thể được tính bằng một công thức đơn giản:

PV = C/r

PV = giá trị hiện tại

C = dòng tiền mỗi kỳ

r = tỷ lệ chiết khấu hoặc tỷ suất lợi nhuận yêu cầu

Hiểu công thức này là điều cần thiết để đánh giá giá trị vĩnh viễn trong các quyết định đầu tư.

Sự trường tồn trong tài chính: ví dụ

Hãy tưởng tượng một công ty cung cấp cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức vĩnh viễn hàng năm là 5 đô la. Nếu tỷ lệ chiết khấu hiện tại (phản ánh rủi ro và giá trị thời gian của tiền) là 5% thì chúng ta có thể tính giá trị hiện tại của khoản tiền vĩnh viễn này bằng công thức PV = C/r.

  • C (Thanh toán tiền mặt mỗi kỳ) = $5 (cổ tức hàng năm)
  • r (Chiết khấu hoặc lãi suất mỗi kỳ) = 5% hoặc 0,05

Sử dụng công thức, giá trị hiện tại (PV) của thời gian vĩnh viễn này sẽ là:

PV = 5 USD / 0,05 = 100 USD

Điều này có nghĩa là, trong những điều kiện này, cổ phiếu ưu đãi có giá trị 100 USD ngày hôm nay nếu nó hứa trả cổ tức 5 USD hàng năm mãi mãi. Việc tính toán giúp đơn giản hóa quá trình xác định số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng trả hôm nay cho một chuỗi thanh toán vĩnh viễn trong tương lai, với một tỷ lệ chiết khấu cụ thể.

Ví dụ này minh họa ứng dụng thực tế của công thức giá trị hiện tại vĩnh viễn trong việc đánh giá các khoản đầu tư mang lại khoản thanh toán vô tận, chẳng hạn như một số cổ phiếu ưu đãi nhất định. Bằng cách hiểu khái niệm này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về giá trị của các công cụ tài chính đó.

Sự khác biệt giữa vĩnh viễn và niên kim là gì?

Mặc dù cả niên kim và vĩnh viễn đều liên quan đến các khoản thanh toán thường xuyên, nhưng điểm khác biệt chính nằm ở thời hạn và cách tính giá trị hiện tại của chúng. Hiểu được những khác biệt này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính khi đánh giá các cơ hội đầu tư và sản phẩm tài chính. Niên kim là một chuỗi các khoản thanh toán cố định được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định, trong khi các khoản thanh toán vĩnh viễn tiếp tục vô thời hạn. Niên kim có thể kéo dài bất kỳ khoảng thời gian nào (ví dụ: 20 năm, 30 năm), nhưng niên kim vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

Sự khác biệt chính:

Diện mạo Vĩnh viễn Niên kim
Khoảng thời gian Vô tận, không có hồi kết. Hữu hạn, với ngày kết thúc được chỉ định.
Cơ cấu thanh toán Thanh toán liên tục kéo dài vô thời hạn. Các khoản thanh toán có thể cố định hoặc thay đổi, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn.
Tính toán giá trị hiện tại PV = C/r PV = C * [(1 - (1 + r)^-n) / r]
Trường hợp sử dụng Cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định, một số loại trái phiếu. Tài khoản hưu trí, khoản vay, thế chấp và các sản phẩm tài chính khác yêu cầu thanh toán cố định theo thời gian.
Rủi ro và lợi nhuận Thường được coi là có rủi ro thấp hơn do tính chất vô hạn của các khoản thanh toán nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận thấp hơn. Rủi ro và lợi nhuận có thể thay đổi đáng kể dựa trên độ dài của niên kim và cơ cấu thanh toán.

C thể hiện khoản thanh toán bằng tiền mặt mỗi kỳ, r là khoản chiết khấu hoặc lãi suất mỗi kỳ và n là tổng số khoản thanh toán cho niên kim.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Bản tóm tắt

Sự vĩnh viễn là một khái niệm hấp dẫn trong tài chính nhấn mạnh giá trị của dòng tiền vô hạn. Hiểu cách tính giá trị hiện tại của sự vĩnh viễn và nhận ra các ứng dụng của nó trong các khoản đầu tư trong thế giới thực có thể nâng cao đáng kể kiến thức tài chính và chiến lược đầu tư của một người. Mặc dù các khoản vĩnh viễn có những điểm tương đồng với các khoản niên kim, nhưng bản chất vô hạn của chúng khiến chúng trở nên khác biệt, mang đến những cân nhắc độc đáo cho các nhà đầu tư.

Hợp đồng vĩnh viễn cung cấp một dòng thanh toán vô tận, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong một khoảng thời gian không xác định. Khái niệm vĩnh viễn thường mang tính lý thuyết, vì các khoản thanh toán thực sự vô hạn rất hiếm, nhưng nó đóng vai trò là nền tảng để đánh giá một số loại công cụ tài chính.

Mặt khác, niên kim thường được sử dụng trong lập kế hoạch tài chính, đặc biệt là cho quỹ hưu trí, trong đó khoản đầu tư một lần được chuyển đổi thành một dòng thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định. Niên kim có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân, mang lại sự linh hoạt về số tiền và tần suất thanh toán, nhưng chúng bị ràng buộc bởi điều khoản của hợp đồng.

Hiểu được sự khác biệt giữa hai khái niệm tài chính này cho phép các nhà đầu tư đánh giá tốt hơn khoản đầu tư nào phù hợp với mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu lập kế hoạch tài chính của họ.

Bạn đã sẵn sàng nâng cao chiến lược đầu tư của mình với dữ liệu tài chính toàn diện chưa? Tham gia Skilling để trải nghiệm thế giới cơ hội đầu tư và giao dịch CFD.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký