expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsvaror

Silverpris: Faktorer som påverkar dess värde och hur man investerar

Silver price image representation with a silver shop in the middle of wall street

Silver är ett kemiskt element med symbolen Ag och atomnummer 47. Det är en glänsande, vit och seg metall som finns i naturen som ett fritt grundämne eller i mineraler som argentit och chlorargyrit. Den har använts för olika ändamål genom historien, inklusive valuta, smycken och silver. Förutom sitt estetiska tilltal har silver också flera industriella användningsområden på grund av dess höga värme- och elektriska ledningsförmåga. Det används vid tillverkning av solpaneler, speglar, elektriska kontakter och medicinsk utrustning.

Även om dess pris ibland kan vara volatil, anses silver vara en säker tillflyktsort som kan skydda mot inflation och ekonomisk osäkerhet.

Denna metall kan erhållas genom olika metoder, inklusive gruvdrift, återvinning och inköp av fysiskt silver. Investerare kan också investera i silver genom börshandlade fonder (ETF), Contract for Difference (CFDs), terminskontrakt, optioner, gruvaktier och fonder.

Sammantaget är det en mångsidig och värdefull metall som har spelat en viktig roll i mänsklighetens historia och som fortsätter att ha betydande ekonomiska och industriella användningsområden idag.

Vad påverkar silverpriset?

Priset på silver påverkas av olika faktorer, såsom:

Ekonomiska förhållanden
Silverefterfrågan är nära knuten till ekonomisk tillväxt och stabilitet. När ekonomin är stark finns det vanligtvis mer efterfrågan på silver i industriella applikationer. Omvänt, under nedgångar kan efterfrågan minska, vilket leder till lägre priser.
Inflation
Denna metall anses ofta vara en säkring mot inflation, eftersom dess värde tenderar att stiga när levnadskostnaderna ökar.
Valutafluktuationer
Eftersom silver prissätts i amerikanska dollar kan fluktuationer i valutakurserna påverka dess pris. När dollarn försvagas kan priset stiga, eftersom det blir billigare för köpare som använder andra valutor.
Industriella krav
Silver har ett brett utbud av industriella användningsområden. När efterfrågan på dessa produkter ökar, ökar också efterfrågan på silver, vilket kan driva upp priserna.
Investerarens känsla
Precis som andra råvaror kan priset påverkas av investerares sentiment. När de är optimistiska kan de vara mer benägna att investera i mer riskfyllda tillgångar, såsom aktier och kryptovalutor, vilket kan leda till lägre efterfrågan på silver.

Dra nytta av volatiliteten på råvarumarknaderna

Ta en position på rörliga råvarupriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Sammantaget påverkas priset på denna ädelmetall av en komplex uppsättning faktorer som kan förändras snabbt och oförutsägbart. Som ett resultat av detta bör investerare noggrant övervaka globala ekonomiska förhållanden och marknadstrender för att fatta välgrundade beslut om sina investeringar.

Olika sätt att investera i silver

Det finns flera olika metoder som investerare kan använda för att spekulera eller investera i silver. Några av de vanligaste metoderna inkluderar:

– Ett av de enklaste sätten att investera i silver är att köpa fysiskt silver, som mynt eller tackor. Investerare kan köpa och behålla dessa tillgångar som en långsiktig investering, eller så kan de sälja dem när silverpriset stiger.

  • Silver CFD:er (Contracts for Difference): CFD:er är finansiella derivat som tillåter handlare att spekulera i prisrörelserna på silver utan att äga den fysiska metallen. De kan utnyttjas, vilket gör det möjligt för handlare att potentiellt förstärka vinster eller förluster.
  • Exchange-Traded Funds (ETFs) är investeringsfonder som spårar priset på silver och tillåter investerare att köpa och sälja aktier på börser. Denna metod ger exponering för priset på silver utan att fysiskt behöva hålla metallen.
  • Futures contracts är avtal om att köpa eller sälja en specifik mängd silver till ett förutbestämt pris och ett datum i framtiden. Denna metod gör det möjligt för investerare att spekulera i det framtida priset på silver och potentiellt tjäna på prisrörelser.
  • Optionskontrakt ger istället rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja silver till ett förutbestämt pris och ett datum i framtiden. Detta möjliggör spekulation om det framtida priset på silver samtidigt som potentiella förluster begränsas. – Investerare kan också investera i gruvbolag som producerar silver. Dessa aktier ger exponering för silverpriset samtidigt som de erbjuder potentiella utdelningar och kapitalvinster.

Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och risker, och investerare bör noggrant överväga sina investeringsmål och risktolerans innan de väljer en av dem.

Topp silveraktier

Investerare som vill investera i silver genom aktier har flera alternativ att välja mellan. Här är några av de bästa att tänka på:

Pan American Silver Corp. (PAAS)
Detta kanadensiska gruvföretag är en av de största silverproducenterna i världen, med gruvor i Mexiko, Peru, Argentina och Bolivia. Förutom silver producerar de även guld, zink och bly. Det har en stark balansräkning och en historia av att generera positivt kassaflöde.
Peñoles (PEOLES)
hans mexikanska företag är en annan stor tillverkare av silver, såväl som andra metaller. De har en diversifierad portfölj av gruvor i Mexiko och är kända för sina starka operativa resultat och engagemang för hållbarhet.
Hecla Mining Company (HL)
Detta är ett amerikanskt gruvföretag som driver flera anläggningar i USA, Kanada och Mexiko och är fokuserat på produktion av silver, guld, bly och zink. HL har en stark balansräkning och en historia av att generera positiva resultat kassaflöde. Företaget har också utökat sin produktionskapacitet genom prospektering och förvärv.
First Majestic Silver Corp. (AG)
Det driver flera gruvor i Mexiko och är enbart fokuserat på silverproduktion. AG har en stark balansräkning och en historia av att generera positivt kassaflöde. Företaget har också utökat sin produktionskapacitet genom förvärv och prospektering.
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Detta gruvbolag driver gruvor i Mexiko och Peru och producerar även guld, bly och zink. Företaget har också utökat sin produktionskapacitet genom prospektering och förvärv.

Att investera i gruvaktier kan vara mer riskfyllt än andra metoder för att investera i silver, eftersom dessa aktiers prestanda är knuten till flera faktorer utöver silverpriset, inklusive produktionskostnader, prospekteringsframgång och geopolitiska risker. Men för investerare som är villiga att ta på sig denna risk, kan dessa aktier erbjuda exponering för den potentiella uppsidan av silverpriser samtidigt som de ger potentiella utdelningar och kapitalvinster.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.