expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsvaror

Guldhandel för nybörjare

Guldhandel för nybörjare: Människor som omger ett bord med guldtackor.

Guldhandel är en populär investeringsstrategi för både nybörjare och erfarna handlare. Guld är känt för sin stabilitet och potential för vinst och har länge varit en föredragen tillgång i tider av ekonomisk osäkerhet. På Skilling tillhandahåller vi en tydlig guide som hjälper dig att förstå grunderna för guldhandel. 

Den här artikeln kommer att täcka vad guldhandel är, ge ett exempel, förklara marknad, diskutera faktorer som påverkar guldets värde, beskriva för- och nackdelar och introducera andra topp varor för handel.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem

Vad är guldhandel? 

Guldhandel innebär att köpa och sälja guld för prisrörelser. Handlare kan handla guld genom instrument som fysiskt guld,  futures kontrakt, optioner, ETF:er och CFD:er.

Exempel:

Låt oss överväga ett enkelt hypotetiskt exempel: En handlare tror att priset på guld kommer att öka på grund av kommande ekonomisk osäkerhet. De köper guld för 1 800 dollar per uns. Om priset stiger till 1 850 USD säljer handlaren med kapital på 50 USD per uns (minus eventuella transaktionskostnader). Omvänt, om priset faller, skulle handlaren ådra sig en förlust.

Vilken tid öppnar marknad?

marknad fungerar nästan 24 timmar om dygnet på grund av dess globala karaktär, vilket gör att handlare från olika tidszoner kan delta. Här är de viktigaste handelssessionerna:

 1. Asiatisk session: Börjar kl. 18:00 EST (23:00 GMT) med marknad öppning.
 2. Europeisk session: Börjar kl. 03:00 EST (08:00 GMT) med öppning av marknad i London.
 3. U.S. session: Börjar kl. 8:00 EST (13:00 GMT) med marknad i New York.

Handelsaktiviteten toppar när dessa sessioner överlappar varandra, särskilt mellan London- och New York-sessionerna.

Vad påverkar guldvärdet och vad ska du hålla utkik efter?

Flera faktorer påverkar guldets värde och att förstå dessa kan hjälpa dig att fatta välgrundade handelsbeslut:

 1. Ekonomiska data: Indikatorer som inflation sysselsättningsgrad och BNP tillväxt kan påverka guldpriserna.
 2. Räntor: Lägre räntor gör guld mer attraktivt eftersom det inte ger ränta, vilket leder till högre efterfrågan och priser.
 3. Geopolitiska händelser: Politisk instabilitet, krig och konflikter driver ofta investerare att söka guldets säkerhet.
 4. Valutastyrka: Värdet på den amerikanska dollarn påverkar guldpriserna omvänt. En svagare dollar leder vanligtvis till högre guldpriser.
 5. Marknadsentiment: Investerarsentiment och spekulativa aktiviteter kan orsaka betydande prisfluktuationer.

Att hålla ett öga på dessa faktorer och genomföra grundlig forskning kan förbättra din guldhandelsstrategi.

Inga provisioner, inga påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR

*Handling av kryptovaluta kanske inte är tillgänglig beroende på ditt hemland.

Handla nu

För- och nackdelar med guldhandel

Proffs Nackdelar
Säker tillflyktsort: Guld anses vara en säker tillflyktsort som ger stabilitet under ekonomisk turbulens. Ingen avkastning: Till skillnad från aktier eller obligationer ger  guld ingen utdelning eller ränta.
Diversifiering: Guld kan diversifiera din investeringsportfölj, vilket minskar den totala risken. Lagringskostnader: Fysiskt guld kräver säker lagring, vilket kan bli kostsamt.
Likviditet: marknad är mycket likvid, vilket gör det enkelt att köpa och sälja. Volatilitet: Även om guldpriserna är generellt stabila, kan de uppleva betydande kortsiktig volatilitet.

Genom att förstå grunderna för guldhandel och överväga andra toppråvaror kan du diversifiera och stärka din handelsstrategi. På Skilling tillhandahåller vi de verktyg och insikter du behöver för att hjälpa dig att navigera i den dynamiska världen av råvaruhandel.

Andra toppråvaror att handla

Förutom guld erbjuder flera andra råvaror lukrativa handelsmöjligheter:

 1. Silver: Rör sig ofta tillsammans med guld och används i olika industriella tillämpningar. Klicka på länken för att se priset på silver idag.
 2. Råolja: Inflytelserik i den globala ekonomin, med priser som påverkas av geopolitiska händelser och dynamik mellan utbud och efterfrågan.
 3. Naturgas: En viktig energiråvara med priser som påverkas av vädermönster och leveransförhållanden.
 4. Koppar: Används i stor utsträckning inom konstruktion och tillverkning, vilket gör den känslig för ekonomiska cykler.
 5. Jordbruksprodukter: Råvaror som vete, majs och kaffe kan ge handelsmöjligheter baserat på säsongsmönster och global efterfrågan.

Vanliga frågor

1. Vad är guldhandel? 

Guldhandel innebär att köpa och sälja guld för prisrörelser, med hjälp av instrument som fysiskt guld, terminer, optioner, ETF:er och CFD:er.

2, Vilken tid öppnar marknad? 

marknad fungerar nästan 24 timmar om dygnet, med nyckelsessioner i Tokyo, London och New York, och toppar under sessionsöverlappningar.

3. Vad påverkar guldets värde? 

Ekonomisk data, räntor, geopolitiska händelser, valutastyrka och marknad påverkar guldets värde. Klicka på länken för att se guldpriset idag.

4. Vilka är fördelarna med guldhandel? 

Guld är en säker tillgång, erbjuder portföljdiversifiering och är mycket likvid.

5. Vilka är nackdelarna med guldhandel? 

Guld ger ingen utdelning eller ränta, kräver lagringskostnader för fysiskt guld och kan vara volatilt på kort sikt.

6. Vilka andra råvaror kan jag handla? 

Andra populära råvaror inkluderar silver, råolja, naturgas,  koppar och jordbruksprodukter som vetemajs, och kaffe.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR
*Handling av kryptovaluta kanske inte är tillgänglig beroende på ditt hemland.
Handla nu
Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem