expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Finansiell likviditet: en omfattende veiledning for å forstå den

Finansiell likviditet: En sparegris med et dollartegn på, som symboliserer å spare penger

Hva er finansiell likviditet?

Finansiell likviditet er en persons eller virksomhets evne til å møte kortsiktige økonomiske forpliktelser uten å pådra seg betydelige tap. Det er et mål på beløpet kontanter eller eiendeler som er lett tilgjengelig for å dekke umiddelbare utgifter.

Dette konseptet er essensielt i finansforvaltningen, siden det sikrer at en enhet kan oppfylle sine forpliktelser og opprettholde sin finansielle stabilitet. Det er også avgjørende i planleggingen, da det gjør det mulig for enkeltpersoner og bedrifter å forberede seg på uventede utgifter og nødsituasjoner.

Likviditet kan vurderes ved å undersøke enhetens kontantsaldo, kundefordringer, varelager og andre eiendeler som enkelt kan konverteres til kontanter. Generelt, jo høyere beløp kontanter og lett konverterbare eiendeler er, desto høyere er likviditeten til enheten.

Den kan også måles ved å bruke ulike finansielle forholdstall som vurderer foretakets evne til å møte kortsiktige forpliktelser ved å bruke sine omløpsmidler.

Hvordan beregne likviditetsforhold

Det finnes ulike typer likviditetsforhold; Slik beregner du hver av dem:

1. Gjeldende forhold

Omløpsforholdet måler foretakets evne til å betale ned kortsiktig gjeld ved bruk av omløpsmidler. For å beregne det, del de totale omløpsmidlene med den totale kortsiktige gjelden.

Current Ratio

2. Rask forhold

Quick ratio, også kjent som acid-test ratio, måler enhetens evne til å betale ned sine kortsiktige forpliktelser ved å bruke sine raske eiendeler, som er eiendeler som enkelt kan konverteres til kontanter. For å beregne det trekker du beholdningen fra de totale omløpsmidlene og deler resultatet med den totale kortsiktige gjelden.

Quick Ratio

3. Kontantforhold!

Kontantforholdet måler foretakets evne til å betale ned kortsiktig gjeld ved bruk av kontanter og kontantekvivalenter. For å beregne det, del kontanter og kontantekvivalenter med den totale kortsiktige gjelden.

Cash Ratio

Ved å beregne dem kan enkeltpersoner og bedrifter identifisere potensielle likviditetsproblemer og ta skritt for å løse dem før de blir et problem.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko

Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.

Åpne konto

Fordeler og ulemper

Finansiell likviditet gir mange fordeler for bedrifter, men det er også noen ulemper med å ha for mye likviditet.

Fordeler Ulemper
Forbedret kredittvurdering: en sterk likviditetsposisjon kan forbedre et selskaps kredittverdi og evne til å sikre gunstige lån Lavere avkastning: Å beholde en stor mengde kontanter kan føre til lavere investeringsavkastning og tapte muligheter for vekst
Fleksibilitet: Likviditet gir virksomheter muligheten til å ta raske beslutninger og utnytte mulighetene etter hvert som de oppstår Ineffektiv ressursbruk: For mye likviditet kan være en ineffektiv bruk av ressurser, ettersom kontanter og andre likvide eiendeler ikke blir satt til produktiv bruk
Nødfinansiering: En sterk likviditetsposisjon kan hjelpe virksomheter med å håndtere uventede økonomiske kriser Inflasjon: Det kan erodere verdien av kontanter over tid. For mye kontanter kan føre til tap av kjøpekraft

Samlet sett må bedrifter finne en balanse mellom å ha nok likviditet til å møte sine kortsiktige forpliktelser og å investere i langsiktig vekst.

Typer av eiendeler og likviditet

Likviditet er i hvilken grad en eiendel raskt og enkelt kan konverteres til kontanter. Generelt, jo mer likvid en eiendel er, desto lettere kan den selges eller omsettes på markedsplassen.

Her er noen av de vanligste typene eiendeler og deres likviditetsnivåer:

Kontanter og kontantekvivalenter
Disse er de mest likvide siden de lett kan konverteres til kontanter med lite eller ingen verditap.
Omsettelige verdipapirer
Dette er verdipapirer som enkelt kan selges i markedet, for eksempel aksjer og obligasjoner. Likviditeten deres avhenger av markedsforhold og handelsvolum .
Fordringer
Dette er beløp som kundene skylder en bedrift som selges på kreditt. Likviditeten avhenger av kundenes kredittverdighet og tiden det tar å inndrive betalinger.
Beholdning
Dette refererer til varene som en bedrift har. Likviditeten avhenger av etterspørselen etter produktene og tiden det tar å selge dem.
Eiendom, anlegg og utstyr
Dette er langsiktige eiendeler som brukes til å produsere varer eller levere tjenester. Likviditeten deres er generelt lav da de ikke lett kan selges eller konverteres til kontanter.
Immaterielle eiendeler
Dette er eiendeler som ikke har noen fysisk form, men som har verdi, for eksempel patenter, varemerker og goodwill. De har også lav likviditet da de ikke lett kan selges eller konverteres til kontanter.

Ved å opprettholde en sunn blanding av likvide og illikvide eiendeler, kan virksomheter sikre at de har nok kontanter til å møte sine kortsiktige forpliktelser samtidig som de bruker sin langsiktige vekststrategi.

Arbeidskapitalstyring

Effektiv arbeidskapitalstyring er avgjørende for virksomheter og involverer optimalisering av kontantstrøm, styring av lagernivåer og innsamling av kundefordringer i tide for å møte økonomiske forpliktelser.

Et av hovedmålene er å opprettholde en positiv kontantstrøm, som er forskjellen mellom et selskaps inn- og utgående kontantstrøm. Det sikrer å ha tilstrekkelig likviditet til å dekke kortsiktige utgifter.

Et annet viktig aspekt er lagerstyring. Bedrifter må opprettholde et optimalt lagernivå for å sikre at de kan oppfylle kundeordrer uten å ha for store mengder varelager.

Arbeidskapitalstyring innebærer også å administrere kundefordringer for å sikre at kundene betaler fakturaene sine i tide.

Asset Management

Assets management

Asset management refererer til prosessen med å administrere en organisasjons eiendeler for å maksimere verdien og minimere risikoen.

Selv om det er viktig for en organisasjon å ha tilstrekkelig likviditet til å oppfylle sine forpliktelser, kan overskuddslikviditet resultere i lavere avkastning på investeringen. Derfor må kapitalforvaltere nøye analysere sin portefølje av eiendeler og justere beholdningen etter behov for å sikre en optimal balanse mellom likviditet og lønnsomhet.

Et annet viktig aspekt ved kapitalforvaltning er diversifisering. På denne måten kan en organisasjon spre sin risiko og redusere eksponeringen mot en bestemt eiendel eller sektor.

Effektiv kapitalforvaltning innebærer også å overvåke og analysere ytelsen til en spesifikk organisasjons eiendeler. Ved å jevnlig gjennomgå og justere sine beholdninger, kan kapitalforvaltere sikre at de maksimerer verdien av sine eiendeler og minimerer risikoeksponeringen.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.