expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Økonomisk resesjon: definisjon og tips for å overleve den

Økonomisk resesjon: Penger og pengebunke avbildet som representerer økonomisk resesjon.

Den globale økonomien går en usikker fremtid i møte, med mange eksperter som advarer om en potensiell resesjon i årene som kommer. Økonomiske resesjoner kan ha en betydelig innvirkning på enkeltpersoner og bedrifter, og det er viktig å forstå hva de er og hvordan de oppstår.

Hva er en økonomisk resesjon?

En økonomisk resesjon er en betydelig nedgang i økonomisk aktivitet, typisk preget av en nedgang i BNP, inntekt og sysselsettingsnivåer. Det kan utløses av en rekke faktorer, for eksempel endringer i forbruksvaner, finansiell ustabilitet eller et plutselig fall i etterspørselen etter varer og tjenester.

Resesjon er vanligvis definert som en periode på minst to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst. Imidlertid kan andre indikatorer også signalisere det, for eksempel økende arbeidsledighet, redusert forbruk og redusert forretningsaktivitet.

I disse periodene kan bedrifter slite med å opprettholde fortjenesten, noe som fører til permitteringer og tap av arbeidsplasser. Dette kan igjen redusere forbruket ytterligere, ettersom folk har mindre disponibel inntekt. En ond sirkel kan oppstå der reduserte utgifter fører til lavere produksjon, tap av arbeidsplasser og mer reduserte utgifter.

Et av kjennetegnene på en resesjon er en mangel på tillit til økonomien. Bedrifter og forbrukere blir forsiktige og nølende med å investere eller bruke, noe som fører til en ytterligere nedgang i økonomisk aktivitet.

Regjeringer og sentralbanker kan iverksette ulike tiltak for å dempe effektene, som å senke renten, implementere finanspolitiske stimuleringspakker eller øke offentlige utgifter.

Samlet sett kan en økonomisk resesjon ha betydelige konsekvenser for både individer og samfunnet som helhet. Å forstå årsakene til og konsekvensene av en resesjon er avgjørende for alle som ønsker å beskytte sin økonomi og ta informerte investeringsbeslutninger.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko
Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.
Åpne konto

Hva er teknisk lavkonjunktur?

En teknisk resesjon er et begrep som brukes for å beskrive en periode med økonomisk nedgang som oppfyller den tekniske definisjonen av en resesjon, men som ikke nødvendigvis er ledsaget av samme alvorlighetsgrad av økonomiske konsekvenser som en fullstendig resesjon.

Som nevnt tidligere er en resesjon typisk definert som en periode på minst to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst. I motsetning til dette er en teknisk resesjon vanligvis definert som en resesjon som er relativt mild eller kortvarig, med en kort periode med sammentrekning i økonomisk aktivitet.

Selv om begrepet "teknisk resesjon" ikke er vanlig i økonomisk litteratur, har det vunnet popularitet de siste årene som en måte å skille mellom mer alvorlige og mindre alvorlige økonomiske nedgangstider. Det kan fortsatt resultere i tap av arbeidsplasser og redusert økonomisk aktivitet, men det kan ikke ha samme utbredte innvirkning som en "fullstendig resesjon".

I noen tilfeller kan det være et resultat av midlertidige faktorer som værrelaterte forstyrrelser eller forsyningskjedeproblemer, snarere enn dypere strukturelle problemer i økonomien. Selv om en teknisk resesjon kanskje ikke har samme alvorlige økonomiske konsekvenser som en full resesjon, er det fortsatt viktig å forstå årsakene og potensielle virkningene av disse økonomiske nedgangene.

Konsekvenser av økonomisk resesjon

En økonomisk resesjon kan ha vidtrekkende konsekvenser som påvirker enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter. Noen av de vanligste konsekvensene av økonomisk resesjon inkluderer:

 • Tap av arbeidsplasser: Under en lavkonjunktur kan mange bedrifter bli tvunget til å kutte ned på ansatte eller legge ned helt, noe som fører til tap av arbeidsplasser og arbeidsledighet.
 • Redusert økonomisk aktivitet: En resesjon kan føre til en reduksjon i økonomisk aktivitet, der både forbrukere og bedrifter kutter ned på utgifter, noe som fører til en nedgang i produksjonen og en ytterligere nedgang i økonomisk vekst.
 • Nedgang i aksjemarkedet: Økonomiske sammentrekninger kan også føre til at aksjemarkedet faller, ettersom investorer blir mer risikovillige og selger investeringene sine som svar på økonomisk usikkerhet.
 • Lavere eiendomspriser: Under lavkonjunkturer kan etterspørselen etter eiendom reduseres, noe som fører til lavere priser og en potensiell nedgang i boligverdier.
 • Økte offentlige utgifter: Som svar på denne situasjonen kan regjeringer øke utgiftene til programmer som arbeidsledighetstrygd, infrastrukturprosjekter og stimuleringstiltak i et forsøk på å stimulere økonomien.
 • Høyere gjeld nivåer: Lavkonjunktur kan føre til høyere nivåer av offentlig og privat gjeld, ettersom myndigheter og enkeltpersoner låner penger for å få endene til å møtes i en vanskelig økonomisk periode.

Samlet sett kan konsekvensene av økonomisk nedgang være alvorlige og langvarige, med virkninger som strekker seg langt utover den første nedgangsperioden. Det er viktig for enkeltpersoner og bedrifter å være forberedt på de potensielle konsekvensene av en økonomisk resesjon og å ta skritt for å redusere risikoen.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Årsaker til økonomisk resesjon

Økonomiske nedgangstider kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert:

 • En vanlig årsak til økonomisk resesjon er oppbyggingen av finansielle ubalanser, for eksempel høye gjeld eller eiendelsbobler. Disse kan føre til en plutselig kollaps av finansmarkedene og en påfølgende nedgang i den bredere økonomien.
 • Økonomiske resesjoner kan også utløses av ytre sjokk, for eksempel en naturkatastrofe, geopolitisk konflikt eller plutselige endringer i globale økonomiske forhold.
 • Dårlige økonomisk-politiske beslutninger, som for stram pengepolitikk eller finanspolitiske innstramninger, kan også bidra til resesjoner ved å dempe økonomisk aktivitet og redusere tilliten til forbrukerne og næringslivet.
 • Strukturelle ubalanser, som mangel på investeringer i kritisk infrastruktur eller manglende evne til å håndtere langvarige problemer som inntektsulikhet eller stagnerende lønn, kan også bidra til økonomiske nedgangstider.
 • Teknologifremskritt og automatisering kan også spille en rolle i økonomiske resesjoner, spesielt når de fører til betydelige endringer i sysselsetting og lønnsmønstre.

Å identifisere de spesifikke årsakene til en økonomisk krymping kan være kompleks og mangefasettert, siden det ofte er flere faktorer som spiller inn. Imidlertid kan det å forstå de underliggende driverne være avgjørende for å utvikle effektive politiske reaksjoner og dempe konsekvensene.

Hvordan investere under økonomiske nedgangstider

Mens økonomiske resesjoner kan være utfordrende tider for investorer, er det flere strategier som kan bidra til å minimere risiko og utnytte muligheter i disse periodene.

 1. Et av de viktigste trinnene investorer kan ta under en økonomisk resesjon er å diversifisere porteføljene sine på tvers av en rekke aktivaklasser, for eksempel aksjer, obligasjoner og eiendom. Dette kan bidra til å redusere risikoen og sikre at du ikke er for eksponert for noe enkelt marked eller sektor.

 2. Defensive aksjer, slik som de innen helsesektoren, forsyningsselskaper og forbruksvarer, har en tendens til å holde seg relativt godt under økonomiske nedgangstider. Å investere i disse aksjene kan bidra til å gi stabilitet og beskyttelse for porteføljen din i utfordrende tider.

 3. Økonomisk resesjon kan skape muligheter for å investere i høykvalitetsaksjer til rabatterte priser. Se etter selskaper med sterke fundamentale forhold og stabile kontantstrømmer som handles til en rabatt i forhold til deres egenverdi.

 4. Alternative investeringer, forståelse av gullpris, eiendom og råvarer, kan gi diversifiseringsfordeler og potensiell inflasjonsbeskyttelse under økonomisk resesjon.

 1. Økonomisk resesjon kan være en flyktig og følelsesladet tid for investorer. Å holde seg til en disiplinert investeringsstrategi og opprettholde et langsiktig perspektiv kan bidra til å sikre at du holder fokus på målene dine og unngår å ta impulsive investeringsbeslutninger.

Ved å følge disse tipsene og forbli fokusert på investeringsmålene dine, kan du navigere i økonomiske nedgangstider med selvtillit og komme videre i det lange løp.

Historiske eksempler på økonomisk resesjon

Økonomiske resesjoner har vært en gjentakende hendelse gjennom historien, og det har vært mange eksempler på betydelige økonomiske nedgangstider som har påvirket land rundt om i verden.

Den store depresjonen, som er allment ansett som den mest alvorlige økonomiske nedturen i moderne historie, ble utløst av børskrakket i 1929, som førte til utbredt panikk og en kraftig nedgang i forbruket. Som et resultat ble bedrifter tvunget til å si opp arbeidstakere, noe som førte til ytterligere nedgang i utgifter og forverret den økonomiske nedgangen. Denne syklusen fortsatte i flere år, med arbeidsledigheten som nådde svimlende 25% i USA innen 1933.

Et annet eksempel på en økonomisk resesjon er finanskrisen i 2008, som ble forårsaket av en kombinasjon av faktorer inkludert boligmarkedsboblen, risikabel utlånspraksis og mangel på regulering i finanssektoren. Denne krisen førte til kollaps av flere store finansinstitusjoner og utbredt panikk i markedene, noe som til slutt resulterte i en global resesjon.

I begge disse historiske eksemplene var konsekvensene alvorlige og vidtrekkende. Millioner av mennesker mistet jobben, bedrifter gikk konkurs, og hele økonomier ble kastet ut i kaos. Det er imidlertid verdt å merke seg at ikke alle økonomiske nedgangstider er skapt like, og alvorlighetsgraden og varigheten av hver nedtur kan variere mye avhengig av en rekke faktorer.

Til tross for utfordringene fra økonomiske resesjoner, er det også viktig å huske at de kan gi muligheter for kunnskapsrike investorer. Ved å forstå resesjonsårsaker, konsekvenser og definere passende investeringsstrategier, kan du ta skritt for å beskytte din økonomi og potensielt dra fordel av lavere priser og høyere avkastning.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko
Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.
Åpne konto
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen