expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsindikatorer

Hva er The Awesome Oscillator?

The Awesome Oscillator - Red and green bars

Awesome Oscillator

Awesome Oscillator (AO) indikatoren ble laget av Bill Williams og brukes til å måle momentum i markedet. Dette gjøres ved at en måler forskjellen mellom en 34 perioders og en 5 perioders glidende gjennomsnitt (SMA). Å sammenligne to forskjellige glidende gjennomsnitt er ganske vanlig, men forskjellen med AO er at vi bruker midt-punktet på en stolpe (fra et stolpediagram) fremfor åpnings- eller stegnings-pris. AO vil dermed ha verdier som varierer over og under 0, og i teorien ikke har noen grense for maks/min verdi, i motsetning til f.eks Stochastic Indikator som vil variere mellom +100 og -100.

Røde og grønne stolper (i stolpediagram)

Verdiene som blir regnet ut blir plottet som et histogram med røde og grønne stolper. En stolpe er grønn når verdien er høyere enn på den forrige stolpen. En rød stolpe betyr at verdien på denne er lavere enn den forrige stolpen. Når AO's verdier er over 0, betyr dette at den korte perioden (f.eks 5 dager) trender høyere enn den lange perioden (f.eks 34 dager). Det motsatte vil være tilfelle når AO’s verdier er under 0.

the-awesome-oscillator-1.png

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko

Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.

Åpne konto
mobile-zero.png

“Awesome” strategier

Der finnes tre strategier basert på denne indikatoren (i følge forfatteren):

buy or sell on keyboard

Kjøpsstrategier:

‘Saucer’ - dette er når histogrammet viser verdier over 0, og at grafen har skiftet retning fra en fallende til en stigende trend. For at vi skal kunne kalle det en “Saucer”, må det i 3 etterfølgende stolper være slik at den andre stolpen er lavere enn den første (og farget rød) og den tredje stolpen er høyere enn den andre (og farget grønn).
‘Zero line crossing’ eller “kryssing av 0-linjen” - dette skjer når histogrammet krysser over 0-linjen. Dette bør etterfølges av minst to grønne stolper på rad for å bekrefte strategien.
‘Twin peaks’ -dette er når stolpene kommer under 0, og det er to “svinger” lavere på AO samtidig som den andre “svingen” er høyere den den første. Til slutt bør den stolpen som kommer etter den andre “svingen” være grønn.

For å gå short, eller selge:

‘Saucer’ - dette er når histogrammet viser verdier under 0, og at grafen har skiftet retning fra en stigende til en fallende trend. For at vi skal kunne kalle det en “Saucer”, må det i 3 etterfølgende stolper være slik at den andre stolpen er høyere enn den første (og farget grønn) og den tredje stolpen er lavere enn den andre (og farget rød).
‘Zero line crossing’ eller “kryssing av 0-linjen” - dette skjer når histogrammet krysser under 0-linjen. Dette bør etterfølges av minst to røde stolper på rad for bekreftelse.
‘Twin peaks’ - dette er når stolpene kommer over 0, og det er to “svinger” høyere på AO samtidig som den andre “svingen” er lavere den den første. Til slutt bør den stolpen som kommer etter den andre “svingen” være rød.

Skilling sammendrag

“Awesome Oscillator” er nok en momentum indikator og vil appellere til en del tradere da det er enkelt å visualisere (ved bruk av histogrammet). I tillegg har forfatteren formulert tre spesifikke strategier som en kanskje vil bruke? Derfor tror vi at dersom du liker å trade ved bruk av histogram bør du se nærmere på “Awesome Oscillator”.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.