expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Forex Trading

Hvordan påvirker NFP Forex Trading og andre markeder?

Blog Images - Skilling (20).png

Hva er NFP?


Nonfarm Payroll(amerikanske sysselsettingstall) er en indeks som brukes for å kartlegge en av de viktigste indikatorene når det gjelder den amerikanske økonomien. Dette er en rapport som blir lagt frem av det amerikanske arbeidstilsynet og som tar for seg graden av sysselsetting, minus arbeidere som jobber i landbruket, i det statlige eller for veldedige organisasjoner.

NFP inneholder også annen viktig informasjon knyttet til økonomien slik som data knyttet opp mot arbeidsløshet, alder, rase eller kjønn. Det er mulig å danne seg en oversikt over gjennomsnittslønningene hos arbeidere ved å se på rapporten, noe som gir en pekepinn på om kjøpekraften øker eller svekkes hos amerikanske forbrukere.

Rapporten blir gitt ut 0830 om morgenen lokal tid noe som tilsier 1.30 GMT på den første fredagen av hver måned. Ettersom informasjonen omhandler antall sysselsatte i USA så er den viktig lesning for analytikere og tradere.

Hvorfor er NFP så viktig for tradere og investorer?


Denne rapporten har stor påvirkningskraft på markedet og bidrar til store svingninger når den blir lansert, særlig i markedet for valutahandel. På grunn av dette så prøver gjerne tradere å forutse informasjon før den blir sluppet. Mange bruker de ferskeste tallene til å bekrefte eller avkrefte lengre trender noe som gjør det mulig å reagere hurtig hvis tallene viser noe oppsiktsvekkende. NFP er nyttig for å danne seg et overblikk over den amerikanske økonomien samt innsikt knyttet til valutahandel og andre finansielle instrumenter.

For eksempel hvis det totale antallet med arbeidere har økt så er dette gode nyheter og indikerer gjerne en voksende og sterk økonomi. Hvis lønningene øker så kommer det til å være flere med økt kjøpekraft noe som igjen bidrar til høyere profittmargin for selskapene som leverer tjenester. Investorer vil gjerne kjøpe eller støtte den amerikanske dollaren hvis tallene som slippes i rapporten er gode.

Untitled design (30).png

På den andre siden, hvis tallene som slippes er negative så vil dette bidra til svekket interesse for den amerikanske dollaren og økt interesse for andre valutaer. Dette er fordi de vil se tegn på at økonomien vokser svakere noe som medfører mindre kjøpekraft og dårligere utsikter for bedrifter.

Ettersom så mange fortsatt benytter NFP-tallene i sin analyse så medfører det gjerne en stor prisoppgang så fort tallene blir kjent og reaksjonene strømmer på. Dette skaper et marked hvor aktive tradere kan eksperimentere og følge bevegelsene på en smart måte.

Hvordan analysere NFP-tallene på en klok måte


Flere mennesker i lønnet arbeid betyr flere forbrukere som bidrar til å stimulere økonomien gjennom kjøp av varer og tjenester. Hvis det har vært en stor økning i sysselsettingstallene, så vil dette gjerne styrke den amerikanske dollaren sammenlignet med andre valutaer. Et fall i tallene derimot blir ansett som dårlige nyheter for den amerikanske økonomien og kan svekke den amerikanske dollaren. Bevegelsene i markedet er gjerne større hvis uventede resultater blir sluppet, uavhengig om de er hlyere eller lavere enn forventet.

Valutapar og andre instrumenter som blir påvirket av NFP


Den mest merkbare effekten når NFP blir lansert går på valutamarkedet. Ethvert valutapar som inkluderer den amerikanske dollaren kan ofte bli påvirket. Dette gjelder følgende valutapar:

Dra nytte av volatiliteten i valuta-markedene

Trade på svingninger i valutakursene. Gå aldri glipp av en mulighet.

Åpne konto
Group 1.png

Disse valutaparene har gjerne økt volatilitet og spredning i verdsettelsen som et resultat av NFP-rapporten. Effekten av NFP-rapporten kan også merkes på andre valutapar når det gjelder økt volatilitet, men hovedtyngden av effekten blir merket av valutapar som har en kobling mot USD. Selv om valuta tradere følger utviklingen i NFP nøye så er dette noe du kan også benytte til din fordel hvis du investerer i andre finansielle instrumenter.

Aksjemarkedet og markedet for diverse råvarer reflekterer også informasjonen som finnes i NFP-rapportene. Ettersom denne rapporten er en solid indikator på ytelsen til økonomien, kan den fint benyttes til å spå om forbruket i samfunnet vil øke eller avta. En økning vil igjen medføre forhøyet etterspørsel etter olje, gass og alle andre tjenester som driver landet i en eller annen form.

Untitled design (29).png

Hvordan forskjellige trading-strategier kan benyttes basert på NFP-rapporten


Så fort tallene fra USA blir sluppet så dukker disse gjerne opp i overskriftene til internasjonale tidsskrift noe som igjen påvirker markedet på en eller annen måte. Dette gir en fin mulighet for tradere som vil tjene på markedssvingninger.

Som vi har sett tidligere så blir gjerne markedet for valutahandel mer volatilt, selv om tradere også kan investere i aksjer eller råvarer. En populær NFP trading stil knyttet til valutahandel går ut på å vente til markedet har reagert i kjølvannet av ferske tall. Deretter handler det om å følge momentumet i markedet.

Ettersom volatilitetsnivåene kan være høye så er det anbefalt å benytte 30-pip stop og ferdiggjøre din handel innenfor et tidsvindu på maksimalt fire timer. En annen strategi går ut på å se nærmere på ferske NFP-tall og hvorvidt de bekrefter en lengre trend i markedet for valutaer som traderen har ventet på. I dette eksempelet så kan dette være triggeren som behøves for å gjennomføre en handel med en større grad av selvtillit sammenlignet med en lignende strategi uten NFP-rapporten.

Neste steg for deg som vurderer valutahandel

Utgivelsen av tallene i NFP-rapporten er en god anledning til å handle valuta, hva er andre ting som det kan være lurt å vite mer om?

  • Her finner du en guide til ulike valutahandel strategier som forklarer deg ulike alternativer, slik som daghandling, posisjons trading og såkalt «scalping».
  • Her finner du en dyptgående oversikt over ulike scalpingstrategier som gir deg den komplette innføringen i hvordan du kan handle valuta.
  • En omfattende oversikt over daghandling med steg for steg strategier og svar til noen av de vanligste spørsmålene.
  • Detaljer knyttet til hvordan du kan gjennomføre svinghandel med tips for nybegynnere og en innføring i hvordan du kan benytte en demokonto for å lære mer om denne stilen.
  • En posisjoneringsstrategi og guide som gir deg en innføring når det gjelder denne formen for trading.
  • En introduksjon til Metatrader 4 plattformen som er svært populær blant valutatradere.

Ikke investeringsråd.