expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Trading indikatorer og verktøy

Ulike Typer Formasjoner i Grafer og Hvordan du Leser Dem.

Different Types of Chart Patterns image

Formasjoner i grafer

Når man har fått kontroll over trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, kan man ta det neste steget og begynne å se på de mest vanlige formasjonene som oppstår. Formasjoner er enkelt forklart “bilder” en kan gjenkjenne i grafen, og de kan gi en verdi i form av forutsigbarhet. Det er to hovedgrupper av slike formasjoner; “Reversering” og “Fortsettelse”. Reverserings-formasjoner indikerer at et trendskifte er forestående, mens “fortsettelses-formasjoner indikerer en mulig pause (konsolidering) før trenden fortsetter.

Der er flere slike kjente formasjoner.

Hode og Skulder

Dette er et av de mest pålitelige formasjonene, og derfor meget populært blant tradere. Navnet kommer enkelt og greit fra utseendet!

Hode og Skulder formasjonen indikerer at nåværende trend kan være i ferd med å snu. Så om man ser dette i diagrammet, kan det bety at kursene har nådd toppen og vil falle. Da bør man vurdere å gå short!


Omvendt Hode og Skulder formasjoner

Motsatt av dette er omvendt Hode og Skulder (se under), og representerer et mulig kjøpssignal.

Hovedkomponentene er hode, skulder og “nakke-linjen” (se bildene). En ordentlig Hode og Skulder-formasjon må ha to skuldre og et hode (som menneskekroppen). De er relativt enkle å oppdage, men vil selvsagt aldri være 100% sikre, så her må tradere bedømme selv. Nakke-linjen er viktig, da den forteller hvor en bør handle. Man finner den ved å dra en linje gjennom de laveste punktene mellom skuldrene (og gjennom de øverste ved omvendt Hode og Skulder).

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko

Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.

Åpne konto

Nakke-linjen er viktig, da den forteller hvor en bør handle. Man finner den ved å dra en linje gjennom de laveste punktene mellom skuldrene (og gjennom de øverste ved omvendt Hode og Skulder).

Når kursen bryter igjennom nakke-linjen er det i følge teknisk analyse (TA) på tide å gjøre en handel! Om alt da går som planlagt vil man tjene penger på at trenden snur.

Dobbel Topp og Dobbel Bunn

På same måte som “candlestick” formasjonene “shooting star” og “omvendt hammer” kan dobbel topp og dobbel bunn indikere reversering av en trend.

Dobbel topp

Vi har en Dobbel topp når en kurs har toppet ut to ganger (nær samme nivå), og vi forventer da et fall i kursen. Dette vil kunne se ut som en “M” i diagrammet. Man plasserer da salgsordren under “nakke-linjen”, som tilsvarer bunnen mellom de to toppene. Passerer kursen under denne linjen etter andre topp, er det en bekreftelse på at trenden snur.


Dobbel bunn

En dobbel bunn vil fungere motsatt av en dobbel topp, og gjerne se ut som en “W” i diagrammet. Man vil da se etter bekreftelse på at trenden har snudd opp, for så å kjøpe (gå “long”).

Man skal være litt forsiktig når man ser etter doble bunner og topper. Det er for eksempel viktig at det ikke er for lang avstand mellom de to toppene/bunnene. Jo lengre avstand, dess mindre sannsynlig signalet er gjeldende.

Trekant formasjoner

Trekantmønstre er såkalte “Fortsettelse-formasjoner” som altså ikke representerer et trendskifte, men snarere en bekreftelse på at nåværende trend fortsetter (eller starter på nytt). Der er tre typer “Trekant-formasjoner” man kan se etter når man trader;

Symmetriske Trekant-formasjonen

Vi ser først på den symmetriske trekant-formasjonen. Denne kommer når vi ser lavere topper og høyere bunner etter hverandre. Man kan tenke seg at selgere og kjøpere utligner hverandre, og at nivåene det handles innenfor blir smalere og smalere. Til slutt vil kursen bryte ut og “ta av” enten opp eller ned (ofte ser man at kursen går tilsvarende langt som “gapet” i begynnelsen av trekanten).


Stigende Trekanten

Den Stigende Trekanten ser vi når bunnene blir høyere, men toppene forblir på samme nivå.Det kan indikere at det er mange kjøpere i markedet, men at de foreløpig ikke er villige til å betale over en gitt kurs. En stigende trekant indikerer ofte at kurs-stigning er nært forestående.

Fallende Trekanten

Til slutt ser vi på den Fallende Trekanten. Denne formes av lavere topper mens bunnene forblir på samme nivå (motsatt av Stigende Trekant), og indikerer en overvekt av selgere som (ennå) ikke er villige til å selge under en gitt kurs (bunnen). Dette kan være en god indikasjon på et nært forestående fall i kursene:

Skilling sammendrag

Formasjonene vi har sett på her er neste steg etter at man har lært det mest grunnleggende. De viser gjerne lengre tidsperioder og gir et bedre inntrykk av det store bildet. Slike formasjoner er ikke nødvendigvis for alle, men noe kunnskap og forståelse er viktig, da det er en veldig vanlig og populær måte å tilnærme seg markedet på. En annen bra egenskap med disse mønstrene er at man kan finne dem innenfor de fleste tidsintervaller, både helt korte og svært lange!

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.