expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Trading Hours

Xem giờ giao dịch của tất cả các công cụ có thể giao dịch của chúng tôi ở phía bên dưới. Giờ giao dịch được tính theo GMT và có thể thay đổi dựa trên tính thanh khoản có sẵn. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể sẽ trì hoãn việc mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hoá giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.

Symbols Trading hours
All 24/5
Symbols Trading hours Daily Break
Gold Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Silver Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Oil WTI Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Oil BRENT Monday 01:00-Friday 22:00 22:00-01:00
Natural Gas Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Platinum Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Palladium Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
XAUEUR Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
XAUAUD Sunday 23:00-Friday 22:00 22:00-23:00
Aluminum Monday 07:30-Friday 18:30 18:30-07:30
Copper Monday 07:30-Friday 18:30 18:30-07:30
Zinc Monday 07:30-Friday 18:30 18:30-07:30
Carbon Emissions Monday 07:05-Friday 17:00 17:00-07:05
Nickel Monday 08:00-Friday 19:00 19:00-08:00
Symbols Trading hours Daily Break
Corn Monday 01:05-Friday 19:00 13:45-14:35,19:00-01:05
Soybean Monday 01:05-Friday 19:00 13:45-14:35,19:00-01:05
Wheat Monday 01:05-Friday 19:00 13:45-14:35,19:00-01:05
Cocoa Monday 09:45-Friday 18:30 18:30-09:45
Sugar Monday 08:30-Friday 18:00 18:00-08:30
Cotton Monday 07:30-Friday 19:20 19:20-07:30
Coffee Monday 09:15-Friday 18:30 18:30-09:15
Symbols Trading hours Daily Break
SPX500 Sunday 23:00-Friday 21:15 21:15-21:30, 22:00-23:00
US100 Sunday 23:00-Friday 21:15 21:15-21:30, 22:00-23:00
US30 Sunday 23:00-Friday 21:15 21:15-21:30, 22:00-23:00
EU Shares 50 Monday 00:00-Friday 21:00 21:00-00:00
France 40 Monday 07:00-Friday 21:00 21:00-07:00
Germany 40 Monday 00:00-Friday 21:00 21:00-00:00
Italy 40 Monday 08:00-Friday 16:40 16:40-08:00
Netherlands 25 Monday 07:00-Friday 21:00 21:00-07:00
Spain 35 Monday 07:00-Friday 19:00 18:00-06:00
Switzerland 20 Monday 07:00-Friday 21:00 21:00-07:00
UK 100 Monday 00:00-Friday 21:00 21:00-00:00
Australia 200 Sunday 23:50-Friday 21:00 06:30-07:10, 21:00-23:50
China A50 Monday 01:00-Friday 21:00 08:30-09:00, 21:00-01:00
Hong Kong 50 Monday 01:15-Friday 19:00 04:00-05:00, 08:30-09:15, 21:00 - 01:15
Japan 225 Sunday 23:00-Friday 21:15 21:15-21:30, 22:00-23:00
Singapore Index Monday 00:30-Friday 21:00 09:25-09:50, 21:00-00:30
Norway 25 Monday 08:00-Friday 15:20 15:20-08:00
Sweden 30 Monday 08:00-Friday 16:25 16:25-08:00
VXX Sunday 23:00-Friday 21:15 21:15-21:30, 22:00-23:00
India 50 Monday 00:30-Friday 20:00 09:25-09:50, 21:15-00:30
Brazil 50 Monday 12:05-Friday 20:55 20:55-12:05
BUND Monday 00:15-Friday 20:00 20:00-00:15
TNOTE Sunday 22:00-Friday 20:15 20:15-20:30, 21:00-22:00
Exchange Name Trading hours Daily Break
NYSE Monday 14:30-Friday 21:00 21:00-14:30
US100 Monday 14:30-Friday 21:00 21:00-14:30
Toronto Stock Exchange Monday 14:30-Friday 21:00 21:00-14:30
Frankfurt Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:30 15:30-07:00
Paris Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:30 15:30-07:00
Milan Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:25 16:25-08:00
Madrid Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:30 15:30-07:00
Oslo Stock Exchange Monday 08:00-Friday 15:20 15:20-08:00
Stockholm Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:25 16:25-08:00
Brussels Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:30 16:30-08:00
Helsinki Stock Exchange Monday 08:00-Friday 16:25 16:25-08:00
Copenhagen Stock Exchange Monday 08:00-Friday 15:55 15:55-08:00
Mexican Stock Exchange Monday 14:30-Friday 21:00 21:00-14:30
Hong Kong Stock Exchange Monday 01:30-Friday 08:00 04:00-05:00
Symbols Trading hours
All 24/7