expand/collapse risk warning

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Hãy xem trên XAU, XAG, XPT

Giao dịch trong một thị trường liên tục biến động. Phòng ngừa lạm phát bằng kim loại quý có giá trị có xu hướng thay đổi khi sức mua của USD tăng hoặc giảm.

checkmark-8@3x.webp

Công nghệ tài chính
đáng tin cậy thuộc sở hữu của Scandinavia

checkmark-8@3x.webp

100%
lấy Người giao dịch làm Trung tâm

checkmark-8@3x.webp

Giá cả
minh bạch

Khách hàng của chúng tôi đang nói gì về chúng tôi