expand/collapse risk warning

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Giao dịch hàng hóa với Skilling

mobile-comm-banner.png

Đa dạng hóa với kim loại
và phân tán rủi ro của bạn

Cân nhắc giảm mức độ rủi ro của bạn đối với sự biến động trong các lĩnh vực khác, như ngoại hối hoặc chứng khoán. Kim loại thể hiện một kho lưu trữ giá trị dài hạn và có thể bù đắp sự biến động lớn hơn trong các loại tài sản khác.

go-long.png

Mua và Bán

Suy đoán về hành động giá của kim loại

hold.png

Giữ một vị thế

Không cần phải nắm giữ tài sản cơ bản đắt tiền

hedge.png

Bảo vệ vị trí của bạn

Phòng ngừa rủi ro của bạn trên thị trường tiền mặt (giao ngay).

Đa dạng hóa với kim loại và phân tán rủi ro của bạn

iphone-screens-commodities@3x.png

Công nghệ giao dịch mạnh mẽ, trực quan của Skilling được thiết kế để mang đến cho bạn lợi thế cần thiết trong giao dịch kim loại. Giao dịch trên Nền tảng Skilling Trader, Metatrader hoặc CTrader độc quyền.

4platforms-icon.webp

Một nền văn hóa
Scandinavi

Chúng tôi mang di sản Scandinavia của mình vào mọi yếu tố trong dịch vụ của mình.

Sự tin tưởng và cởi mở của Scandinavia

shield-tick.png

Các giải pháp thực tế và đơn giản hóa

loss-free.png

An toàn và minh bạch

bank.png

Công bằng và đáng tin cậy

analytic.png

Giao dịch kim loại với Skilling

Giao dịch CFD ngay bây giờ