expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Giao dịch tất cả các Cặp ngoại hối chính
cộng thêm các cặp phụ và ngoại lai

2-screens-forex-new

Nhiều giá trị hơn. Điều khiển nhiều hơn.
Tính linh hoạt hơn.

Nhận nhiều giá trị hơn từ mỗi giao dịch với mức chênh lệch bắt đầu từ 0.2. Giao dịch bằng đòn bẩy trên nền tảng lựa chọn của Skilling trên web, Android hoặc iOS.

reliable

Giao dịch đáng tin cậy

Bộ công nghệ hoàn chỉnh. Quyền truy cập không thỏa hiệp.

low-spreads

Chênh lệch chặt chẽ & thấp

Cực kỳ cạnh tranh. EURUSD từ 0.2

experiencie

Trải nghiệm đặc biệt

Giao dịch liền mạch. Hỗ trợ khách hàng đặc biệt.

iphone-screens-forex-symbols 3x

Hơn 70 cặp được giao dịch hàng đầu

Tiếp cận hàng trăm cơ hội hàng ngày trên thị trường tiền tệ.

Tìm kiếm chúng dễ dàng và giao dịch nhanh chóng với Skilling.

Khám phá cơ hội tiếp theo của bạn trong lĩnh vực ngoại hối với Skilling.

Tăng mạnh nhất
Giảm mạnh nhất

Công cụ

Mua

Sell

Giao dịch hoán đổi

Tiền hoa hồng

[[ i.bid ]]
[[ i.spreadText ]]
[[ i.ask ]]
0.00%
0.00%
[[ i.spread ]]
Giao dịch ngay