expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Giao dịch Demo
Điều kiện giao dịch thực
Với rủi ro bằng không

Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.

*10.000 EUR/USD/GBP và 100.000 SEK/NOK

Không chắc chắn về việc chuyển sang giao dịch trực tiếp?

Trải nghiệm hơn 900 thị trường mà không gặp rủi ro

wallet-b

10k trong quỹ ảo

Một cách tuyệt vời để trải nghiệm giao dịch và phát triển kỹ năng quản lý tiền

screen

Hãy thử công nghệ giao dịch hàng đầu

Dùng thử bất kỳ nền tảng nào của Skilling trên web, Android và iOS

charts

Kiểm tra chiến lược của bạn

Thử nghiệm với các công cụ giao dịch, tính năng và khả năng lập biểu đồ được tích hợp sẵn