expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Trái phiếu là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trái phiếu là gì: Ngân hàng được chiếu sáng vào ban đêm tượng trưng cho trái phiếu

Giấy nợ không chỉ là một thuật ngữ tài chính khác mà bạn nghe thấy. Đó là một công cụ đầu tư tạo thành xương sống của nhiều giao dịch tài chính, cả lớn và nhỏ. Vậy nó là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trái phiếu là gì và nó hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, trái phiếu thể hiện một khoản vay đối với doanh nghiệp hoặc chính phủ. Các nhà đầu tư mua trái phiếu đang cho tổ chức phát hành trái phiếu đó vay tiền. Ngược lại, tổ chức phát hành hứa sẽ trả lại số tiền vay vào một ngày cụ thể và thực hiện thanh toán lãi định kỳ cho đến ngày đó. Không giống như khoản vay ngân hàng, trái phiếu không có bảo đảm. Điều này có nghĩa là không có tài sản hoặc tài sản thế chấp nào hỗ trợ cho trái phiếu, chỉ có niềm tin và sự tín nhiệm hoàn toàn của tổ chức phát hành.

Nhưng có một điều khó khăn là trái phiếu cũng có thể được bảo đảm. Bảo đảm này thường ở dạng 'phí' đối với một tài sản cụ thể của công ty, đảm bảo cho việc hoàn trả nhà đầu tư' nếu người đi vay không trả được nợ. Đây là điểm thú vị: trái phiếu thường ưu tiên cho nhà đầu tư hơn các chủ nợ khác trong trường hợp tổ chức phát hành thanh lý, đảm bảo khoản đầu tư tương đối an toàn hơn so với các cổ đông.

Vì vậy, một mảnh giấy hoặc một bản ghi kỹ thuật số biểu thị sự đầu tư vào hành động như thế nào?

Nhà đầu tư có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành hoặc thông qua thị trường thứ cấp sau đợt phát hành lần đầu. Trái phiếu có thể có nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng có tập hợp các điều kiện riêng, chẳng hạn như trái phiếu chuyển đổi có thể đổi lấy vốn chủ sở hữu.

Phát hành trái phiếu là một cách gián tiếp để các công ty huy động vốn. Đó là phát hành nợ, nhưng có một điểm đặc biệt là có thể đặt ra các điều khoản trả nợ và lãi suất phù hợp với sở thích của cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Tính linh hoạt này là điều khiến trái phiếu trở thành một công cụ quan trọng đối với tài chính doanh nghiệp.

Ví dụ về trái phiếu

Hãy xem xét một công ty muốn huy động vốn cho một dự án quan trọng nhưng không muốn làm loãng quyền sở hữu của mình bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Nó có thể chọn phát hành trái phiếu. Giả sử họ phát hành một loạt trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất hàng năm là 5%. Các khoản thanh toán được phân bổ hai lần một năm (nửa năm một lần), nghĩa là người giữ trái phiếu sẽ nhận được 2,5% mỗi sáu tháng (5% chia cho 2). 

Giả sử mệnh giá của mỗi trái phiếu là 1.000 USD. Với tư cách là nhà đầu tư, nếu bạn mua 10 trái phiếu này, bạn sẽ nhận được 25 USD (5% của 1.000 USD, chia cho 2) sáu tháng một lần và số tiền gốc là 1.000 USD trở lại khi kết thúc thời hạn 5 năm. 

Điều đó có nghĩa là vào cuối thời hạn, bạn đã kiếm được 250 đô la (50 đô la mỗi năm X 5 năm) từ các khoản thanh toán lãi cộng với khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la.

Ưu và nhược điểm của trái phiếu

Giống như bất kỳ công cụ tài chính nào, trái phiếu có những ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm Nhược điểm
Thu nhập thường xuyên : Trái phiếu thường có lãi suất cố định theo định kỳ, có khả năng tạo ra dòng thu nhập ổn định, đây là lợi ích cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định. Rủi ro lãi suất thị trường : Nếu lãi suất thị trường tăng lên, lãi suất cố định nhận được từ trái phiếu có thể giảm giá trị, làm giảm giá thị trường của chúng.
Yêu cầu ưu tiên thanh lý : Trong trường hợp công ty giải thể, người nắm giữ trái phiếu thường được ưu tiên trả nợ hơn cổ đông. Không có quyền biểu quyết : Không giống như cổ đông, người nắm giữ trái phiếu không có quyền biểu quyết trong công ty.
Đa dạng hóa : Trái phiếu có thể mang lại một cách ít rủi ro hơn để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bằng cách thêm sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu, nhà đầu tư có thể cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Bản tóm tắt

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc cân nhắc cẩn thận khi nào nên đưa trái phiếu vào danh mục đầu tư của bạn là điều tối quan trọng. Điều này đòi hỏi phải đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân, mục tiêu đầu tư và điều kiện thị trường. Ví dụ, trong các thị trường đầy biến động, sự ổn định do thu nhập cố định của trái phiếu mang lại có thể đặc biệt hấp dẫn, vượt xa những hạn chế tiềm ẩn.

Nhưng đối với các công ty, trái phiếu lại đưa ra một đề xuất hấp dẫn. Các công ty khởi nghiệp đang tìm cách mở rộng quy mô hoặc thành lập doanh nghiệp muốn cấp vốn để mở rộng mà không nhượng lại vốn chủ sở hữu có thể nhận thấy trái phiếu là công cụ linh hoạt và mang tính chiến lược.

Câu hỏi thường gặp

1. Chính xác trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một công cụ nợ do một công ty phát hành nhằm thừa nhận khoản vay từ người nắm giữ trong thời hạn cố định và với lãi suất cố định.

2. Trái phiếu mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư?

Trái phiếu có thể cung cấp cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập vững chắc, có thể dự đoán được thông qua việc trả lãi định kỳ.

3. Những rủi ro chính liên quan đến trái phiếu là gì?

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, trái phiếu có những rủi ro riêng, đặc biệt là rủi ro thị trường và khả năng vỡ nợ của công ty phát hành.

4. Tôi có thể đầu tư vào trái phiếu bằng cách nào?

Bạn có thể đầu tư vào trái phiếu bằng cách mua chúng trực tiếp từ tổ chức phát hành, từ thị trường thứ cấp hoặc thông qua các quỹ tương hỗ chuyên về trái phiếu và trái phiếu.

5. Có phải trái phiếu chỉ được phát hành bởi các tập đoàn?

Không, trong khi các tập đoàn là tổ chức phát hành thông thường, chính phủ và chính quyền địa phương cũng sử dụng trái phiếu để gây quỹ cho nhiều sáng kiến ​​khác nhau.

6. Trái phiếu khác với trái phiếu như thế nào?

Trái phiếu thường được bảo đảm bằng các tài sản cụ thể, trong khi trái phiếu có thể không được bảo đảm hoặc được bảo đảm bằng một khoản phí thả nổi bao gồm nhiều loại tài sản không bị cản trở.

7. Cá nhân có được mua trái phiếu hay chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức?

Các cá nhân thường có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành hoặc thông qua thị trường thứ cấp với sự hỗ trợ của các công ty môi giới đầu tư. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các dịch vụ trái phiếu có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký