expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Định giá: Hiểu được tầm quan trọng của nó trong đầu tư

Định giá: Một người đàn ông phân tích biểu đồ định giá trên màn hình máy tính.

Định giá là một khái niệm cơ bản trong tài chính và đầu tư, thể hiện quá trình xác định giá trị của một tài sản, công ty hoặc khoản đầu tư. Định định giá chính xác là điều cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, cho dù bạn mua cổ phiếu, bất động sản hay bất kỳ tài sản tài chính nào khác. Tại Skilling, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn ít nhất sự hiểu biết cơ bản về định giá, phương pháp định giá và tầm quan trọng của nó trong thế giới đầu tư.

Bài viết này sẽ định nghĩa định giá, cung cấp một ví dụ thực tế, giải thích tác động của nó đối với các quyết định đầu tư và thảo luận về ưu và nhược điểm của các phương pháp định giá khác nhau. Bằng cách tận dụng các kỹ thuật định giá và hiểu được ý nghĩa của chúng, bạn có thể đưa ra những lựa chọn đầu tư thông minh hơn và cải thiện kết quả tài chính của mình.

Định giá là gì?

Định giá là quá trình phân tích nhằm xác định giá trị hiện tại của một tài sản hoặc một công ty. Có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá giá trị, tùy thuộc vào loại tài sản và mục đích định giá. Các phương pháp định giá phổ biến bao gồm phân tích dòng tiền (DCF) chiết khấu, phân tích công ty có thể so sánh và các giao dịch trước đó.

Các phương pháp chính:

 • Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF): Tính giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến ​​trong tương lai.
 • Phân tích công ty có thể so sánh: So sánh công ty mục tiêu với các công ty tương tự trong ngành.
 • Giao dịch trước đây: Nhìn vào các giao dịch trong quá khứ liên quan đến các công ty tương tự để ước tính giá trị.

Ví dụ về Định giá

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản sử dụng phương pháp DCF để định giá một công ty giả định, ABC Corp.

Các bước:

 1. Dự báo dòng tiền: Ước tính dòng tiền tương lai của ABC Corp trong 5 năm tới.
 • Năm 1: 100.000 USD
 • Năm 2: 120.000 USD
 • Năm 3: 140.000 USD
 • Năm 4: 160.000 USD
 • Năm 5: 180.000 USD
 1. Xác định tỷ lệ chiết khấu: Giả sử tỷ lệ chiết khấu là 10% để tính giá trị thời gian của tiền và rủi ro.

 2. Tính giá trị hiện tại: Chiết khấu dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại.

 • Năm 1: $90,909
 • Năm 2: $99,174
 • Năm 3: $105,529
 • Năm 4: $109,917
 • Năm 5: $112,361
 1. Tổng giá trị hiện tại: Cộng giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai.
 • Tổng giá trị hiện tại: $517.890

Dựa trên phân tích DCF đơn giản hóa này, giá trị ước tính của ABC Corp là khoảng 517.890 USD.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Việc định giá cổ phiếu tác động như thế nào đến quyết định đầu tư của nhà đầu tưtraders?

Định giá đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các quyết định đầu tư bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về việc một cổ phiếu được định giá quá cao, bị định giá thấp hay được định giá khá cao. Đây là cách nó tác động đến nhà đầu tư và nhà giao dịch:

Quyết định đầu tư:

 • Xác định cơ hội: Nhà đầu tư sử dụng định giá để xác định cổ phiếu bị định giá thấp có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể.
 • Tránh những cổ phiếu được định giá quá cao: Giúp tránh đầu tư vào những cổ phiếu được định giá quá cao có thể có nguy cơ điều chỉnh giá.
 • Quản lý danh mục đầu tư: Định giá giúp đa dạng hóa và cân bằng danh mục đầu tư bằng cách bao gồm các tài sản có số liệu định giá khác nhau.
 • Đánh giá rủi ro: Đánh giá rủi ro liên quan đến khoản đầu tư bằng cách hiểu giá trị cơ bản và tiềm năng tăng trưởng.

Chiến lược giao dịch:

 • Phân tích cơ bản: Nhà giao dịch sử dụng số liệu định giá như một phần của phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
 • Đầu tư dài hạn: Hỗ trợ các chiến lược đầu tư dài hạn tập trung vào việc nắm giữ các cổ phiếu được định giá thấp cho đến khi chúng phát huy hết tiềm năng.
 • Thời điểm thị trường: Giúp xác định thời điểm thị trường bằng cách xác định thời điểm giá cổ phiếu có khả năng di chuyển về giá trị nội tại của nó.
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký

Ưu và nhược điểm của Định giá

Ưu điểm Nhược điểm
Ra quyết định sáng suốt: Cung cấp nền tảng vững chắc để đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch. Độ phức tạp: Một số phương pháp định giá, như DCF, yêu cầu các tính toán và giả định phức tạp, có thể gây khó khăn cho nhà đầu tư mới làm quen.
Giảm thiểu rủi ro: Giúp đánh giá và quản lý rủi ro đầu tư bằng cách hiểu rõ giá trị thực của một tài sản. Tính chủ quan: Định giá bao gồm những đánh giá chủ quan, đặc biệt là trong việc ước tính dòng tiền và tỷ lệ chiết khấu trong tương lai.
Lập kế hoạch chiến lược: Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính chiến lược và quản lý danh mục đầu tư. Điều kiện thị trường: Định giá có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và các điều kiện kinh tế, không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được.

Bản tóm tắt

Định giá là một quá trình quan trọng trong thế giới tài chính, xác định giá trị của một tài sản hoặc công ty bằng nhiều phương pháp khác nhau. Hiểu được định giá giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.

Mặc dù định giá có tính phức tạp và chủ quan nhưng nó vẫn là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai tham gia đầu tư hoặc giao dịch. Bằng cách nắm bắt các nguyên tắc cơ bản về định giá, bạn có thể điều hướng thị trường tài chính tốt hơn và nâng cao chiến lược đầu tư của mình.

NB: Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

1. định giá là gì?

Định giá là quá trình xác định giá trị hiện tại của một tài sản, công ty hoặc khoản đầu tư bằng các kỹ thuật phân tích khác nhau.

2. Các phương pháp định giá phổ biến là gì?

 Các phương pháp phổ biến bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), phân tích công ty có thể so sánh và các giao dịch trước đó.

3. định giá ảnh hưởng đến quyết định đầu tư như thế nào?

Định giá giúp nhà đầu tư xác định các cổ phiếu được định giá thấp và định giá quá cao, quản lý rủi ro danh mục đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch sáng suốt.

4. Ưu điểm của định giá là gì?

Ưu điểm bao gồm đưa ra quyết định sáng suốt, giảm thiểu rủi ro và lập kế hoạch tài chính chiến lược.

5. Nhược điểm của định giá là gì?

Nhược điểm bao gồm sự phức tạp, tính chủ quan trong các giả định và độ nhạy cảm với điều kiện thị trường.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký