expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Stakeholder: Hiểu các vai trò kinh doanh chính

Các bên liên quan: Các bên liên quan cộng tác tại một bàn và tập trung vào máy tính của họ.

Các bên liên quan đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công và bền vững của bất kỳ tổ chức nào. Hiểu rõ các bên liên quan là ai, các loại hình khác nhau của họ và cách họ tác động đến doanh nghiệp là điều cần thiết để quản lý và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả.

Bài viết này sẽ đi sâu vào ý nghĩa của stakeholder, các loại bên liên quan khác nhau và sự khác biệt giữa cổ đông và các bên liên quan. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin trực tuyến về giao dịch CFD cổ phiếu toàn cầu với mức phí rất thấp.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Ý nghĩa của stakeholder

stakeholder là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào có lợi ích hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động và quyết định của một tổ chức. Các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, chính sách và thành công chung của tổ chức. Họ có thể bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cộng đồng. Các bên liên quan rất cần thiết trong việc định hướng định hướng và chiến lược của một doanh nghiệp vì nhu cầu và mong đợi của họ thường thúc đẩy quá trình ra quyết định.

Các loại bên liên quan

Các bên liên quan có thể được phân thành hai loại: bên trong và bên ngoài.

Các bên liên quan nội bộ

Các bên liên quan nội bộ là những người trong tổ chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động và quá trình ra quyết định của tổ chức. Những ví dụ bao gồm:

  1. Nhân viên: Họ đóng góp vào các mục tiêu của tổ chức thông qua công việc của mình và quan tâm đến việc đảm bảo việc làm, phát triển nghề nghiệp và lương thưởng công bằng.
  2. Người quản lý: Họ giám sát hoạt động và đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của tổ chức, cân bằng nhu cầu của các bên liên quan khác nhau.
  3. Chủ sở hữu/Cổ đông: Họ đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh và quan tâm đến return đầu tư của họ cũng như tình hình tài chính tổng thể của tổ chức.

Các bên liên quan bên ngoài

Các bên liên quan bên ngoài là các cá nhân hoặc nhóm bên ngoài tổ chức có quan tâm đến hoạt động của tổ chức nhưng không trực tiếp tham gia vào hoạt động hàng ngày của tổ chức. Những ví dụ bao gồm:

  1. Khách hàng: Họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ và quan tâm đến chất lượng, giá cả và dịch vụ khách hàng.
  2. Nhà cung cấp: Họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho tổ chức và quan tâm đến sự ổn định và độ tin cậy trong mối quan hệ kinh doanh của họ.
  3. Nhà đầu tư: Ngoài các cổ đông, nhà đầu tư khác như chủ nợ cũng có lợi ích tài chính đối với sự thành công của công ty.
  4. Cộng đồng: Cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức, chẳng hạn như cơ hội việc làm và tác động môi trường.
  5. Cơ quan quản lý: Cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ luật pháp và quy định.
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Cổ đông Vs. Stakeholder

Mặc dù các thuật ngữ "cổ đông" và "stakeholder" thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng có ý nghĩa riêng biệt:

Diện mạo Cổ đông Cổ đông
Sự định nghĩa cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần trong một công ty. Họ đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh và kỳ vọng kiếm được lợi nhuận thông qua cổ tức và lợi nhuận từ vốn. stakeholder bao gồm một nhóm rộng hơn bao gồm bất kỳ ai quan tâm đến hoạt động và kết quả của công ty, bao gồm các cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng.
Lợi ích tài chính Các cổ đông có lợi ích tài chính trực tiếp đối với lợi nhuận và sự tăng trưởng của công ty. Các bên liên quan quan tâm đến các khía cạnh khác nhau trong hoạt động của công ty, bao gồm các tác động về tài chính, hoạt động, xã hội và môi trường.
Quyền bầu cử Các cổ đông thường có quyền biểu quyết ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của công ty, chẳng hạn như bầu hội đồng quản trị hoặc phê duyệt việc mua bán và sáp nhập. Các bên liên quan không nhất thiết phải có quyền biểu quyết nhưng có quyền lợi nhất định đối với sự thành công và tác động chung của công ty.

Về bản chất, mặc dù tất cả các cổ đông đều là các bên liên quan nhưng không phải tất cả các bên liên quan đều là cổ đông.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Giao dịch cổ phiếu toàn cầu trực tuyến với mức phí rất thấp

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch cổ phiếu toàn cầu, các nền tảng như Skilling cung cấp tùy chọn hấp dẫn để giao dịch cổ phiếu toàn cầu trực tuyến với mức phí rất thấp và giao diện thân thiện với người dùng, Skilling cho phép nhà giao dịch để tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu.

Hiểu giao dịch CFD có thể cung cấp thông tin có giá trị về cách tận dụng các cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Ví dụ: khi xem xét thị trường chứng khoán,  biết giá hiện tại của chỉ số chính chẳng hạn như SPX500 hoặc US100 có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.

Bản tóm tắt

Các bên liên quan là không thể thiếu đối với sự thành công của bất kỳ tổ chức nào, ảnh hưởng đến các quyết định và định hướng phương hướng của tổ chức. Các doanh nghiệp có thể quản lý các mối quan hệ tốt hơn và đáp ứng những kỳ vọng đa dạng bằng cách hiểu rõ các loại bên liên quan khác nhau, vai trò của họ và sự khác biệt của họ với các cổ đông. Đối với nhà đầu tư muốn giao dịch cổ phiếu toàn cầu, các nền tảng như Skilling mang đến cơ hội tuyệt vời để tham gia vào thị trường với chi phí tối thiểu.

Câu hỏi thường gặp

1. Stakeholder là gì?

stakeholder là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào có lợi ích hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động và quyết định của một tổ chức.

2. Các loại bên liên quan là gì?

Các bên liên quan có thể được phân loại thành các loại nội bộ (nhân viên, người quản lý, chủ sở hữu/cổ đông) và bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, cộng đồng, cơ quan quản lý).

3. Sự khác biệt giữa cổ đông và stakeholder là gì?

Một cổ đông sở hữu cổ phần trong một công ty và có lợi ích tài chính trực tiếp, trong khi stakeholder bao gồm bất kỳ ai quan tâm đến hoạt động và kết quả của công ty.

4. Tại sao các bên liên quan lại quan trọng?

Các bên liên quan ảnh hưởng đến hiệu suất, chính sách và thành công chung của tổ chức bằng cách thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên nhu cầu và mong đợi của họ.

5. Làm cách nào tôi có thể giao dịch cổ phiếu toàn cầu với mức phí thấp?

Các nền tảng như Skilling cung cấp khả năng giao dịch cổ phiếu toàn cầu trực tuyến với mức phí rất thấp, mang đến khả năng tiếp cận nhiều thị trường và cơ hội đầu tư.

Bằng cách nhận biết và quản lý hiệu quả các mối quan hệ stakeholder, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu suất, tính bền vững và tiềm năng tăng trưởng của mình.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký