expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Khả năng thanh toán: Chìa khóa cho sự ổn định tài chính

Khả năng thanh toán: Từ được đánh vần bằng các khối gỗ.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling

Giao dịch ngay

Khả năng thanh toán là một khía cạnh quan trọng trong tình hình tài chính của công ty, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn và đảm bảo hoạt động bền vững. Duy trì khả năng thanh toán là điều cần thiết để doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư, đảm bảo các khoản vay và đạt được thành công lâu dài.  Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa của khả năng thanh toán, cách thức hoạt động, sự khác biệt giữa khả năng thanh toán và tính thanh khoản cũng như ý nghĩa của việc mất khả năng thanh toán đối với sự tồn tại của công ty.

khả năng thanh toán là gì?

Khả năng thanh toán đề cập đến khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính dài hạn. Nó là thước đo xem liệu một công ty có đủ tài sản để trang trải nợ phải trả hay không. Một công ty có khả năng thanh toán có thể trả hết nợ và tiếp tục hoạt động mà không gặp khó khăn về tài chính. Khả năng thanh toán thường được đánh giá bằng cách sử dụng tỷ lệ tài chính khác nhau để so sánh tài sản của công ty với nợ phải trả.

Ở Na Uy, các công ty như EquinorASADNB ASA phải duy trì khả năng thanh toán để đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định trong hoạt động. Khả năng thanh toán là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng và phát triển của công ty trong thị trường cạnh tranh.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

khả năng thanh toán hoạt động như thế nào

Khả năng thanh toán được xác định bằng cách đánh giá bảng cân đối kế toán của công ty, trong đó liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Các nội dung chính của việc đánh giá khả năng thanh toán bao gồm:

  1. Tài sản: Tất cả các nguồn lực thuộc sở hữu của công ty có giá trị kinh tế.
  2. Nợ: Tất cả các nghĩa vụ tài chính hoặc các khoản nợ mà công ty nợ đối với bên ngoài.
  3. Vốn chủ sở hữu: Phần lợi ích còn lại trong tài sản của công ty sau khi trừ đi nghĩa vụ.

Hai tỷ số phổ biến được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán là:

  • Tỷ lệ khả năng thanh toán: Tỷ lệ này so sánh giá trị ròng (vốn chủ sở hữu) của một công ty với tổng tài sản của nó. Nó cho biết tỷ lệ tài sản của công ty được tài trợ bởi quỹ của công ty.

Tỷ lệ Khả năng thanh toán = (Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản) × 100

  • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ này so sánh tổng nợ phải trả của công ty với vốn chủ sở hữu của nó, cung cấp cái nhìn sâu sắc về đòn bẩy tài chính của công ty.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ khả năng thanh toán cao hơn và tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp hơn thường cho thấy một công ty ổn định hơn về mặt tài chính.

Khả năng thanh toán và thanh khoản: Sự khác biệt?

Mặc dù khả năng thanh toán và tính thanh khoản đều đo lường các khía cạnh về tình hình tài chính của công ty nhưng chúng tập trung vào các khung thời gian và nghĩa vụ khác nhau.

Khía cạnh Khả năng thanh toán Tính thanh khoản
Sự định nghĩa Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính dài hạn. Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.
Tập trung Ổn định tài chính lâu dài. Dòng tiền ngắn hạn  và vốn lưu động.
Tỷ lệ chính Tỷ lệ Khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ hiện tại, tỷ lệ nhanh.
Đánh giá Đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể và cơ sở tài sản. Đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
Ví dụ Khả năng thanh toán nợ dài hạn bằng tài sản của Equinor. Khả năng trang trải chi phí trước mắt của DNB bằng tiền mặt.
Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Một công ty có thể tồn tại nếu họ mất khả năng thanh toán?

Mất khả năng thanh toán xảy ra khi một công ty không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính dài hạn, cho thấy nợ phải trả vượt quá tài sản của nó. Mặc dù mất khả năng thanh toán là một vấn đề tài chính nghiêm trọng nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn đến phá sản ngay lập tức. Có một số cách mà một công ty có thể cố gắng tồn tại trong tình trạng mất khả năng thanh toán:

  1. Cơ cấu lại nợ: Đàm phán với các chủ nợ để cơ cấu lại việc trả nợ, giảm lãi suất hoặc kéo dài thời hạn trả nợ.
  2. Huy động vốn: Phát hành vốn cổ phần mới hoặc đảm bảo các khoản vay bổ sung để cải thiện tình hình tài chính.
  3. Bán tài sản: Bán tài sản không cốt lõi hoặc hoạt động kém hiệu quả để huy động tiền mặt và trả nợ.
  4. Các biện pháp cắt giảm chi phí: Thực hiện kiểm soát chi phí chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động để cải thiện dòng tiền.

Tuy nhiên, nếu các biện pháp này không thành công, công ty có thể phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản để tổ chức lại hoạt động và trách nhiệm pháp lý của mình dưới sự giám sát của tòa án.

Bản tóm tắt

Khả năng thanh toán là thước đo quan trọng về tình hình tài chính dài hạn của công ty, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và duy trì hoạt động của công ty. Việc phân biệt giữa khả năng thanh toán và tính thanh khoản giúp hiểu được sự ổn định tài chính tổng thể của công ty so với nhu cầu về dòng tiền tức thời của công ty đó. 

Đối với các công ty, duy trì khả năng thanh toán là điều cần thiết để đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư và đảm bảo thành công trong hoạt động. Trong khi tình trạng mất khả năng thanh toán đặt ra những thách thức đáng kể, các công ty có thể khám phá nhiều chiến lược khác nhau để tồn tại và cơ cấu lại vị thế tài chính của mình.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Câu hỏi thường gặp

1.Khả khả năng thanh toán là gì?

Khả năng thanh toán đề cập đến khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính dài hạn và duy trì sự ổn định tài chính.

2. khả năng thanh toán được đo lường như thế nào?

Khả năng thanh toán được đo lường bằng cách sử dụng các tỷ lệ như tỷ lệ khả năng thanh toán và tỷ lệ vốn chủ sở hữu sở hữu để so sánh tài sản và nợ phải trả của công ty.

3. Sự khác biệt giữa khả năng thanh toán và thanh khoản là gì?

Khả năng thanh toán đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty, trong khi tính thanh khoản đánh giá khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn của công ty.

4. Công ty có thể tồn tại nếu phá sản?

Trong khi gặp nhiều thách thức, một công ty có thể tồn tại trong tình trạng mất khả năng thanh toán bằng cách cơ cấu lại nợ, huy động vốn, bán tài sản và cắt giảm chi phí. Nếu những biện pháp này thất bại, việc phá sản có thể là cần thiết.

5. Tại sao khả năng thanh toán quan trọng?

Khả năng thanh toán rất quan trọng để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, đảm bảo các khoản vay và đảm bảo thành công trong hoạt động lâu dài.

Ngẫu nhiên, nếu bạn đang muốn khám phá các cơ hội đầu tư khác nhau, việc hiểu giá Ethereum có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về thị trường tiền điện tử, mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký