expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Bán quyền chọn bán: Hiểu những điều cơ bản

Bán quyền chọn bán: Hai chuyên gia đang thảo luận về một vấn đề liên quan đến

Bán quyền chọn bán là một chiến lược phổ biến trong giao dịch quyền chọn có thể tạo thu nhập cho thương nhân. Bằng cách bán put option, người bán đồng ý mua tài sản cơ bản ở một mức giá xác định nếu người mua quyết định thực hiện quyền chọn đó. Chiến lược này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tăng giá đối với tài sản cơ bản và muốn kiếm thu nhập cao hơn.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của việc bán quyền chọn bán, cung cấp ví dụ chi tiết, thảo luận về các rủi ro liên quan và trả lời các câu hỏi phổ biến. Bằng cách hiểu rõ động lực của việc bán quyền chọn bán và quản lý rủi ro một cách cẩn thận, các nhà giao dịch có thể kết hợp điều này một cách hiệu quả vào chiến lược giao dịch của mình để đạt được kết quả có khả năng sinh lời.

'Bán bán' nghĩa là gì trong giao dịch quyền chọn?

Bán put option, còn được gọi là viết lệnh bán, liên quan đến việc bán quyền cho nhà giao dịch khác bán cho bạn một tài sản cơ bản ở mức giá xác định trước (giá thực hiện) trước ngày hết hạn được chỉ định. return, bạn nhận được phí bảo hiểm từ người mua. Nếu giá của tài sản cơ bản vẫn cao hơn giá thực hiện, quyền chọn sẽ hết hạn vô giá trị và bạn giữ phí bảo hiểm dưới dạng lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới giá thực hiện, bạn có thể buộc phải mua tài sản ở mức giá cao hơn giá trị thị trường. Bán quyền chọn bán thường được các nhà giao dịch tin tưởng rằng giá của tài sản cơ bản sẽ không giảm xuống dưới giá thực hiện. Nó cũng có thể là một phần của chiến lược giao dịch phức tạp hơn, chẳng hạn như quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Bán một quyền chọn bán: Ví dụ

Hãy xem xét một ví dụ để minh họa cách bán quyền chọn bán hoạt động:

Giả sử bạn quan tâm đến việc bán put option của Công ty XYZ, cổ phiếu của công ty này hiện đang giao dịch ở mức 50 USD/cổ phiếu. Bạn bán một put option với giá thực hiện là 45 USD và ngày hết hạn sau một tháng kể từ bây giờ. Để bán put option này, bạn nhận được phí bảo hiểm là 2 USD cho mỗi cổ phiếu.

Các tình huống có thể xảy ra:

  1. Giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện: Nếu giá cổ phiếu vẫn ở mức trên 45 USD vào ngày hết hạn, quyền chọn hết hạn sẽ vô giá trị. Bạn giữ mức phí bảo hiểm 2 USD trên mỗi cổ phiếu làm lợi nhuận.
  2. Giá cổ phiếu thấp hơn giá thực hiện: Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới 45 USD, người mua có thể thực hiện quyền chọn, yêu cầu bạn mua cổ phiếu với giá 45 USD mỗi cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 40 USD, bạn vẫn buộc phải mua ở mức 45 USD, dẫn đến lỗ 5 USD trên mỗi cổ phiếu, được bù đắp bằng khoản phí bảo hiểm 2 USD, dẫn đến khoản lỗ ròng 3 USD trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ này cho thấy việc bán quyền chọn bán có thể mang lại lợi nhuận như thế nào nếu giá cổ phiếu ổn định hoặc tăng, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu giá cổ phiếu giảm mạnh.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Rủi ro của việc bán quyền chọn bán là gì?

Mặc dù việc bán quyền chọn bán có thể tạo ra thu nhập nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể:

  1. Rủi ro giảm giá không giới hạn: Nếu giá của tài sản cơ bản giảm đáng kể, khoản lỗ có thể rất lớn vì bạn buộc phải mua tài sản ở mức giá thực hiện, có thể cao hơn nhiều so với giá thị trường.
  2. Yêu cầu ký quỹ: Việc bán quyền chọn bán thường yêu cầu tài khoản ký quỹ và bạn có thể cần duy trì số dư tối thiểu để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn, điều này có thể hạn chế số vốn khả dụng của bạn.
  3. Biến động thị trường: Biến động thị trường cao có thể làm tăng khả năng giá tài sản cơ bản giảm xuống dưới giá thực hiện, dẫn đến thua lỗ tiềm ẩn.
  4. Tiềm năng lợi nhuận hạn chế: Lợi nhuận tối đa từ việc bán quyền chọn bán là phí bảo hiểm nhận được, trong khi khoản lỗ tiềm ẩn có thể cao hơn nhiều.

Hiểu được những rủi ro này là rất quan trọng để các nhà giao dịch quản lý vị thế của mình và tránh những thất bại tài chính đáng kể.

Bản tóm tắt

Bán quyền chọn bán là một chiến lược trong giao dịch quyền chọn cho phép các nhà giao dịch kiếm được thu nhập cao hơn bằng cách bán quyền cho người khác bán cho họ một tài sản cơ bản với mức giá định trước. Mặc dù có thể mang lại lợi nhuận nếu giá tài sản ổn định hoặc tăng nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, đặc biệt nếu giá tài sản giảm đáng kể. Nhà giao dịch cần nhận thức được những rủi ro này và có chiến lược rõ ràng để quản lý vị thế của mình. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến giao dịch trên thị trường hàng hóa mềm, giá trị giá ca cao ngày hôm nay sẽ là một thông tin chi tiết có giá trị.

Câu hỏi thường gặp

1. Bán quyền chọn bán có ý nghĩa gì trong giao dịch quyền chọn?

Bán quyền chọn bán có nghĩa là bán quyền cho nhà giao dịch khác bán cho bạn một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước một ngày nhất định để đổi lấy phí bảo hiểm.

2. Lợi ích của việc bán quyền chọn bán là gì?

Lợi ích chính là kiếm được thu nhập cao cấp. Nó cũng có thể cho phép bạn mua cổ phiếu bạn thích ở mức giá thấp hơn nếu quyền chọn được thực hiện.

3. Rủi ro của việc bán quyền chọn bán là gì?

Rủi ro bao gồm rủi ro giảm giá không giới hạn nếu giá tài sản cơ bản giảm đáng kể, yêu cầu ký quỹ và tác động của biến động thị trường.

4. Làm thế nào tôi có thể giảm thiểu rủi ro khi bán quyền chọn bán?

Một cách để giảm thiểu rủi ro là sử dụng chiến lược bán bảo đảm bằng tiền mặt, trong đó bạn dành số tiền cần thiết để mua cổ phiếu nếu quyền chọn được thực hiện.

5. Tôi có thể tìm hiểu thêm về giao dịch quyền chọn ở đâu?

Các nền tảng như Skilling cung cấp các tài nguyên và công cụ toàn diện để các nhà giao dịch tìm hiểu thêm về giao dịch quyền chọn và các chiến lược đầu tư khác.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký