expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Lợi nhuận: Chìa khóa thành công trong kinh doanh

Khả năng sinh lời: Biểu đồ thể hiện số tiền ngày càng tăng trên nền tối.

Lợi nhuận là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính và khả năng tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp. Nó không chỉ đo lường khả năng tạo thu nhập của một công ty mà còn phản ánh mức độ hoạt động hiệu quả của công ty. Hiểu lợi nhuận cũng như biết cách tính toán và diễn giải nó có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất kinh doanh của bạn và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lợi nhuận là gì, cách đo lường và tính toán nó cũng như phân biệt giữa lợi nhuận và lợi nhuận.

lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận đề cập đến khả năng một công ty tạo ra thu nhập so với doanh thu, chi phí và các chi phí khác của công ty. Nó là thước đo hiệu quả và thành công tài chính, cho thấy công ty có thể chuyển đổi nguồn lực thành lợi nhuận tốt đến mức nào. lợi nhuận cao thường cho thấy rằng một công ty đang quản lý chi phí một cách hiệu quả và tạo ra đủ doanh thu từ hoạt động của mình.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Cách đo lường và tính toán lợi nhuận

Lợi nhuận có thể được đo lường bằng cách sử dụng các số liệu và tỷ lệ tài chính khác nhau cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh khác nhau trong hoạt động của công ty. Dưới đây là một số thước đo chính về lợi nhuận:

1. Biên lợi nhuận gộp:

Tỷ lệ này cho thấy tỷ lệ phần trăm doanh thu vượt quá giá vốn hàng bán (COGS). Nó cho thấy một công ty đang sản xuất hàng hóa của mình hiệu quả như thế nào.

Công thức: (Doanh thu - COGS) / Doanh thu * 100

2. Biên lợi nhuận hoạt động:

Tỷ lệ này đo lường phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ đi chi phí hoạt động (bao gồm giá vốn hàng bán, tiền lương và khấu hao. Tỷ lệ này phản ánh hiệu quả của các hoạt động cốt lõi của công ty.

Công thức: Thu nhập hoạt động / Doanh thu * 100

3. Biên lợi nhuận ròng:

Tỷ lệ này cho thấy phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ tất cả các chi phí, bao gồm thuế và lãi vay. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về lợi nhuận tổng thể.

Công thức: Thu nhập ròng / Doanh thu * 100

4. Return trên tài sản (ROA):

ROA đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận. 

Công thức: Thu nhập ròng / Tổng tài sản * 100

5. Return trên vốn chủ sở hữu (ROE):

ROE cho biết mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng vốn chủ sở hữu của cổ đông để tạo ra lợi nhuận.

Công thức: Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông * 100

Biết các tỷ lệ này và tính toán chúng thường xuyên có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả tài chính của mình và đưa ra các quyết định chiến lược nhằm nâng cao lợi nhuận.

Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký

Lợi nhuận so với lợi nhuận

Mặc dù lợi nhuận và lợi nhuận có liên quan với nhau nhưng chúng không giống nhau. Dưới đây là những khác biệt chính:

Khía cạnh Lợi nhuận Lợi nhuận
Sự định nghĩa Lợi nhuận là con số tuyệt đối thể hiện số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu. Lợi nhuận là thước đo tương đối cho biết mức độ hiệu quả của một công ty tạo ra lợi nhuận so với doanh thu, tài sản hoặc vốn chủ sở hữu của nó.
Công thức Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Các tỷ lệ khác nhau (ví dụ: tỷ suất lợi nhuận, return trên tài sản, return trên vốn chủ sở hữu).
Biện pháp Thành công tài chính xét về số tiền kiếm được. Sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động trong việc tạo ra lợi nhuận.
Cân nhắc Không tính đến quy mô của doanh nghiệp hoặc hiệu quả của nó trong việc tạo ra lợi nhuận. Cung cấp cái nhìn rộng hơn về hiệu quả và tính bền vững, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khả năng tồn tại lâu dài.
Ví dụ Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhưng chi phí đáng kể vẫn có thể cho thấy con số lợi nhuận tuyệt đối đáng kể. Một doanh nghiệp nhỏ có tỷ suất lợi nhuận cao có thể hoạt động hiệu quả và bền vững hơn về lâu dài so với một doanh nghiệp lớn có lợi nhuận cao nhưng lợi nhuận thấp.
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Bản tóm tắt

Lợi nhuận là thước đo chính về sức khỏe tài chính của công ty, cho thấy khả năng tạo thu nhập hiệu quả của công ty. Bằng cách hiểu và tính toán các tỷ lệ lợi nhuận khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của mình và đưa ra quyết định sáng suốt. Trong khi lợi nhuận đo lường thu nhập tuyệt đối của một doanh nghiệp thì lợi nhuận lời cung cấp thước đo tương đối về hiệu quả, cung cấp kiến ​​thức sâu sắc hơn về thành công tài chính.

Để hiểu rõ hơn về hiệu quả tài chính và khám phá các cơ hội giao dịch, hãy xem xét các nền tảng như Skilling, nơi cung cấp các nguồn lực toàn diện và các công cụ phân tích thị trường. Ví dụ: biết giá vàng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường và giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Câu hỏi thường gặp

1. lợi nhuận là gì? 

Lợi nhuận đề cập đến khả năng tạo ra thu nhập của công ty so với doanh thu, chi phí và các chi phí khác, cho thấy hiệu quả và thành công về mặt tài chính.

2. Bạn đo lường và tính toán lợi nhuận như thế nào? 

Lợi nhuận được đo lường bằng các tỷ lệ như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tỷ suất lợi nhuận ròng, return trên tài sản (ROA) và return trên vốn chủ sở hữu (ROE).

3. Sự khác biệt giữa lợi nhuận và lợi nhuận là gì? 

Lợi nhuận là số tiền tuyệt đối kiếm được sau khi chi phí, trong khi lợi nhuận là thước đo tương đối về mức độ hiệu quả của một công ty tạo ra lợi nhuận.

4. Tại sao lợi nhuận lại quan trọng? 

Lợi nhuận cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả và sức khỏe tài chính của công ty, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu suất.

5. Tôi có thể tìm hiểu thêm về hoạt động tài chính và giao dịch ở đâu? 

Các nền tảng như Skilling cung cấp nhiều tài nguyên và công cụ để phân tích hiệu quả tài chính và khám phá các cơ hội giao dịch ở nhiều thị trường khác nhau.

Bằng cách tập trung vào lợi nhuận, doanh nghiệp có thể cải thiện chiến lược tài chính, nâng cao hiệu quả và đảm bảo thành công lâu dài. Tuy nhiên, có những rủi ro tiềm ẩn và lợi nhuận không phải là kết quả trong mọi trường hợp. Điều quan trọng là phải tiếp cận giao dịch một cách thận trọng, sử dụng chiến lược quản lý rủi ro và không bao giờ giao dịch bằng số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng