expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Giá chào bán: nó là gì trong giao dịch?

Giá chào bán: Bàn tay của 2 người đàn ông đổi tiền lấy tài sản, đưa ra giá chào bán.

Hãy tưởng tượng bạn muốn mua một cổ phiếu của công ty bạn yêu thích với giá 100 USD. Tuy nhiên, giá chào bán hiện tại do thị trường ấn định là 102 USD. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả 102 USD để mua cổ phiếu. Về cơ bản, đây được gọi là giá chào bán và nó phản ánh giá mà thị trường - hoặc người bán - đang yêu cầu đối với tài sản. Hãy đi sâu hơn vào nó.

Giá chào bán là bao nhiêu?

Giá chào bán là giá mà nhà giao dịch phải trả để mua một tài sản như cổ phiếu hoặc trái phiếu từ nhà môi giới hoặc người bán. Hãy coi nó như thẻ giá trong một cửa hàng - đó là mức giá mà người bán muốn nhận được cho món hàng của họ.

Mặt khác, người môi giới hoặc người bán coi giá chào bán là mức giá mà họ sẵn sàng bán tài sản.

Khi giao dịch, bạn sẽ thấy hai mức giá: giá chào bán và giá chào mua. Giá thầu giống như một lời đề nghị ngược lại - đó là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho tài sản.

Sự chênh lệch giữa giá chào bán (giá mà người bán muốn) và giá đặt mua (giá mà người mua muốn trả) được gọi là 'chênh lệch'. Mức chênh lệch này giống như phí dịch vụ mà thương nhân trả để kinh doanh.

Ở một số nơi, bạn có thể nghe thấy giá chào bán được gọi là 'giá chào bán' hoặc 'giá chào bán'. Vì vậy, khi mọi người nói về 'chênh lệch giá thầu-chào bán', họ đang nói về điều tương tự như 'chênh lệch giá chào mua'.

Ví dụ về giá chào bán

Giả sử bạn quan tâm đến việc mua cổ phiếu của một công ty có tên là XYZ Corp. Khi nhìn vào nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy hai mức giá được liệt kê:

Giá dự thầu: 20 USD

Giá ưu đãi: 20,05 USD

Giá chào bán (20,05 USD) là mức giá thấp nhất mà bất kỳ người bán nào sẵn sàng chấp nhận để bán cổ phiếu của XYZ Corp. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn mua cổ phiếu ngay bây giờ, bạn sẽ phải trả 20,05 USD cho mỗi cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng mức giá đó quá cao và bạn không vội, bạn có thể đặt giá thầu ở mức giá thấp hơn, chẳng hạn như 20 đô la, hy vọng rằng người bán có thể quan tâm đến việc bán ở mức giá đó. Chênh lệch giữa hai mức giá này ($20,05 - $20 = $0,05) được gọi là chênh lệch giá.

Hãy nhớ rằng, trong một thị trường biến động nhanh, những mức giá này có thể thay đổi nhanh chóng.

Giá thầu so với giá chào bán - sự khác biệt?

Giá dự thầu Giá ưu đãi
Đây là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản. Hãy nghĩ về nó giống như một cuộc đấu giá trong đó bạn đang đấu giá một mặt hàng - giá thầu của bạn là số tiền bạn sẵn sàng trả cho món hàng đó. Như bạn đã thấy, giá chào bán (còn được gọi là giá chào bán) là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán tài sản của mình. Nó giống như 'thẻ giá' của người bán cho món hàng đó.

Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là 'chênh lệch'. Mức chênh lệch nhỏ hơn có nghĩa là thị trường có tính thanh khoản cao hơn, trong khi mức chênh lệch lớn hơn có thể cho thấy tính thanh khoản kém hơn.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, giá thầu là giá mà ai đó sẵn sàng trả cho một tài sản và giá chào bán là giá mà ai đó sẵn sàng bán tài sản đó.

Trải nghiệm sự hồi hộp của giao dịch NZDJPY
Giao dịch NZDJPY với 0 phí hoa hồng và KHÔNG tăng giá,
15 Tháng 4 - 19 Tháng 4 | trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 21:00 UTC.
Giao dịch ngay bây giờ

Câu hỏi thường gặp

1. Làm cách nào để tính tổng chi phí giao dịch bằng giá chào bán? 

Để tính chi phí giao dịch, hãy nhân giá chào bán với số lượng cổ phiếu bạn giao dịch. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tổng chi phí mua tài sản.

2. Tại sao giá chào lại cao hơn giá dự thầu?

Giá chào bán cao hơn giá dự thầu do chênh lệch giá chào mua, bù đắp cho việc cung cấp thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường hoặc nhà môi giới.

3. Spread đóng vai trò gì trong giao dịch?

Chênh lệch giá là cách chính mà các nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường kiếm được lợi nhuận. Về cơ bản, nó là một khoản hoa hồng để tạo thuận lợi cho giao dịch của bạn.

4. Làm cách nào tôi có thể giảm thiểu tác động của giá chào bán đến các giao dịch của mình?

Bạn có thể giảm thiểu tác động của giá chào bán bằng cách chọn nhà môi giới có mức chênh lệch thấp hơn và thực hiện giao dịch khi mức chênh lệch thường hẹp hơn.

5. Giá chào bán có cố định trong suốt ngày giao dịch không?

Không, giá chào bán thay đổi liên tục do sự thay đổi của cung và cầu thị trường.

6. Giá chào bán có thể thương lượng được không?

Thông thường, giá chào bán không thể thương lượng đối với các lệnh thị trường tiêu chuẩn, nhưng nó có thể được đặt dựa trên loại lệnh và hướng dẫn của bạn.

7. Những chi phí nào khác phát sinh khi giao dịch dựa trên giá chào bán?

Ngoài giá chào bán và chênh lệch giá, các chi phí khác có thể bao gồm phí môi giới, thuế và phí trao đổi.

8. Quy mô đơn đặt hàng của tôi ảnh hưởng như thế nào đến giá ưu đãi?

Các lệnh lớn hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn hoặc giá chào bán cao hơn do rủi ro và yêu cầu thanh khoản tăng lên đối với nhà tạo lập thị trường.

9. Tôi có thể sử dụng giá chào bán để đánh giá giá trị cổ phiếu không?

Chỉ riêng giá chào bán không trực tiếp chỉ ra giá trị thực của một cổ phiếu hoặc tài sản, nhưng nó là một trong những yếu tố có thể hỗ trợ cho việc đánh giá đó.

10. Điều gì xảy ra nếu lệnh của tôi được thực hiện ở mức giá chào bán khác với mức giá tôi thấy ban đầu?

Nếu giá ưu đãi thay đổi giữa thời điểm bạn đặt lệnh và thời điểm nó được thực hiện, bạn có thể nhận được một mức giá khác. Điều này được gọi là trượt giá và có thể xảy ra trong các điều kiện thị trường biến động.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm sự hồi hộp của giao dịch NZDJPY
Giao dịch NZDJPY với 0 phí hoa hồng và KHÔNG tăng giá,
15 Tháng 4 - 19 Tháng 4 | trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 21:00 UTC.
Giao dịch ngay bây giờ

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục