expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

(Tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio: Hiểu tầm quan trọng của nó đối với nhà giao dịch

(Tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio: Tối đa hóa khoản tiết kiệm thuế bằng cách hiểu rõ nó.

Giống như các thủy thủ cổ đại dựa vào sự điều hướng thiên thể để định hướng các lãnh thổ chưa được khám phá, nhà đầu tưtraders sử dụng tính thanh khoản các tỷ số làm la bàn, cung cấp những đầu mối vô giá về tình hình tài chính của một công ty. Tỷ lệ thanh khoản giống như một tấm gương ma thuật cho thấy khả năng của một doanh nghiệp trong việc chuyển đổi tài sản của mình thành tiền mặt cứng, lạnh mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào. Vậy nó là gì, nó được tính toán như thế nào và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

(tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio là gì?

(Tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio là thước đo tài chính được sử dụng để đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty bằng tài sản lưu động sẵn có. Nó cung cấp dấu hiệu về tính thanh khoản của công ty và khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để trang trải nợ phải trả ngắn hạn. Những tỷ lệ này rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty và khả năng xử lý các nhu cầu tài chính bất ngờ.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
24/06 - 28/06
OIL WTI: 00:00 - 21:00 UTC
NVIDIA: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Việc tính toán

Việc tính toán (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio rất đơn giản: nó bao gồm việc chia tài sản hiện tại, bao gồm quyền thu nợ ngắn hạn, kho bạc và hàng tồn kho, cho các khoản nợ ngắn hạn, bao gồm các nghĩa vụ thanh toán và cam kết thực hiện trong ngắn hạn.

liquidity-ratio-calculation-vi.png

Tỷ lệ tốt hay xấu là gì?

Việc giải thích kết quả tính toán (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio phụ thuộc vào việc nó ở trên hay dưới một:

Nếu tỷ lệ trên một >1: Nó cho thấy tài sản hiện tại vượt quá các khoản nợ ngắn hạn, điều này thường biểu thị tình hình tài chính tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ quá cao có thể hàm ý tài sản không được sử dụng đúng mức, có khả năng làm mất đi toàn bộ lợi nhuận của chúng. Tình trạng này có thể được khắc phục bằng cách tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp để tận dụng số tài sản dư thừa, xem xét chi phí cơ hội hơn là chi phí kinh tế.

Nếu tỷ lệ dưới 1 <1: Điều đó cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề về thanh khoản và có thể gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ ngắn hạn (phải thanh toán trong vòng một năm). Không có tiêu chí dứt khoát nào để xác định giá trị lý tưởng cho tỷ lệ này; nó thay đổi tùy theo tính chất của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp hoạt động với tình trạng dư thừa thanh khoản đáng kể do chu kỳ thanh toán ngắn, trong khi những doanh nghiệp khác sử dụng công cụ tài chính dài hạn với thời gian thanh toán kéo dài.

Ví dụ: nếu một công ty có tài sản hiện tại là 200.000 USD và nợ ngắn hạn là 100.000 USD thì tỷ lệ hiện tại sẽ là:

liquidity-ratio-calculation-example-vi.png

(tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio bằng 2 cho thấy công ty có lượng tài sản ngắn hạn gấp đôi so với nợ ngắn hạn, điều này thường được coi là thuận lợi.

Bất kể giá trị cụ thể là bao nhiêu, việc hiểu và sử dụng (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio phù hợp với hoạt động kinh doanh của chính mình có thể mang lại lợi thế đáng kể trong việc quản lý ngân quỹ, ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn với các khoản thanh toán sắp tới.

(tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio bằng 2 cho thấy công ty có lượng tài sản ngắn hạn gấp đôi so với nợ ngắn hạn, điều này thường được coi là thuận lợi.

Bất kể giá trị cụ thể là bao nhiêu, việc hiểu và sử dụng (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio phù hợp với hoạt động kinh doanh của chính mình có thể mang lại lợi thế đáng kể trong việc quản lý ngân quỹ, ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn với các khoản thanh toán sắp tới.

Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn

Đối với các nhà giao dịch, tỷ lệ này rất quan trọng vì nó cho biết liệu một công ty có đủ tài sản lưu động để trang trải các cam kết tài chính trước mắt hay không. Bằng cách phân tích tỷ lệ này, các nhà giao dịch có thể đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về tình hình tài chính của công ty.

Đánh giá sự ổn định tài chính

Tính thanh khoản là một chỉ số thiết yếu cho sự ổn định tài chính của công ty. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio cao cho thấy công ty có lượng tiền mặt dồi dào và có thể dễ dàng xử lý các chi phí phát sinh, trả nợ và tận dụng các cơ hội đầu tư. Các nhà giao dịch thích các công ty có tỷ lệ thanh khoản cao hơn vì chúng thường được coi là ổn định hơn về mặt tài chính và ít gặp phải các vấn đề về thanh khoản có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu hoặc khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của họ.

Đánh giá hiệu quả hoạt động

Tỷ lệ này cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động của công ty. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio thấp có thể cho thấy công ty đang quản lý vốn lưu động kém hiệu quả, chẳng hạn như giữ hàng tồn kho dư thừa hoặc gặp phải sự chậm trễ trong việc thu các khoản phải thu. Các nhà giao dịch theo dõi tỷ lệ này để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và xác định xem liệu công ty có thể tạo ra đủ dòng tiền để duy trì hoạt động kinh doanh của mình hay không.

Dự đoán tác động thị trường

Các nhà giao dịch quan tâm đến tính thanh khoản của cổ phiếu của công ty. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio gián tiếp ảnh hưởng đến tính thanh khoản cổ phiếu của công ty vì nó phản ánh khả năng xử lý các sự kiện bất ngờ hoặc suy thoái kinh tế. Nếu một công ty có (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio thấp, nó có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, có khả năng dẫn đến giảm niềm tin của nhà đầu tư và tăng áp lực bán đối với cổ phiếu. Các nhà giao dịch coi (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến động lực cung cầu của một cổ phiếu trên thị trường .

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Quản lý rủi ro

Nhà giao dịch sử dụng chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ khoản đầu tư của họ. Bằng cách xem xét (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio, nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một công ty cụ thể. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio thấp có thể cho thấy rủi ro cao hơn vì công ty có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn hoặc tiếp cận tín dụng trong điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các quyết định đầu tư, phân bổ danh mục đầu tư hoặc chiến lược phòng ngừa rủi ro hàng rào dựa trên phân tích của họ về tỷ lệ thanh khoản.

Phần kết luận

Hiểu được tầm quan trọng của (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio đối với các nhà giao dịch là rất quan trọng trong việc điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính. Việc bỏ qua tỷ lệ thanh khoản có thể khiến nhà giao dịch gặp phải những rủi ro không lường trước được và bỏ lỡ cơ hội.

Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là phải kết hợp phân tích kỹ lưỡng về tỷ lệ thanh khoản vào quá trình ra quyết định của bạn. Dành thời gian để đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty, đánh giá sự ổn định tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Bằng cách đó, bạn có thể nâng cao hiểu biết của mình về các công ty bạn đầu tư vào, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và khám phá những cơ hội tiềm ẩn.

Câu hỏi thường gặp

1. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio là gì?

Đây là thước đo tài chính được sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty. Nó đo lường khả năng của công ty trong việc chuyển đổi tài sản hiện tại thành tiền mặt để trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

2. Tại sao tỷ lệ thanh khoản lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Chúng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng thanh toán ngắn hạn, sự ổn định tài chính và hiệu quả hoạt động của họ. Chúng giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng trả nợ, quản lý dòng tiền và xác định các vấn đề thanh khoản tiềm ẩn.

3. Tỷ lệ thanh khoản ảnh hưởng thế nào đến quyết định đầu tư?

Họ đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư. Nhà đầu tư và nhà giao dịch phân tích tỷ lệ thanh khoản để đánh giá tình hình tài chính và sự ổn định của một công ty. Một công ty có (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio cao hơn thường được coi là ổn định hơn về mặt tài chính và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

4. (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio lành mạnh là gì?

(tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio lành mạnh thay đổi tùy theo ngành và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, nói chung, tỷ lệ trên 1 cho thấy công ty có đủ tài sản lưu động để trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

5. Những hạn chế tiềm tàng của việc chỉ dựa vào tỷ lệ thanh khoản là gì?

Mặc dù chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng chúng cũng có những hạn chế. Chỉ dựa vào tỷ lệ thanh khoản có thể không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của công ty. Điều quan trọng là phải xem xét các số liệu tài chính khác, các yếu tố đặc thù của ngành và thông tin định tính để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

6. Tỷ lệ thanh khoản có thể giúp xác định tình trạng kiệt quệ tài chính không?

Có, chúng có thể giúp xác định những khó khăn tài chính tiềm ẩn. Tỷ lệ thanh khoản giảm đáng kể theo thời gian có thể cho thấy một công ty đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn hoặc đối mặt với các vấn đề về dòng tiền. Việc giám sát tỷ lệ thanh khoản có thể đưa ra những dấu hiệu cảnh báo sớm về tình trạng kiệt quệ tài chính.

7. Làm thế nào một công ty có thể cải thiện (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio của mình?

Các công ty có thể cải thiện tỷ lệ thanh khoản bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như tăng dự trữ tiền mặt, giảm hàng tồn kho dư thừa, tối ưu hóa việc thu các khoản phải thu, đàm phán các điều khoản thanh toán tốt hơn với nhà cung cấp và quản lý vốn lưu động hiệu quả hơn.

8. Tỷ lệ thanh khoản có phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp không?

Chúng phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, bất kể quy mô hoặc ngành nghề của họ. Tuy nhiên, các ngành khác nhau có thể có yêu cầu thanh khoản khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải xem xét các tiêu chuẩn và định mức của ngành khi phân tích tỷ lệ thanh khoản.

9. Tôi có thể tìm thông tin (tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio cho một công ty cụ thể ở đâu?

Thông tin (Tỷ lệ thanh khoản) liquidity ratio có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính của công ty, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cơ sở dữ liệu tài chính, báo cáo thường niên của công ty và các nguồn tin tức tài chính cũng là những nguồn thông tin hữu ích.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
24/06 - 28/06
OIL WTI: 00:00 - 21:00 UTC
NVIDIA: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng