expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Tài sản cố định: định nghĩa, so sánh và ví dụ

Tài sản cố định: Một bàn cờ có đồ thị thị trường chứng khoán và các quân cờ.

Tài sản cố định là nền tảng trong kế toán và tài chính, thuật ngữ “tài sản cố định” có ý nghĩa then chốt đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Tài sản cố định là nguồn lực lâu dài có tính chất vật chất, được mua để sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp, không nhằm mục đích bán trong quá trình hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải thích định nghĩa tài sản cố định, phân biệt tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản dài hạn, cung cấp ví dụ và trả lời các câu hỏi thường gặp.

Phân tích loại tài sản: cố định, hiện tại và không hiện tại

Hiểu được sự khác biệt giữa tài sản cố định, hiện tại và dài hạn là điều quan trọng để hiểu cách doanh nghiệp vận hành và quản lý các nguồn lực của mình. Tài sản hiện tại là tài sản mà công ty dự kiến sẽ chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng hết trong vòng một năm.

Việc phân loại tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty không chỉ là một bài tập về ghi nhãn. nó phản ánh tính thanh khoản và chiến lược hoạt động của công ty. Dưới đây là cái nhìn so sánh về tài sản cố định, hiện tại và phi hiện tại:

Loại tài sản Sự định nghĩa Ví dụ
Tài sản cố định Các nguồn lực dài hạn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh thường là vật chất và có thể khấu hao. Các tòa nhà, máy móc, xe cộ.
Tài sản lưu động Tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng trong vòng một năm. Tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu.
Tài sản dài hạn Tài sản không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và được giữ trong hơn một năm. Đầu tư dài hạn, sở hữu trí tuệ.

Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Phần thưởng này sẽ giúp tăng thêm danh mục đầu tư của bạn và giúp bạn tự tin giao dịch.
Áp dụng T&Cs

Mở khóa phần thưởng chào mừng

Tài sản cố định so với tài sản hiện tại và tài sản dài hạn

Để hiểu rõ hơn, dưới đây là một số ví dụ cụ thể trong từng loại nội dung:

Tài sản cố định:

Đây là những tài sản hữu hình dài hạn được sử dụng trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng không nhằm mục đích bán trong quá trình hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp và có thể bị khấu hao theo thời gian, ngoại trừ đất đai.

 • Tòa nhà: Một nhà máy sản xuất thuộc sở hữu của một công ty để sản xuất hàng hóa.
 • Machinery: Máy in được sử dụng bởi một công ty xuất bản.
 • Phương tiện: Xe tải thuộc sở hữu của công ty được một công ty hậu cần sử dụng cho dịch vụ giao hàng.
 • Nội Thất: Bàn ghế văn phòng được nhân viên sử dụng.
 • Phần cứng máy tính: Máy chủ và máy tính để bàn được sử dụng để quản lý hoạt động kinh doanh.

Tài sản lưu động:

Tài sản hiện tại là tất cả tài sản mà một công ty mong muốn chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng trong vòng một năm. Chúng rất cần thiết cho việc tài trợ hoạt động hàng ngày.

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt và tiền nhỏ trong tài khoản séc.
 • Chứng khoán thị trường ngắn hạn: Cổ phiếu hoặc trái phiếu có thể bán nhanh.
 • Tài khoản phải thu: Tiền khách hàng nợ về hàng hóa, dịch vụ đã giao.
 • Tồn kho: Nguyên liệu thô và thành phẩm sẵn sàng để bán.
 • Chi phí trả trước: Các khoản thanh toán trước cho dịch vụ hoặc hàng hóa, như bảo hiểm.

Tài sản dài hạn (không bao gồm cố định):

Những tài sản này không có tính thanh khoản như tài sản hiện tại và được sử dụng trong thời gian dài hơn. Chúng bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình.

 • Đầu tư dài hạn: Đầu tư vào công ty khác hoặc trái phiếu dài hạn mà công ty không có ý định thanh lý trong năm tới.
 • Sở hữu trí tuệ: Bằng sáng chế cho các phát minh, bản quyền cho phương tiện truyền thông và phần mềm cũng như nhãn hiệu cho tên thương hiệu.
 • Trái phiếu dài hạn: Trái phiếu đáo hạn trên một năm.
 • Đầu tư bất động sản: Tài sản thuộc sở hữu dưới dạng đầu tư, không sử dụng vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
 • Thiện chí: Một tài sản vô hình phát sinh khi một doanh nghiệp được mua lại với giá cao hơn giá trị hợp lý của tài sản ròng có thể xác định được của nó.

Câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao việc phân loại tài sản là cố định hay hiện tại lại quan trọng?
  Việc phân loại tài sản là cố định hoặc lưu động có ý nghĩa quan trọng đối với việc phân tích và báo cáo tài chính. Tài sản lưu động là chỉ số chính về tình hình tài chính và tính thanh khoản ngắn hạn của công ty, trong khi tài sản cố định rất quan trọng đối với khả năng hoạt động dài hạn.
 2. Tài sản cố định có thể được đánh giá lại không?
  Có, theo các khuôn khổ kế toán nhất định như Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), tài sản cố định có thể được đánh giá lại. Nếu giá trị thị trường hợp lý của một tài sản cố định tăng đáng kể so với giá trị sổ sách của nó.
 3. Công ty xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định như thế nào?
  Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định được ước tính dựa trên tuổi thọ dự kiến, cách sử dụng và tiêu chuẩn ngành của tài sản đó.
 4. Việc cải tạo tài sản cố định có được vốn hóa không?
  Có, những cải tạo đáng kể nhằm kéo dài thời gian sử dụng của tài sản cố định hoặc nâng cao giá trị của tài sản cố định đó thường được vốn hóa và khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của chúng.
 5. Tài sản cố định ảnh hưởng như thế nào đến các tỷ số tài chính?
  Tài sản cố định ảnh hưởng đến một số tỷ lệ tài chính, bao gồm tỷ lệ doanh thu tài sản và lợi nhuận trên tài sản, đo lường hiệu quả và lợi nhuận của việc sử dụng tài sản của công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.