expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Giá trị hợp lý: Thông tin chuyên sâu và ứng dụng

Giá trị hợp lý: Máy tính, bút và tiền trên các công cụ tính toán tài chính trên bàn.

Giá trị hợp lý là một khái niệm cơ bản trong tài chính và kế toán, cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá giá trị tài sản và nợ phải trả. Nhà đầu tư, nhà phân tích và công ty phải hiểu và sử dụng giá trị hợp lý để đưa ra quyết định sáng suốt và trình bày báo cáo tài chính chính xác. 

Bài viết này sẽ đi sâu vào giá trị hợp lý là gì, cách tính giá trị hợp lý và sự khác biệt giữa giá trị hợp lý và giá trị thị trường.

giá trị hợp lý là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Giá trị hợp lý được định nghĩa là mức giá ước tính mà tại đó một tài sản hoặc nợ phải trả có thể được trao đổi giữa các bên có hiểu biết và sẵn sàng trong một giao dịch ngang giá. Khái niệm này được sử dụng rộng rãi trong báo cáo tài chính, phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Nó đảm bảo rằng giá trị của tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính phản ánh giá trị kinh tế thực sự của chúng.

Giá trị hợp lý được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Báo cáo tài chính: Các công ty sử dụng giá trị hợp lý để trình bày quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính trong báo cáo tài chính của mình.
  • Phân tích đầu tư: Nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng giá trị hợp lý để đánh giá liệu một tài sản có bị định giá thấp hay cao hay không.
  • Sáp nhập và mua lại: Giá trị hợp lý giúp xác định giá trị của một công ty hoặc tài sản của công ty đó trong quá trình mua bán và sáp nhập.
  • Quản lý danh mục đầu tư: Các nhà quản lý quỹ sử dụng giá trị hợp lý để đưa ra quyết định về việc mua, nắm giữ hoặc bán tài sản.
Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

giá trị hợp lý được tính như thế nào?

Việc tính toán giá trị hợp lý bao gồm một số phương pháp, tùy thuộc vào bản chất của tài sản hoặc nợ phải trả. Dưới đây là những cách tiếp cận phổ biến:

  1. Phương pháp tiếp cận thị trường: Phương pháp này sử dụng giá cả và các thông tin liên quan khác được tạo ra bởi các giao dịch thị trường liên quan đến tài sản hoặc nợ phải trả giống hệt hoặc có thể so sánh được. Ví dụ: giá trị hợp lý của một cổ phiếu có thể được xác định dựa trên giá thị trường hiện tại của nó.
  2. Phương pháp tiếp cận thu nhập: Phương pháp này chuyển đổi số tiền trong tương lai (dòng tiền hoặc thu nhập thành một số tiền hiện tại (đã chiết khấu). giá trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả được tính bằng cách ước tính hiện tại giá trị của dòng tiền dự kiến ​​trong tương lai Cách tiếp cận này thường được sử dụng cho các tài sản tạo ra thu nhập theo thời gian, chẳng hạn như trái phiếu hoặc tài sản cho thuê.
  3. Phương pháp tiếp cận chi phí: Phương pháp này phản ánh số tiền hiện tại cần thiết để thay thế năng lực phục vụ của một tài sản (thường được gọi là chi phí thay thế hiện tại). Cách tiếp cận này thường được sử dụng cho các tài sản hữu hình như máy móc và nhà cửa.

Ví dụ: hiểu cách xác định giá vàng có thể giúp đánh giá giá trị hợp lý của nó bằng cách so sánh nó với giá thị trường hiện tại và xem xét xu hướng giá trong tương lai. Tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ không biểu thị kết quả trong tương lai và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, có thể mất toàn bộ khoản đầu tư.

Sự khác biệt giữa giá trị hợp lý và giá trị thị trường

Mặc dù giá trị hợp lý và giá trị thị trường thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng có ý nghĩa và ứng dụng riêng biệt. Đây là một so sánh:

Tính năng Giá trị hợp lý Giá trị thị trường
Sự định nghĩa Giá ước tính giữa các bên hiểu biết và sẵn sàng. Giá hiện tại mà một tài sản được mua/bán trên thị trường.
Nền tảng Dựa trên các phương pháp định giá khác nhau. Chỉ được xác định bởi cung cầu.
Trường hợp sử dụng Báo cáo tài chính, phân tích đầu tư. Quyết định mua và bán.
Sự ổn định Ổn định hơn và ít biến động hơn. Có thể rất biến động.
Ảnh hưởng của điều kiện thị trường Ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thị trường.

Giá trị hợp lý là thước đo toàn diện hơn, xem xét các yếu tố và phương pháp định giá khác nhau, trong khi giá trị thị trường phản ánh mức giá hiện tại được xác định bởi điều kiện thị trường.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Bản tóm tắt

Giá trị hợp lý là một khái niệm quan trọng trong tài chính và kế toán, cung cấp chuẩn mực để đánh giá giá trị kinh tế thực sự của tài sản và nợ phải trả. Nó được sử dụng trong báo cáo tài chính, phân tích đầu tư, mua bán và sáp nhập cũng như quản lý danh mục đầu tư. 

Hiểu được sự khác biệt giữa giá trị hợp lý và giá trị thị trường là điều cần thiết để đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Bằng cách tận dụng giá trị hợp lý, nhà đầu tư và các công ty có thể đảm bảo đánh giá tài chính và lập kế hoạch chiến lược chính xác.

Câu hỏi thường gặp

1. giá trị hợp lý là gì? 

Giá trị hợp lý là mức giá ước tính mà tại đó một tài sản hoặc nợ phải trả có thể được trao đổi giữa các bên có hiểu biết và tự nguyện trong một giao dịch ngang giá.

2. giá trị hợp lý được tính như thế nào? 

Giá trị hợp lý có thể được tính bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường, phương pháp thu nhập hoặc phương pháp chi phí, tùy thuộc vào bản chất của tài sản hoặc nợ phải trả.

3. Sự khác biệt giữa giá trị hợp lý và giá trị thị trường là gì? 

Giá trị hợp lý là mức giá ước tính dựa trên các phương pháp định giá khác nhau, trong khi giá trị thị trường là mức giá hiện tại được xác định bởi cung cầu trên thị trường.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

4. Tại sao giá trị hợp lý lại quan trọng? 

Giá trị hợp lý rất quan trọng để cung cấp báo cáo tài chính chính xác, phân tích đầu tư và ra quyết định trong các hoạt động mua bán, sáp nhập và quản lý danh mục đầu tư.

5. giá trị hợp lý ảnh hưởng đến báo cáo tài chính như thế nào? 

Giá trị hợp lý đảm bảo rằng giá trị của tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính phản ánh giá trị kinh tế thực sự của chúng, mang lại cái nhìn hợp lý về tình hình tài chính của công ty.

Bằng cách hiểu và áp dụng giá trị hợp lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và đưa ra quan điểm chân thực và công bằng về tình hình tài chính của họ.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký