expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

EBIT: Cách sử dụng nó để đo lường hiệu quả kinh doanh

Người đàn ông mặc vest đang phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán trên màn hình, hiển thị EBIT.

Điều hành một doanh nghiệp thành công không phải là điều dễ dàng. Một trong những thách thức chính mà các doanh nhân phải đối mặt là đánh giá tình hình tài chính của công ty họ. Có nhiều số liệu khác nhau có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất, nhưng một số liệu nổi bật là  EBIT - Thu nhập trước lãi vay và thuế. Đây là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về lợi nhuận và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách hiểu nó và cách sử dụng nó, các doanh nhân có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, phân tích xu hướng và tối ưu hóa hoạt động của mình để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, hãy cùng đi sâu vào thế giới EBIT và khám phá cách sử dụng nó để đo lường hiệu quả kinh doanh.

EBIT là gì?

Nói một cách đơn giản, EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) là thước đo số tiền mà doanh nghiệp tạo ra từ hoạt động cốt lõi của mình, trước khi tính đến chi phí lãi vay và thuế thu nhập. Bằng cách chỉ tập trung vào thu nhập hoạt động của công ty, EBIT giúp tách biệt tác động của các quyết định tài chính và chính sách thuế, cung cấp bức tranh chính xác hơn về lợi nhuận của công ty.

Cách tính EBIT

Để tính EBIT, chúng ta có thể sử dụng một trong hai công thức dưới đây:

how-to-calculate-ebit-formular-1-vi.png

Hoặc

how-to-calculate-ebit-formular-2-vi.png

Hãy chia nhỏ từng công thức sau:

EBIT = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí hoạt động:

Trong công thức này, chúng tôi tính EBIT bằng cách lấy doanh thu trừ giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí hoạt động. Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, trong khi chi phí hoạt động bao gồm các chi phí như tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và chi phí hành chính.

Ví dụ: nếu doanh thu của công ty là 10 triệu USD, giá vốn hàng bán là 4 triệu USD và chi phí hoạt động là 2 triệu USD, chúng ta có thể tính EBIT như sau:

EBIT = 10 triệu USD - 4 triệu USD - 2 triệu USD = 4 triệu USD

EBIT = Thu nhập ròng + Lãi + Thuế:

Trong công thức này, chúng tôi tính toán EBIT bằng cách cộng lại tiền lãi và thuế vào thu nhập ròng. Thu nhập ròng là tổng lợi nhuận mà một công ty kiếm được sau khi tất cả các chi phí, bao gồm lãi và thuế, được khấu trừ khỏi doanh thu.

Ví dụ: nếu thu nhập ròng của một công ty là 5 triệu USD, công ty đó đã trả 1 triệu USD tiền thuế và 2 triệu USD tiền lãi, chúng ta có thể tính EBIT như sau:

EBIT = 5 triệu USD + 1 triệu USD + 2 triệu USD= 8 triệu USD

EBIT so với EBITDA

Cả EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) và EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao ) có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Tuy nhiên, mặc dù cả hai đều cung cấp thông tin về lợi nhuận hoạt động của công ty, nhưng có những khác biệt quan trọng giữa hai thông tin này. Đây là bảng để phân biệt chúng tốt hơn:

EBIT EBITDA
Sự khác biệt EBIT đo lường thu nhập của công ty trước lãi vay và thuế, có nghĩa là nó tính đến thu nhập hoạt động được tạo ra bởi các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó được tính bằng cách trừ đi chi phí hoạt động và giá vốn hàng bán từ doanh thu. Nó còn được gọi là lợi nhuận hoạt động. Mặt khác, EBITDA được tính bằng cách cộng lại các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao và khấu hao vào EBIT. Điều này cung cấp thước đo thu nhập của công ty trước khi tính đến các chi phí này. Nó thường được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty trong các ngành có chi phí vốn cao.
Cách sử dụng EBIT có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty vì nó tính đến chi phí hoạt động và giá vốn hàng bán. EBITDA có thể được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty, đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều vốn như sản xuất.
Ưu và nhược điểm Ưu điểm của việc sử dụng EBIT là nó cung cấp thước đo đơn giản và dễ hiểu về lợi nhuận hoạt động của công ty. Nó cũng là một thước đo hữu ích khi so sánh lợi nhuận của các công ty trong cùng ngành. Tuy nhiên, nó không tính đến các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao và khấu trừ dần, có thể có ý nghĩa quan trọng trong một số ngành. Ưu điểm của việc sử dụng EBITDA là nó cung cấp thước đo toàn diện hơn về lợi nhuận của công ty bằng cách cộng lại các chi phí không dùng tiền mặt. Nó đặc biệt hữu ích khi so sánh tình hình tài chính của các công ty trong các ngành sử dụng nhiều vốn. Tuy nhiên, nó không tính đến những thay đổi về vốn lưu động, thanh toán lãi hoặc thuế, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận của công ty.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Tại sao EBIT quan trọng đối với các nhà giao dịch?

  1. EBIT là một thước đo quan trọng đối với nhà giao dịch vì nó cung cấp thước đo về lợi nhuận của công ty từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mà không chịu tác động của chi phí lãi vay và thuế. Bằng cách phân tích EBIT của công ty, nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ hiệu quả của công ty tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, điều này có thể hữu ích trong việc đưa ra quyết định đầu tư.
  2. Các nhà giao dịch sử dụng nó như một thước đo quan trọng khi đánh giá tình hình tài chính và lợi nhuận của một công ty. Bằng cách so sánh EBIT của công ty theo thời gian, các nhà giao dịch có thể đánh giá liệu lợi nhuận của công ty đang được cải thiện hay giảm sút. Họ cũng có thể sử dụng nó để so sánh lợi nhuận của các công ty trong cùng ngành, điều này có thể hữu ích trong việc xác định công ty nào đang hoạt động tốt và công ty nào có thể đang gặp khó khăn.
  3. Nó thường được sử dụng trong các tỷ số tài chính, chẳng hạn như tỷ lệ EBIT-to-doanh thu, đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận từ doanh thu bán hàng của công ty. Tỷ lệ này thường được các nhà giao dịch sử dụng để so sánh lợi nhuận của các công ty trong cùng ngành và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động của công ty.

Mối liên hệ giữa EBT, EBIT, EBITA, EBITDA là gì?

EBT, EBIT, EBITA và EBITDA đều là các số liệu tài chính cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, lợi nhuận và hiệu quả của công ty. Bằng cách loại trừ một số chi phí nhất định, các số liệu này cho phép so sánh giữa các quốc gia và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về hiệu quả tài chính của công ty.

Hãy tưởng tượng một kim tự tháp, trong đó cơ sở là EBT (Thu nhập trước thuế), là lợi nhuận trước khi trừ thuế. EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) là cấp độ tiếp theo, trong đó chi phí lãi vay cũng được khấu trừ khỏi EBT. Điều này mang lại một bức tranh rõ ràng hơn về lợi nhuận của công ty bằng cách loại trừ chi phí lãi vay.

Đi lên kim tự tháp, chúng ta có EBITA (Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao), loại trừ khấu hao của tài sản vô chẳng hạn như bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu. Số liệu này thậm chí còn cung cấp sự rõ ràng hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách loại trừ một số chi phí không dùng tiền mặt.

Cuối cùng, ở trên cùng của kim tự tháp, chúng ta có EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao), đây là số liệu toàn diện nhất. EBITDA không bao gồm chi phí lãi vay, thuế, khấu hao tài sản hữu hình như nhà cửa hoặc thiết bị và khấu hao tài sản vô hình. Số liệu này cung cấp bức tranh rõ ràng nhất về lợi nhuận của công ty từ các hoạt động cốt lõi của nó.

Phần kết luận

Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn biết rằng việc phân tích tình hình tài chính của một công ty là điều cần thiết trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của bạn. Và khi nói đến việc đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty, EBIT là thước đo quan trọng mà bạn không thể bỏ qua. Bằng cách kết hợp số liệu tài chính này vào phân tích của mình, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn và có khả năng cải thiện lợi nhuận của mình.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký