expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Bear call spread: Chiến lược và lợi ích

Hình ảnh 4 chú gấu ngồi cùng bàn với chiếc laptop, đang thảo luận về một bear call spread.

Giao dịch quyền chọn cung cấp nhiều chiến lược khác nhau để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, và bear call spread là một trong những chiến lược như vậy được sử dụng bởi các nhà để dự đoán sự suy giảm giá giá của một tài sản.  Bài viết này sẽ cung cấp sự hiểu biết toàn diện về bear call spread, bao gồm định nghĩa của nó, ví dụ thực tế, ưu điểm và nhược điểm cũng như so sánh với chênh lệch (spread) giá chào mua.

Cuộc bear call spread là gì?

bear call spread, còn được gọi là chênh lệch (spread) tín dụng quyền chọn mua giảm, là một chiến lược giao dịch quyền chọn được thiết kế để hưởng lợi từ sự sụt giảm hoặc chuyển động trung tính về giá của tài sản cơ bản. Chiến lược này bao gồm việc bán một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn đồng thời mua một quyền chọn mua khác với giá thực hiện cao hơn với cùng ngày hết hạn. Mục đích là thu phí bảo hiểm ròng từ chênh lệch giữa phí bảo hiểm của hai quyền chọn.

bear call spread giá giới hạn cả lợi nhuận tiềm năng và khoản lỗ tiềm năng. Lợi nhuận tối đa là phí bảo hiểm ròng nhận được, trong khi khoản lỗ tối đa là chênh lệch giữa giá thực hiện trừ đi phí bảo hiểm ròng.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Ví dụ, Bear call spread

Để minh họa cách hoạt động của bear call spread, hãy xem xét một ví dụ:

Giả sử một nhà giao dịch tin rằng cổ phiếu của Công ty XYZ, hiện đang giao dịch ở mức 50 USD, sẽ không tăng trên 55 USD trong thời gian tới. Nhà giao dịch có thể thực hiện bear call spread như sau:

  1. Bán quyền chọn mua với giá thực hiện là 55 USD, nhận được phí quyền chọn là 3 USD trên mỗi cổ phiếu.
  2. Mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 60 USD, trả phí bảo hiểm là 1 USD cho mỗi cổ phiếu.

Phí bảo hiểm ròng nhận được là 2 USD trên mỗi cổ phiếu (3 USD nhận được - 1 USD thanh toán). Vì mỗi hợp đồng quyền chọn thường đại diện cho 100 cổ phiếu nên tổng phí bảo hiểm ròng là 200 USD.

Kịch bản:

  • Giá cổ phiếu vẫn dưới 55 USD: Cả hai quyền chọn đều hết hạn vô giá trị và nhà giao dịch giữ mức phí bảo hiểm ròng là 200 USD làm lợi nhuận.
  • Giá cổ phiếu tăng trên $55 nhưng dưới $60: Quyền chọn mua đã bán được thực hiện, nhưng quyền chọn mua đã mua sẽ bù đắp một phần khoản lỗ. Khoản lỗ tối đa xảy ra nếu giá cổ phiếu đạt 60 USD, dẫn đến lỗ 300 USD (chênh lệch 5 USD trong giá thực hiện x 100 cổ phiếu - 200 USD phí bảo hiểm ròng nhận được).
  • Giá cổ phiếu tăng trên $60: Cả hai quyền chọn đều được thực hiện, nhưng mức lỗ được giới hạn ở mức lỗ tối đa được tính toán ở trên.

Ưu và nhược điểm của bear call spread

Hiểu được lợi ích và hạn chế của bear call spread có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên sử dụng chiến lược này.

Ưu điểm Nhược điểm
Rủi ro có giới hạn: Khả năng mất mát có giới hạn và được biết trước. Lợi nhuận có giới hạn: Lợi nhuận tối đa được giới hạn ở mức phí bảo hiểm ròng nhận được.
Tạo thu nhập: Nó cho phép các nhà giao dịch tạo thu nhập thông qua phí bảo hiểm ròng nhận được. Yêu cầu ký quỹ: Điều này có thể yêu cầu một mức ký quỹ đáng kể do rủi ro của quyền chọn mua ngắn hạn.
Tính linh hoạt: Thích hợp với điều kiện thị trường giảm giá đến trung tính. Phức tạp: Phức tạp hơn việc chỉ mua hoặc bán một lựa chọn duy nhất.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Bear call spread so với chênh lệch (spread) cuộc gọi tăng giá: Sự khác biệt

Cả chênh lệch giá mua và chênh lệch giá mua đều là các chiến lược quyền chọn phổ biến, nhưng chúng được sử dụng trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Tính năng Bear call spread chênh lệch (spread) của cuộc gọi tăng giá
Triển vọng thị trường Giảm giá hoặc trung tính. Tăng hoặc trung tính.
Các thành phần Bán cuộc gọi thực hiện thấp hơn, mua cuộc gọi thực hiện cao hơn. Mua cuộc gọi thực hiện thấp hơn, bán cuộc gọi thực hiện cao hơn.
Lợi nhuận tối đa Phí bảo hiểm ròng đã nhận được. Chênh lệch giữa giá thực hiện trừ đi phí bảo hiểm ròng đã trả.
Mất tối đa Chênh lệch giữa giá thực hiện trừ đi phí bảo hiểm ròng nhận được. Phí bảo hiểm ròng đã trả.
Mục tiêu Thu phí bảo hiểm, hưởng lợi từ mức giá ở dưới mức giá thực hiện. Hưởng lợi từ việc giá tăng cao hơn giá thực hiện thấp hơn.

Bản tóm tắt

bear call spread là một chiến lược hữu ích cho các nhà giao dịch mong đợi một thị trường giảm giá hoặc trung tính. Bằng cách hiểu cách triển khai và quản lý chiến lược này, nhà giao dịch có thể hạn chế rủi ro đồng thời tạo ra thu nhập tiềm năng từ phí bảo hiểm ròng. 

So sánh mức bear call spread và chênh lệch (spread) lệnh tăng làm nổi bật cách sử dụng tương ứng của chúng trong các điều kiện thị trường khác nhau, giúp các nhà giao dịch lựa chọn chiến lược phù hợp nhất dựa trên triển vọng thị trường của họ.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Câu hỏi thường gặp

1. bear call spread là gì? 

bear call spread là một chiến lược quyền chọn bao gồm việc bán một quyền chọn mua ở mức giá thực hiện thấp hơn và mua một quyền chọn mua khác ở mức giá thực hiện cao hơn để kiếm lợi từ sự sụt giảm hoặc biến động trung lập trong giá tài sản.

2. Sự bear call spread diễn ra như thế nào? 

Chiến lược này thu phí bảo hiểm ròng từ chênh lệch giữa phí bảo hiểm quyền chọn mua đã bán và đã mua. Lợi nhuận tối đa là phí bảo hiểm ròng và khoản lỗ tối đa là chênh lệch giữa giá thực hiện trừ đi phí bảo hiểm ròng.

3. Ưu và nhược điểm của bear call spread là gì? 

Ưu điểm bao gồm rủi ro hạn chế, tạo thu nhập và tính linh hoạt trong thị trường giảm giá đến thị trường trung tính. Nhược điểm bao gồm lợi nhuận hạn chế, yêu cầu ký quỹ và độ phức tạp so với các giao dịch quyền chọn đơn lẻ.

4. bear call spread xuống khác với chênh lệch (spread) của cuộc gọi giá lên như thế nào? 

bear call spread được sử dụng trong thị trường giảm giá hoặc thị trường trung lập và liên quan đến việc bán và mua quyền chọn mua ở các mức giá thực hiện khác nhau. chênh lệch (spread) lệnh mua tăng giá được sử dụng trong thị trường tăng giá hoặc thị trường trung lập và liên quan đến việc mua và bán quyền chọn mua ở các mức giá thực hiện khác nhau.

5. Tại sao nên giao dịch quyền chọn với Skilling? 

Tùy chọn giao dịch với Skilling cung cấp quyền truy cập vào các công cụ nâng cao, phí thấp và tài nguyên giáo dục để nâng cao chiến lược giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về giao dịch CFD với Skilling để đa dạng hóa cơ hội giao dịch của bạn. Ví dụ: hiểu rõ giá của palladium có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chiến lược khi giao dịch hàng hóa.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng