expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Bảng cân đối kế toán: Ý nghĩa và ví dụ

Bảng cân đối kế toán: Giấy tờ xanh trắng, máy tính trên bàn, thể hiện bảng cân đối kế toán.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling

Giao dịch ngay bây giờ

Bạn đang thắc mắc bảng cân đối kế toán là gì? Hầu hết các công ty sử dụng bảng cân đối kế toán để thể hiện tình hình tài chính của họ. bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính liệt kê những gì một công ty sở hữu (tài sản của công ty), những gì công ty nợ, nợ phải trả và số tiền mà cổ đông vốn chủ sở hữu tư vào một thời điểm cụ thể. Tài liệu này giúp nhà đầu tư và các nhà quản lý hiểu được tình hình tài chính của công ty. Hãy đọc để tìm hiểu lý do tại sao nó quan trọng và một ví dụ.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Cách hoạt động của bảng cân đối kế toán & ví dụ

bảng cân đối kế toán hoạt động bằng cách liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Hãy coi nó giống như một bức ảnh chụp nhanh cho thấy những gì công ty sở hữu và nợ. Đây là cách nó hoạt động:

 1. Tài sản: Đây là những thứ công ty sở hữu có giá trị. Chúng có thể là tài sản hiện tại như tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu (tiền khách hàng nợ) hoặc tài sản cố định như nhà cửa, máy móc và bằng sáng chế.
 2. Nợ: Đây là số tiền công ty nợ người khác. Chúng có thể là các khoản nợ ngắn hạn như các khoản phải trả (số tiền công ty nợ nhà cung cấp) và các khoản vay ngắn hạn hoặc các khoản nợ dài hạn như các khoản thế chấp và trái phiếu phải trả.
 3. Vốn chủ sở hữu: Đây là giá trị còn lại sau khi trừ đi nợ phải trả khỏi tài sản. Nó đại diện cho phần sở hữu của chủ sở hữu công ty và bao gồm cổ phiếu phổ thông, thu nhập và vốn góp bổ sung.

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng một tiệm bánh nhỏ, Sweet Treats, đang lập bảng cân đối kế toán cuối năm. Đây là một phiên bản đơn giản hóa:

Tài sản:

 • Tiền mặt: 10.000 USD
 • Hàng tồn kho (bột, đường, v.v.): 5.000 USD
 • Thiết bị (lò nướng, máy trộn): 15.000 USD
 • Tổng tài sản: 30.000 USD

Nợ phải trả:

 • Tài khoản phải trả (tiền nợ nhà cung cấp): 3.000 USD
 • Khoản vay ngân hàng: 7.000 USD
 • Tổng nợ phải trả: 10.000 USD

Vốn chủ sở hữu:

 • Vốn chủ sở hữu chủ sở hữu: $20.000 (Tổng tài sản $30.000 - Tổng nợ phải trả $10.000)

bảng cân đối kế toán của Sweet Treats cho thấy nó có tài sản là 30.000 USD, nợ phải trả là 10.000 USD và vốn chủ sở hữu là 20.000 USD. Ảnh chụp nhanh này giúp chủ tiệm bánh và nhà đầu tư hiểu được tình hình tài chính của tiệm bánh.

Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Các thành phần của bảng cân đối kế toán

1. Tài sản

 • Tài sản hiện tại: Tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Ví dụ bao gồm: Tiền mặt, Tài khoản phải thu (tiền khách hàng nợ), Hàng tồn kho (hàng sẵn có để bán) và Chi phí trả trước (thanh toán trước cho dịch vụ).
 • Tài sản cố định: Tài sản sẽ được sử dụng hoặc mang lại giá trị trong hơn một năm. Ví dụ bao gồm: Tài sản và Thiết bị (nhà cửa, máy móc, phương tiện), Tài sản Vô hình (bằng sáng chế, nhãn hiệu) và Đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu nắm giữ cho mục đích dài hạn).

2. Nợ phải trả

 1. Nợ ngắn hạn: Các khoản nợ hoặc nghĩa vụ cần thanh toán trong vòng một năm. Ví dụ bao gồm: Các khoản phải trả (tiền nợ nhà cung cấp), Các khoản cho vay ngắn hạn (các khoản vay đến hạn trong vòng một năm), Chi phí phải trả (các chi phí đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán, như tiền lương).
 2. Nợ dài hạn: Các khoản nợ hoặc nghĩa vụ đến hạn trên một năm. Ví dụ bao gồm: Nợ dài hạn (thế chấp, trái phiếu phải trả) và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (thuế phải trả trong tương lai).

3. Vốn chủ sở hữu

 1. Cổ phiếu phổ thông: Giá trị cổ phiếu phát hành cho cổ đông.
 2. Thu nhập giữ lại: Lợi nhuận tích lũy được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh thay vì trả cổ tức.
 3. Vốn góp bổ sung: Số tiền nhà đầu tư nộp vượt quá mệnh giá cổ phiếu.

Tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán

Như bạn đã thấy, bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty. Nó cho thấy công ty sở hữu những gì (tài sản), những gì công ty nợ (nợ phải trả) và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Thông tin này giúp nhà đầu tư và nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt. Nhà đầu tư có thể đánh giá sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty, trong khi các nhà quản lý có thể sử dụng nó để lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động. Người cho vay cũng sử dụng bảng cân đối kế toán để xác định xem một công ty có rủi ro tín dụng tốt hay không. Nhìn chung, bảng cân đối kế toán rất quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Tại sao bảng cân đối kế toán lại quan trọng đối với nhà giao dịch

bảng cân đối kế toán rất quan trọng đối với nhà giao dịch vì nó cung cấp những hiểu biết quan trọng về tình hình tài chính của công ty. Nó cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, giúp các nhà giao dịch đánh giá sự ổn định và tiềm năng phát triển của công ty. Ví dụ: nếu một công ty có nhiều tài sản hơn nợ, đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt. Với thông tin này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc mua hoặc bán cổ phiếu và các tài sản khác.

Để khám phá những cơ hội này, hãy mở tài khoản Skilling miễn phí với nhà môi giới CFD từng đoạt giải thưởng. Skilling cho phép bạn giao dịch các tài sản toàn cầu như cổ phiếu, Forex, tiền điện tử, hàng hóachỉ số bao gồm thông tin chi tiết về Giá Bitcoin, Giá trị Ethereum, giá ca cao, giá cà phê và hơn thế nữa. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Giao dịch tài sản toàn cầu có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký