expand/collapse risk warning

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Cơ quan Cấp phép

×
CySEC

Skilling Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép CIF số 357/18

Tiếp Tục
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo giấy phép số SD042

Tiếp Tục

Điều khoản giao dịch

Điều khoản giao dịch cung cấp một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ nhà giao dịch nào có tham vọng làm quen với ngôn ngữ và thuật ngữ được sử dụng trên thị trường tài chính.

Điều khoản giao dịch

ROE giải thích: cách đo lường và cải thiện giao dịch của bạn

  • Đội ngũ Skilling
    • Giao dịch
    • Education

Hiểu Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE) và cải thiện các khoản đầu tư của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của ROE, cách tính toán và tầm quan trọng của nó trong việc đo lường khả năng sinh lời của công ty.

10 phút