expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các chỉ báo và công cụ giao dịch

Biểu đồ Đường là gì?

Biểu đồ đường là gì: Nền tối với biểu đồ đường mô tả giá cổ phiếu.

Biểu đồ Đường là gì?

Biểu đồ Đường (Line Chart) là loại biểu đồ cơ bản nhất, cung cấp cho bạn dữ liệu cơ bản nhất để quan sát thị trường. Loại biểu đồ này được biểu diễn bằng một đường nối từ giá đóng cửa này đến giá đóng cửa tiếp theo, cho thấy sự biến động giá một cách tổng quan của tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Bên cạnh đó, biểu đồ Đường có thể được sử dụng vào bất kỳ khung thời gian nào.

Giải thích về Biểu đồ Đường

Về bản chất, Biểu đồ Đường thể hiện là giá đóng cửa của thị trường theo khung thời gian (timeframe) được chọn. Vì vậy, nếu bạn mở Biểu đồ Đường vào khung giờ H1 trong khoảng thời gian một ngày, bạn sẽ thấy các mức giá đóng cửa trong 24 giờ liên kết với nhau. Điều này cũng được áp dụng tương tự cho các khung thời gian khác. Tính đơn giản của Biểu đồ Đường sẽ giúp ích trong việc xác định những xu hướng chính cũng như nhanh chóng đem lại cái nhìn tổng thể về bất kỳ thị trường nào.

Line chart

Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không

Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.

Đăng ký

Tổng kết từ Skilling

Biểu đồ Đường thực sự rất đơn giản, chính điểm này là lý do giúp loại biểu đồ này được sử dụng phổ biến, không chỉ riêng lĩnh vực giao dịch. Biểu đồ này cũng là cách dễ nhất để hiển thị xu hướng của mọi thứ bằng các điểm dữ liệu. Tuy nhiên, trong giao dịch, tính đơn giản này vừa có mặt tích cực, lại vừa có mặt tiêu cực. Mặt tích cực của biểu đồ đã được trình bày như phía trên. Còn về mặt tiêu cực, Biểu đồ Đường không hiển thị đầy đủ như các loại biểu đồ khác. Do vậy, bạn nên cân nhắc về tần suất sử dụng Biểu đồ Đường như một công cụ để đánh giá thị trường.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục