expand/collapse risk warning

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Chỉ số giao dịch

Chỉ báo Awesome Oscillator là gì

The Awesome Oscillator - Red and green bars

Chỉ báo Awesome Oscillator

Chỉ báo Awesome Oscillator (AO) được tạo ra bởi nhà phân tích Bill Williams và được sử dụng để đo lường động lượng thị trường. Chỉ báo AO thực hiện điều này bằng cách tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản 34 kỳ và 5 kỳ (SMA). Việc so sánh hai đường trung bình động khác nhau khá phổ biến, điểm khác biệt ở chỉ báo Awesome Oscillator là các đường trung bình động được tính bằng cách sử dụng điểm giữa của các thanh thay vì điểm/giá đóng cửa. Do bản chất của đặc trưng của Awesome Oscillator, chỉ báo này sẽ có các giá trị dao động trên và dưới trục số 0. Không giống như chỉ báo stochastics (ví dụ), có phạm vi giới hạn từ +100 đến -100, tuy nhiên ở Awesome Oscillator sẽ không có bất kỳ giới hạn nào.

Các thanh biểu đồ màu đỏ và màu xanh

Các giá trị được tạo ra bằng cách xác định sự khác biệt giữa SMA 34 giai đoạn và SMA năm giai đoạn được vẽ dưới dạng biểu đồ histogram gồm các thanh màu đỏ và xanh lá cây. Một thanh có màu xanh lá khi sở hữu giá trị cao hơn thanh trước đó. Một thanh màu đỏ cho biết giá trị đã hạ xuống thấp hơn thanh trước đó. Khi các giá trị của AO nằm trên đường số 0, điều này cho thấy rằng thời kỳ ngắn hạn đang có xu hướng cao hơn thời kỳ dài hạn. Khi các giá trị của AO nằm dưới đường 0, thì thời kỳ ngắn hạn có xu hướng thấp hơn thời kỳ dài hạn.

the-awesome-oscillator-1.png

Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không

Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.

Đăng ký
mobile-zero.png

Các chiến lược giao dịch với chỉ báo Awesome Oscillator

Có ba chiến lược tiềm năng dựa trên chỉ báo AO mà tác giả đã đề xuất trước đó bao gồm:

buy or sell on keyboard

Thiết lập dài, hoặc thực hiện lệnh mua:

‘Chiến lược Saucer’ - xuất hiện khi thanh biểu đồ histogram nằm trên mức 0 và biểu đồ đã đảo ngược hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Để có thể thực hiện chiến lược Saucer, trong ba thanh bất kỳ, thanh thứ hai sẽ phải thấp hơn thanh thứ nhất và có màu đỏ, cùng lúc đó thanh thứ ba phải cao hơn thanh thứ hai và có màu xanh.
‘Chiến lược giao nhau với đường số 0 (Zero line crossing)’ - xuất hiện khi chỉ báo trên biểu đồ histogram cắt qua đường số 0. Việc có hai hoặc nhiều hơn các thanh màu xanh di chuyển liền mạch và không bị ngắt quãng được xem là đủ điều kiện để thực hiện chiến lược này.
‘Chiến lược hai đỉnh (Twin peaks)’ - sẽ xảy ra khi các thanh giảm xuống dưới mức 0, sau đó xuất hiện hai đỉnh thấp kề nhau của chỉ báo Awesome Oscillator và đỉnh thấp thứ hai sẽ cao hơn đỉnh thấp đầu tiên. Cuối cùng, thanh biểu đồ sau đỉnh thấp thứ hai sẽ có màu xanh.

Thiết lập ngắn, hoặc thực hiện lệnh bán:

‘Chiến lược Saucer’ - xuất hiện khi thanh biểu đồ histogram nằm dưới mức 0 và biểu đồ đã đảo ngược hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Để có thể thực hiện chiến lược Saucer, trong ba thanh bất kỳ, thanh thứ hai sẽ phải cao hơn thanh thứ nhất và có màu xanh, cùng lúc đó thanh thứ ba phải thấp hơn thanh thứ hai và có màu đỏ.
‘Chiến lược giao nhau với đường số 0’ - xuất hiện khi chỉ báo trên biểu đồ histogram cắt qua đường số 0. Việc có hai hoặc nhiều hơn các thanh màu đỏ di chuyển liền mạch và không bị ngắt quãng được xem là đủ điều kiện để thực hiện chiến lược này.
‘Chiến lược hai đỉnh’ - sẽ xảy ra khi các thanh giảm xuống dưới mức 0, sau đó xuất hiện hai đỉnh cao kề nhau của chỉ báo Awesome Oscillator và đỉnh cao thứ hai sẽ thấp hơn đỉnh cao đầu tiên. Cuối cùng, thanh biểu đồ sau đỉnh cao thứ hai sẽ có màu đỏ.

Tổng kết từ Skilling

Chỉ báo Awesome Oscillator là một chỉ báo động lượng khác và sẽ hấp dẫn một số nhà đầu tư vì dễ hình dung (sử dụng biểu đồ). Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra ba chiến lược cụ thể mà bạn có thể muốn áp dụng nếu sử dụng chỉ báo AO. Do đó, chúng tôi tin rằng nếu bạn muốn giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ histogram, thì chỉ báo Awesome Oscillator là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục