expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các chỉ báo và công cụ giao dịch

Chỉ báo Moving Average Envelopes

Different Types of Chart Patterns image

Moving Average Envelopes là một chỉ báo dựa trên phần trăm với các dải bên trên và bên dưới đường trung bình động (MA - Moving Average). MA có thể được dựa trên mức đóng, mở, các đỉnh hoặc các đáy bằng cách sử dụng các đường trung bình động cũng như các đường trung bình đơn giản. Sau đó, mỗi dải băng (envelope) có thể được đặt ở cùng một tỷ lệ phần trăm, trên hoặc dưới đường trung bình động, với các đường trực quan này tạo ra các dải bằng song song, đi theo hành động giá. Nếu bạn thích sử dụng đường trung bình động, thì có lẽ đây có thể là một kỹ thuật nâng cao hơn mà bạn có thể cân nhắc sử dụng. Ngoài ra, đường trung bình động không chỉ đơn thuần là một chỉ báo dựa theo xu hướng bởi các dải băng này cũng có thể làm nổi bật các mức mua quá mức và bán quá mức - cung cấp các tín hiệu tiềm năng cho việc vào hoặc ra.

Chỉ báo này bao gồm hai thành phần:

Trung bình động
Chúng tôi có thể điều chỉnh đường trung bình để nó có thể dựa trên giá đóng cửa hoặc giá mở cửa hoặc thậm chí các đỉnh hoặc các đáy (cấp cơ bản hay lũy thừa)
Dải băng trên và dưới
Giá trị trung bình động trừ/cộng, tùy thuộc vào phía của tỷ lệ phần trăm được người dùng xác định.

Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không

Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.

Đăng ký

Moving Average Envelopes with 2 components

Việc tính toán đường trung bình động rất đơn giản; nó cân nhắc từng điểm dữ liệu (giá) và chọn ra một số chỉ khoảng thời gian (theo mặc định là 14) cho đường trung bình. Để tạo một chỉ báo dải băng, một phép tính sẽ được hỗ trợ dựa theo tỷ lệ phần trăm và sẽ được hiển thị dưới dạng hai đường dịch chuyển khi được biểu diễn trên biểu đồ.

Bởi mức giá của các công cụ có xu hướng duy trì trong phạm vi được giới hạn bằng một dải băng. The lý thuyết, thì sau đó, những dải này sẽ tiếp tục bật lên giữa hai ngưỡng trên và dưới. Điều này sẽ đem lại cho nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán đáng tin cậy (nếu bạn biết thị trường đang mua quá mức và có khả năng giảm giá thì đương nhiên bạn sẽ bán và ngược lại).

Tổng kết từ Skilling

Nếu bạn là người ưa thích sử dụng đường trung bình động, thì chắc chắn nên thử trải nghiệm Moving Average Envelopes. Chỉ báo này cung cấp một phương pháp nâng cao hơn nhằm cung cấp tín hiệu giao dịch, so với việc chỉ sử dụng các đường trung bình động truyền thống - vì vậy nếu bạn là một nhà giao dịch coi trọng xu hướng thì chúng có thể rất hữu ích.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục