expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Giao dịch cổ phiếu

Cổ đông: Vai trò và loại được giải thích

Cổ đông: Cuộc họp cổ đông đang diễn ra trên bàn hội nghị.

Các cổ đông đóng một vai trò quan trọng trong thế giới doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các quyết định của công ty và hưởng lợi từ sự thành công của nó. Hiểu được cổ đông là ai, vai trò của họ và các loại cổ đông khác nhau có thể giúp bạn nắm bắt được tầm quan trọng của họ trong hệ sinh thái kinh doanh.  Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các cổ đông, trách nhiệm của họ và sự khác biệt của họ với các bên liên quan.

Ý nghĩa Cổ đông

cổ đông, còn được gọi là cổ đông, là một cá nhân, công ty hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phiếu của một công ty. Các cổ đông về cơ bản là chủ sở hữu một phần của công ty và có một số quyền và đặc quyền nhất định, bao gồm khả năng biểu quyết về các vấn đề của công ty, nhận cổ tức và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của công ty thông qua lợi nhuận vốn. Các cổ đông đầu tư vào các công ty với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Vai trò của cổ đông

Cổ đông có một số vai trò và trách nhiệm quan trọng trong công ty:

  1. Quyền biểu quyết: Cổ đông có quyền biểu quyết về các quyết định quan trọng của công ty, chẳng hạn như bầu hội đồng quản trị, phê duyệt việc sáp nhập và mua lại, và thay đổi điều lệ công ty.
  2. Quyền cổ tức: Cổ đông có thể nhận được cổ tức, là một phần lợi nhuận của công ty được phân phối cho các cổ đông. Số lượng và tần suất chia cổ tức do hội đồng quản trị công ty quyết định.
  3. Quyền sở hữu và kiểm soát: Bằng cách sở hữu cổ phiếu, các cổ đông có quyền yêu cầu một phần tài sản và thu nhập của công ty. Họ có thể tác động đến các chính sách và quyết định của công ty thông qua quyền biểu quyết của mình.
  4. Chia sẻ lợi nhuận: Cổ đông được hưởng lợi từ sự thành công của công ty thông qua việc tăng giá cổ phiếu và trả cổ tức. Thu nhập từ việc bán cổ phiếu cũng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.
  5. Quản lý giám sát: Cổ đông giám sát hoạt động quản lý của công ty và có thể yêu cầu họ chịu trách nhiệm thông qua biểu quyết và các cơ chế quản trị khác.

Các loại cổ đông

Cổ đông có thể được phân thành hai loại chính:

1. Cổ đông phổ thông:

  • Quyền và đặc quyền: Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết và có thể tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến công ty. Họ cũng được hưởng cổ tức, mặc dù điều này không được đảm bảo và được trả sau cho cổ đông ưu đãi.
  • Rủi ro và phần thưởng: Cổ đông phổ thông phải đối mặt với rủi ro cao hơn vì họ là người cuối cùng nhận được tài sản trong trường hợp thanh lý nhưng họ có tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn thông qua lãi vốn và cổ tức.

2. Cổ đông ưu đãi:

  • Quyền và đặc quyền: Cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết, nhưng họ có quyền yêu cầu về tài sản và thu nhập cao hơn cổ đông phổ thông. Họ nhận được cổ tức cố định trước khi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông.
  • Rủi ro và lợi ích: Cổ đông ưu đãi có rủi ro thấp hơn so với cổ đông phổ thông vì họ nhận cổ tức trước và có quyền yêu cầu về tài sản cao hơn trong trường hợp thanh lý. Tuy nhiên, lợi nhuận của họ nhìn chung thấp hơn và ổn định hơn.
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng

Cổ đông và bên liên quan: Sự khác biệt? 

Mặc dù các cổ đông và các bên liên quan đều có lợi ích trong một công ty nhưng vai trò và quan điểm của họ khác nhau đáng kể. Đây là một so sánh:

Tính năng Cổ đông Các bên liên quan
Quyền sở hữu Sở hữu cổ phần trong công ty. Có thể không sở hữu cổ phần nhưng có lợi ích trong công ty.
Mối quan tâm hàng đầu Lợi nhuận tài chính và hiệu suất cổ phiếu. Mối quan tâm rộng hơn bao gồm các tác động tài chính, xã hội và môi trường.
Quyền biểu quyết Thường có quyền biểu quyết đối với các quyết định quan trọng. Nói chung không có quyền biểu quyết.
Rủi ro và phần thưởng Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá cổ phiếu và cổ tức. Bị ảnh hưởng bởi hiệu suất tổng thể của công ty.
Ví dụ Cá nhân nhà đầu tư nhà đầu tư tổ chức. Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, thành viên cộng đồng.

Bản tóm tắt

Cổ đông là thành phần quan trọng của bất kỳ công ty nào, cung cấp vốn và chịu trách nhiệm cho ban quản lý thông qua quyền biểu quyết và ảnh hưởng của họ. Hiểu rõ vai trò và loại cổ đông có thể giúp bạn đánh giá cao hơn tác động của họ đối với hoạt động và quản trị doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa cổ đông và các bên liên quan cũng nêu bật phạm vi lợi ích rộng hơn mà các công ty phải cân bằng để đạt được thành công bền vững.

Câu hỏi thường gặp

1. cổ đông là gì? 

cổ đông là một cá nhân, công ty hoặc tổ chức sở hữu cổ phần trong một công ty, trao cho họ quyền sở hữu một phần và một số quyền nhất định như quyền biểu quyết và cổ tức.

2. Vai trò của cổ đông là gì? 

Cổ đông có các vai trò bao gồm biểu quyết về các quyết định quan trọng của công ty, nhận cổ tức, hưởng lợi từ lợi nhuận của công ty và giám sát hiệu quả quản lý.

3. Cổ đông có những loại nào? 

Có hai loại cổ đông chính: cổ đông phổ thông, có quyền biểu quyết và có tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn, và cổ đông ưu đãi, những người được ưu tiên về cổ tức và tài sản nhưng thường không có quyền biểu quyết.

4. Cổ đông khác với các bên liên quan như thế nào?

 Cổ đông sở hữu cổ phiếu và chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận tài chính, trong khi các bên liên quan có mối quan tâm rộng hơn đến hiệu suất và tác động tổng thể của công ty, bao gồm nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

5. Các cổ đông có thể ảnh hưởng đến công ty như thế nào? 

Các cổ đông ảnh hưởng đến công ty bằng cách bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng, bầu ra ban giám đốc và yêu cầu ban quản lý chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của công ty.

Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của các cổ đông mang lại những hiểu biết có giá trị về động lực của công ty và những cách thức đa dạng mà cổ đông đóng góp vào sự thành công của công ty. Để khám phá sâu hơn về đầu tư và giao dịch, bao gồm cổ phiếu toàn cầu chẳng hạn như Applecryptocurrency chẳng hạn như Ethereum xem xét đào sâu vào CFD để khám phá các chiến lược và cơ hội bổ sung. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.

Điều khoản và điều kiện áp dụng
Nhận tiền thưởng
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký