Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Cơ quan Cấp phép

×
CySEC

Skilling Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép CIF số 357/18

Tiếp Tục
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo giấy phép số SD042

Tiếp Tục

Bài viết giao dịch

Once you are good at identifying trend lines, support, and resistance levels, you can start to learn about the various Chart ‘Patterns’. There are several well-known reversal and continuation Chart Patterns, here are some of them.

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a closer look and see how to identify different types of candlestick patterns.

The Relative Strength Index (RSI) is an extremely popular momentum indicator, perhaps the most well-known one by J. Welles Wilder. RSI provides various signals about trends and trend direction changes.

Tin tức công ty

  • Đội ngũ Skilling
    • Cryptocurrency
    • Giao dịch

Bạn yêu cầu, chúng tôi thực hiện. Hiện chúng tôi cung cấp Platinum và 8 loại tiền điện tử mới - tổng cộng 57 CFD tiền điện tử; một trong những lựa chọn lớn nhất trong ngành.

Bài viết giao dịch

Các bài báo giáo dục cho tất cả các nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Nắm bắt cách hoạt động của CFD với hướng dẫn của chúng tôi và tìm hiểu thêm về giao dịch nói chung.

Xem hết

Different Types of Chart Patterns and How to Read Them

Once you are good at identifying trend lines, support, and resistance levels, you can start to learn about the various Chart ‘Patterns’. There are several well-known reversal and continuation Chart Patterns, here are some of them.

How to Identify Different Types of Candlestick Patterns?

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a closer look and see how to identify different types of candlestick patterns.