expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Loại Tài Khoản

Skilling cung cấp ba loại tài khoản chính: tiêu chuẩn, cao cấp và MT4. Tất cả các tài khoản giao dịch đều có chung các tính năng, chẳng hạn như đòn bẩy; số lượng tài sản để giao dịch; mở rộng quy mô hoặc bảo vệ số dư âm, tuy nhiên cũng có một số khác biệt.

Bạn cũng có thể mở tài khoản Công ty với Skilling. Nếu bạn định mở một cái, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tiêu chuẩn

Tài khoản Skilling Standard là loại tài khoản lý tưởng cho người mới bắt đầu. Tài khoản hoa hồng bằng không có sẵn trên Skilling trader và Skilling cTrader, với spread từ 0,8 pips.
*Các khoản phí khác có thể được áp dụng. Các điều kiện bổ sung áp dụng cho CFD tiền điện tử.
**Theo khu vực pháp lý, số tiền gửi tối thiểu bắt buộc có thể thay đổi.

Cao cấp

Tài khoản Skilling Premium khác với tài khoản tiêu chuẩn chủ yếu ở mức spread (từ 0,1 pips) và nó cũng phải chịu hoa hồng khối lượng giao dịch ($35 / khối lượng triệu đô la). Với mức spread thấp, khoản tiền nạp ban đầu cao hơn (€5000 hoặc *khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng là $10.000.000 (100 lô)).

MT4

Metatrader 4 (hay MT4) là nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất dành cho các nhà giao dịch bán lẻ ngoại hối. Nó được phát triển cho bất kỳ loại nhà giao dịch nào, nhưng đặc biệt là trong cộng đồng ngoại hối, nó chiếm 90% thị phần. Hiện có sẵn tại Skilling cho Web, Máy tính để bàn, Android hoặc iOS.

Nếu bạn quyết định sử dụng tùy chọn web, thì bạn sẽ không cần tải xuống metatrader. Nhưng nếu bạn thích phiên bản dành cho máy tính để bàn hơn, bạn có thể tải xuống trực tiếp từ Skilling.

Tài khoản công ty (tổ chức)

Thông thường tất cả các tài khoản được mở bằng Skilling được coi là tài khoản Bán lẻ.
Tài khoản bán lẻ trong giao dịch là loại tài khoản được sử dụng bởi các nhà giao dịch cá nhân, nơi họ giao dịch các công cụ tài chính bằng tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, cũng có thể mở tài khoản Doanh nghiệp với Skilling.

Tài khoản Công ty sẽ được mở dưới danh nghĩa của một pháp nhân và sau đó nó sẽ được phân loại là phù hợp theo các loại tài khoản ở trên. Tức là, đó có thể là tài khoản Tiêu chuẩn, Cao cấp hoặc MT4 và rõ ràng trạng thái Chuyên nghiệp có thể được áp dụng nếu đáp ứng các tiêu chí.