Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Cơ quan Cấp phép

×
CySEC

Skilling Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép CIF số 357/18

Tiếp Tục
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo giấy phép số SD042

Tiếp Tục

What is the "spread"?

When you make a trade, you’ll notice that you’re shown two different prices – the BUY price (the price you pay if you’re buying - sometimes referred to as the Offer) and the SELL price (the price you receive if you’re selling - sometimes referred to as the Bid).

This difference between these two prices is called ‘Spread’ and is an industry-wide standard term.

Spreads vary from instrument to instrument, typically depending on size and traded volumes – more popular instruments tend to have tighter Spreads whereas instruments less traded typically have wider Spreads.

Where can I see the Spread?

The Spread is shown on your trade ticket when you’re making a trade or on the watchlist in between the Sell and Buy buttons.