Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Cơ quan Cấp phép

×
CySEC

Skilling Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép CIF số 357/18

Tiếp Tục
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo giấy phép số SD042

Tiếp Tục

Skilling Academy

The Skilling Academy is for educational purposes only,
and must not be treated as investment advice.

When it comes to trading, knowledge is money. This is where we teach you the basics of trading and how to use strategies such as technical and fundamental analysis. Learn how to hunt down the best trades and beat the markets.

1 basic-analysis.svg

Phân tích cơ bản

2 bài học

Bắt đầu khoá học
2 technical-analysis-basic.svg

Phân tích kỹ thuật cơ bản

7 bài học

Bắt đầu khoá học
3 technical-analysis-basic.svg

Phân tích kỹ thuật Trung cấp

15 bài học

Bắt đầu khoá học
4 technical-analysis-advanced.svg

Phân tích kỹ thuật Nâng cao

7 Lessons

Bắt đầu khoá
5 trading-basics.svg

Kiến thức giao dịch cơ bản

16 bài học

Bắt đầu khoá học