expand/collapse risk warning

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่และดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

การลงทุนของคุณมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการซื้อขาย

ดุลการค้า: ความหมาย ความสำคัญ

ดุลการค้า: ผู้หญิงที่โต๊ะพร้อมจอภาพหลายจอ กำลังวิเคราะห์ข้อมูลดุลการค้า

ดุลการค้าเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ เทรดเดอร์ และนักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิด บทความนี้จะอธิบายว่าดุลการค้าคืออะไร ทำงานอย่างไร มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ และตอบคำถามที่พบบ่อย การทำความเข้าใจดุลการค้าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

ดุลการค้าคืออะไร?

ดุลการค้าเป็นตัวชี้วัดการส่งออกของประเทศลบด้วยการนำเข้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของสมดุลการชำระเงินของประเทศ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ดุลการค้าที่เป็นบวกหรือเกินดุลเกิดขึ้นเมื่อประเทศส่งออกมากกว่านำเข้า ดุลการค้าติดลบหรือขาดดุลเกิดขึ้นเมื่อการนำเข้ามีมากกว่าการส่งออก 

 • การเกินดุลการค้า: เมื่อประเทศส่งออกมากกว่าการนำเข้า ก็จะมีการเกินดุลการค้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าสุทธิของสกุลเงินในประเทศจากตลาดต่างประเทศ
 • การขาดดุลการค้า: ในทางกลับกัน การขาดดุลการค้าเกิดขึ้นเมื่อประเทศนำเข้ามากกว่าส่งออก ส่งผลให้สกุลเงินในประเทศไหลออกสุทธิ

ดุลการค้าสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต และสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงถึงสถานะการค้าของประเทศในตลาดโลก:

มันทำงานอย่างไร?

ดุลการค้าทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ:

 1. การส่งออกและการนำเข้า: เป็นการคำนวณมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ส่งออกของประเทศหนึ่งๆ และลบมูลค่ารวมของสินค้าและบริการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. มูลค่าสกุลเงิน: ดุลการค้าสามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าสกุลเงินของประเทศได้ โดยทั่วไปแล้วการเกินดุลจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ในขณะที่การขาดดุลอาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงได้
 3. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายการค้า ภาษีศุลกากร และความสัมพันธ์ทางการเมืองอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดุลการค้า
 4. สภาวะเศรษฐกิจโลก: อุปสงค์และอุปทานทั่วโลก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

การทำความเข้าใจดุลการค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. การประเมินสกุลเงิน: ดุลการค้าสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าสกุลเงิน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex
 2. ตัวบ่งชี้สุขภาพทางเศรษฐกิจ: ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้
 3. การตัดสินใจในการลงทุน: เทรดเดอร์ใช้ข้อมูลดุลการค้าเพื่อวัดแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุนในภาคส่วนต่างๆ
 4. คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด: การเปลี่ยนแปลงในดุลการค้าอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งส่งผลต่อราคา สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น และอัตราดอกเบี้ย
 5. การจัดการความเสี่ยง: ด้วยการทำความเข้าใจผลกระทบของตัวเลขดุลการค้า เทรดเดอร์จึงสามารถจัดการ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของสกุลเงินและความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

1. ดุลการค้าส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าโลกอย่างไร?

ดุลการค้าสามารถมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าของประเทศได้ ความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางการค้าหรือการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงทางการค้าที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

2. การเกินดุลการค้าสามารถมองเป็นบวกได้หรือไม่?

แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มดี แต่การเกินดุลยังบ่งชี้ถึงการขาดอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ

3. ปัจจัยภายนอก เช่น วิกฤตการณ์โลกส่งผลกระทบต่อดุลการค้าอย่างไร

วิกฤตการณ์ทั่วโลกสามารถขัดขวางกระแสการค้า ส่งผลกระทบต่อทั้งการนำเข้าและการส่งออก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดุลการค้า

4. ดุลการค้ามีความสำคัญมากกว่าสำหรับเทรดเดอร์บางประเภทหรือไม่?

ข้อมูลดุลการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงของตลาดระหว่างประเทศ

5. ข้อมูลดุลการค้าถูกเปิดเผยบ่อยแค่ไหน?

โดยทั่วไปข้อมูลดุลการค้าจะเผยแพร่ทุกเดือนโดยองค์กรเศรษฐกิจของรัฐหรือระหว่างประเทศ

6. การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศได้หรือไม่?

แม้ว่าการขาดดุลการค้าอาจบ่งบอกถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเสมอไป ขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและวิธีที่สนับสนุนการขาดดุล

7. การเกินดุลการค้าส่งผลต่อสกุลเงินของประเทศอย่างไร?

การเกินดุลการค้ามักนำไปสู่ความต้องการสกุลเงินของประเทศที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าให้แข็งแกร่งขึ้น

8. เทรดเดอร์ควรพึ่งพาข้อมูลดุลการค้าเพื่อการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวหรือไม่?

แม้ว่าดุลการค้าจะมีความสำคัญ แต่ดุลการค้าเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายประการ เทรดเดอร์ควรพิจารณาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ