expand/collapse risk warning

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่และดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

การลงทุนของคุณมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการซื้อขาย

อัตราส่วนทางการเงิน: กุญแจสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ชาญฉลาด

อัตราส่วนทางการเงิน: ชายคนหนึ่งกำลังวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นบนหน้าจอ

ในการซื้อขายและการลงทุน อัตราส่วนทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ อัตราส่วนเหล่านี้ให้ภาพรวมสถานะทางการเงินของบริษัท โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การทำความเข้าใจอัตราส่วนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการตัดสินใจเลือกการลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือความสมดุล เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ จะให้คำตอบที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัท ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร?

ลองนึกถึงอัตราส่วนทางการเงินเหมือนกับการตรวจสุขภาพของบริษัท เราได้รับตัวเลขเหล่านี้จากรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน หนี้สิน และรายได้ ใช้เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น สภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการละลาย และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

มีอัตราส่วนหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทบอกเราถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับบริษัท:

 • อัตราส่วนเงินสด: วัดความสามารถของบริษัทในการชำระ หนี้สิน ระยะสั้นด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คำนวณโดยการบวกเงินสดที่มีอยู่และสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างรวดเร็ว จากนั้นหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน อัตราส่วนเท่ากับหรือมากกว่า 1 บ่งชี้ว่าบริษัทสามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้
 • อัตราส่วนหนี้สิน: อัตราส่วนหนี้สิน ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับการประเมินสุขภาพทางการเงินของบุคคลและธุรกิจ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตที่กองทุนที่ยืมมามีส่วนช่วยในโครงสร้างเงินทุนโดยรวมของกิจการ
 • อัตราส่วนสภาพคล่อง: อัตราส่วนนี้จะประเมินว่าบริษัทสามารถรองรับภาระผูกพันระยะสั้นได้หรือไม่ คำนวณโดยการบวกเงินสดในมือ ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ จากนั้นหารด้วยหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว
 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร: อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ ได้แก่ EBIT (กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี), EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย), ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น), ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน), ROA (ผลตอบแทนจากสินทรัพย์) และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรต่อเงินทุนทั้งหมด
 • อัตราส่วนทุน: ตัวชี้วัดทางการเงินที่วัดสัดส่วนของทุน ทางการเงิน ในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท คำนวณโดยการหารส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเสมือนเบาะแสสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ โดยช่วยในการทำความเข้าใจเรื่องราวทางการเงินของบริษัทและตัดสินใจเลือกการลงทุนอย่างชาญฉลาด นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญมาก:

 1. การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: อัตราส่วนเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพที่ชัดเจนว่าบริษัทจัดการเงินได้ดีเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะลงทุนในบริษัทนั้นหรือไม่
 2. การเปรียบเทียบที่ง่ายกว่า: ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ และดูว่าบริษัทไหนกำลังดำเนินไปด้วยดี และบริษัทไหนที่อาจประสบปัญหา แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะมีขนาดหรือประเภทแตกต่างกันมากก็ตาม
 3. การระบุความเสี่ยง: อัตราส่วนทางการเงินสามารถทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือน พวกเขาสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีหนี้มากเกินไปหรือไม่ทำเงินได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่อาจมีความเสี่ยงเกินไป
 4. การดูแนวโน้ม: การดูอัตราส่วนทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าบริษัทอาจก้าวไปในทิศทางใดในอนาคต พวกเขากำลังปรับปรุงและเติบโตหรือกำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นหรือไม่? สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวได้
 5. การทำความเข้าใจความคิดเห็นของตลาด: อัตราส่วนทางการเงินยังช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่านักลงทุนรายอื่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัท หากผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในอนาคต ก็อาจสะท้อนให้เห็นได้ในอัตราส่วนบางส่วน สิ่งนี้สามารถส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อหรือขาย
 6. แนวทางกลยุทธ์การลงทุน: สำหรับเทรดเดอร์ อัตราส่วนทางการเงินเป็นเหมือนแผนที่ที่แนะนำเส้นทางการลงทุนของพวกเขา ด้วยการทำความเข้าใจอัตราส่วนเหล่านี้ นักเทรดจึงสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงกับเป้าหมายของตนได้ ไม่ว่าพวกเขาจะมองหาผลกำไรที่รวดเร็วหรือการเติบโตในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

1. อัตราส่วนทางการเงินสามารถทำนายผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้หรือไม่?

แม้ว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน แต่ควรใช้อัตราส่วนทางการเงินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ควรวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินบ่อยแค่ไหนเพื่อการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ?

แนะนำให้ทำการวิเคราะห์เป็นประจำ เช่น รายไตรมาสหรือรายปี เพื่อติดตามแนวโน้มทางการเงินและสถานภาพของบริษัท

3. อัตราส่วนทางการเงินมีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับบริษัททุกประเภทหรือไม่?

ใช่ มันมีความสำคัญสำหรับทุกบริษัท แต่ความสำคัญของอัตราส่วนเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท

4. อัตราส่วนทางการเงินเพียงอย่างเดียวเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนหรือไม่?

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญแต่ควรใช้ร่วมกับการวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดอื่นๆ

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ
การสาธิตการค้า: เงื่อนไขการซื้อขายจริงโดยไม่มีความเสี่ยง
เทรดโดยไร้ความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling ด้วยบัญชีทดลอง 10k*
ลงชื่อ