การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป
บทความการเทรด

What is Williams Percent Range?

Copy of Blog Images - Skilling (14).png

What is Williams Percent Range?

The Williams Percent Range, or ‘%R’ indicator is a popular oscillator. Larry Williams created the %R indicator along the same lines as the Stochastics indicator, but without the ‘smoothing’ component and with a reversed scale. Traders use the indicator to spot overbought and oversold conditions and turning points in market trends.

The Williams Percentage Range indicator is classified as an oscillator as the values fluctuate between zero and -100. The indicator chart typically has lines drawn at both the -20 and -80 values as warning areas. Values between -80 and -100 indicates oversold conditions and between -20 and 0 indicates overbought conditions.

The Formula

Highest High – Closing Price / Highest High – Lowest Low x -100.

Williams %R measures the level of the close relative to the high-low range over a given period of time. In this case, the highest high and the lowest low applies to the specified period of time that is chosen, by default is 14.

In addition traders can use the %R to identify longer trends in the market - for instance a 125-day %R would cover around six months. Prices are above their 6-month average when %R is above -50, which is consistent with an uptrend. Readings below -50 are consistent with a downtrend.

Like all technical indicators, it is important to use this indicator together with other technical tools. Volume chart patterns and breakouts can be used to confirm or refute signals produced by Williams %R.

what-is-williams-percent-range-1.png

Skilling Summary

Williams Percentage Range is another oscillator from Larry Williams. Whilst popular it doesn’t appear as often as ones like the Relative Strength Index (RSI). So, if you are a keen fan of oscillators we recommend testing it out, as the fact that it isn’t used as much as some of the others out there might give you an edge!

Not investment advice. Past performance does not guarantee or predict future performance.

บทความที่เกี่ยวข้อง

What is Ichimoku Cloud and how to read it?

The Ichimoku Cloud consists of five lines plotted on a candlestick chart. Being originally a Japanese indicator, many of...

What are bull and bear markets?

If you want to start investing in the financial markets you need to understand the meaning of the words ‘Bull’ and ‘Bear...

How to Identify Different Types of Candlestick Patterns?

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a c...