การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป
บทความการเทรด

What's the difference between Long and Short Positions?

Blog Images - Skilling (10).png

With CFDs and FX trading you can take a view that a market will go up (buying) or go down (selling). When you buy, it is known as ‘going Long’. When you sell, it is called ‘going Short’, as in that you are short of shares. These terms derive from traditional stock market trading and when trading CFD’s, the same terms apply.

Buy (entering a long position)
This is when you buy something at a price with an intention to sell it at a higher price. This is typically how traditional stock market trading works.
Sell (entering a Short position)
This is when you sell something at the market price with the intention to buy it back at a lower price. This means you can make a profit even when markets are going down.

Let’s look at an example

If you think that shares in Apple will go up in price, you would buy shares in the company. This is known as a ‘buy’ or ‘Long position’. If the share price goes up, you can then sell them and make a profit.

On the other hand, if you think the share price will go down, you can ‘sell’ or enter a ‘Short position’ (even you do not own any shares in the company). If the price does go down, then you can close the position at a lower price and make a profit.

This flexibility gives you the power to profit no matter whether the markets are going up or down. It also gives you the ability to manage your risks.

Not investment advice. Past Performance is not indicative of future results.

บทความที่เกี่ยวข้อง

What are bull and bear markets?

If you want to start investing in the financial markets you need to understand the meaning of the words ‘Bull’ and ‘Bear...

How to Identify Different Types of Candlestick Patterns?

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a c...

Different Types of Chart Patterns and How to Read Them

Once you are good at identifying trend lines, support, and resistance levels, you can start to learn about the various C...