การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป
บทความการเทรด

Support and Resistance Trading Levels

Blog Images - Skilling.png

Another extremely important set of terms within technical analysis is that of Support and Resistance. This is another concept that should be learnt at the start of your trading as you will find it referred to continually! Support and Resistance can best be described as graphical representations of the conflicts between supply and demand within any given market.

So, when markets go up, there tends to be more demand, at a Resistance level demand and supply balance their power and when markets go down, there tends to be more supply, at a Support level supply and demand balance their power. Plotting these on a chart, the terms given are Support and Resistance. Let’s look at both more closely:

Support


Support is a level where the price tends to be prevented from declining further from the level and the demand (buy side) is thought to be strong enough to uphold the price. It is a line drawn under major lows.

shutterstock_1510921217.png

Resistance


Resistance is where the price tends to be prevented from rising further through the level because the supply (sell side) is strong enough to hold the price at, or below, that level. It is a line drawn above the major highs.

You can identify Support and Resistance levels by using pivot point levels, moving averages, or, most commonly, by simply marking levels in the past where the price had a difficult time breaking through.

shutterstock_1510921220.png

Interpretation of Support and Resistance


The general rule is, the more often a Support or Resistance level is tested (i.e. bounced off or away from), the more significant the level becomes. And of course, the more times it happens, the more people to stand up and take notice of that level.

Why does this happen though and what is the psychology of Support and Resistance levels? Well, traders who are long, expecting a rise in price, may consider to place a new buy order(s) if the price drops back down to the same Support level. Traders who are short, may buy ‘to cover’ their position at the same Support level.


Keep in mind, if most of the market’s participants actually buy at this level, prices will rebound from the Support. Of course, it can happen in the opposite way, too. If the price breaks through the Support level, long traders may wait for prices to climb back up to the previous Support level, which will now act as Resistance, to hedge or close their position. At this time, short traders may consider adding a new position(s) at the new Resistance level.

For some reason, which can only be logically attributed to psychology, Support and Resistance can also often be seen at big whole numbers. So, for example, let’s say there is a price level of 1.20 in GBP/USD. Often a whole number like that will be used as a Support or Resistance level - probably because traders have set a lot of take profits or stop loss orders here which can affect the inability to break through the level. Have a look at some charts and we are sure you can notice the pattern!

Important indicators


Support and Resistance are two very important levels in terms of trend identification since an uptrend will tend to break through previous resistance levels to make higher highs while a downtrend will break through the previous support levels under the market to make lower lows.

When the support line below the recent major low is broken in an uptrend, it indicates that the uptrend is weakening and may reverse soon. Similarly, when the recent resistance line in a downtrend is broken, it indicates that the trend is weakening and that a trend reversal may occur. When a Support or a Resistance line is broken, it often inverses to become a Resistance or Support line for future price movements.

Screenshot 2022-03-23 at 10.25.54.png

Skilling Summary

Support and Resistance levels are a definite requirement for any serious trader. They form one of the key parts of understanding technical analysis. They are also an easy concept to understand, and many such areas can be spotted on charts without the need of even drawing a line. We feel that Support and Resistance is one area where you should spend a good amount of time studying, so that you become proficient in recognising these key levels. Support and Resistance lines are easy to draw through the Skilling platform.

Not investment advice. Past performance does not guarantee or predict future performance.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Different Types of Chart Patterns and How to Read Them

Once you are good at identifying trend lines, support, and resistance levels, you can start to learn about the various C...

How to Identify Different Types of Candlestick Patterns?

Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements of a share or commodity. Let’s take a c...

RSI: Relative Strength Index

The Relative Strength Index (RSI) is an extremely popular momentum indicator, perhaps the most well-known one by J. Well...