การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป

Free Educational Ebook:
Know the markets.
Succeed in trading.

A complete starter guide into market analysis to help you understand, analyze and trade the markets.

magnus-carlsen-logo.svg
skilling-logo-clean.svg
Magnus-book.png
speech-marks.svg

“This e-book made me look at trading from a whole new angle - my angle.

magnus-avatar.png

Magnus Carlsen

Norwegian chess grandmaster and the current World Chess Champion, World Rapid Chess Champion, and World Blitz Chess Champion.
FIDE rating: 2882.

Successful trading starts with skillful analysis

The best traders are those who know how to read the chessboard of the markets and apply analysis to forecast the market’s next moves. Get started today, with Skilling’s free e-book that transfers common chess philosophy to trading analysis to help you read the markets and plan successful trades.
analysis-page.png

What’s inside:

The Art and Science of Analysis
Introduction to market analysis and its importance for successful trading.

The Chessboard of the Markets
Deep dive into fundamental analysis; its key drivers and indicators.

The Technical Pieces
Crash course in Technical Analysis with cheat sheets to patterns & indicators.

From the Board to the Markets
How to apply market analysis to your up your trading skills

magnus-with-phone.png

What you’ll learn:

  • Learn the basics of market analysis
  • Know how to read the markets
  • Plan trades using technical analysis
  • Trade like a Grandmaster!
icon 1.svg

Register

It’s free and takes just a few minutes

icon 2.svg

Receive eBook

Get the ebook straight to your mailbox

icon 3.svg

Upskill & Trade

Read up! Up your skills & trade better

speech-marks.svg

Now is as much the time to discover chess as it is to discover trading.

I have long thought about ways to apply mental skills and have found that much of my innate abilities and learnt skills can be very easily applied to online trading.


For me it’s all about the thrill of trying to make good decisions, to make better decisions based on having the same data as everyone else. Knowing the chess board of the market is where it all starts and evolves. And that, just like chess, takes analysis and preparation.

Magnus-signature.svg
Magnus-with-chess-piece.png

Checkmate

What will your next move be?

checkmate.png