การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป

What is the "spread"?

When you make a trade, you’ll notice that you’re shown two different prices – the BUY price (the price you pay if you’re buying - sometimes referred to as the Offer) and the SELL price (the price you receive if you’re selling - sometimes referred to as the Bid).

This difference between these two prices is called ‘Spread’ and is an industry-wide standard term.

Spreads vary from instrument to instrument, typically depending on size and traded volumes – more popular instruments tend to have tighter Spreads whereas instruments less traded typically have wider Spreads.

Where can I see the Spread?

The Spread is shown on your trade ticket when you’re making a trade or on the watchlist in between the Sell and Buy buttons.