การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป

What is a unit?

A "unit" measures the size of a trade - just as a kilometer is the standard unit of measurement for distance. It basically refers to the size of your trade. The more units, the greater your trade.

So how much is a unit worth?

100,000 units = 1 lot
10,000 units = 1 mini lot
1,000 units = 1 micro lot

Units are an important part risk management, as well as one of the best ways to reduce the risks of your trade is to reduce its size. For more information on risk management,read this article .

How do I open a position with different units?

In your ticket, the number of units you will be operating appears in the Units field. Then you can increase or decrease the number of units in your trade just by clicking on the [up icon] and [down icon] buttons.